Suoraan sisältöön

Lähde mukaan Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaan

IPCC on arvioinut, että ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen noin yhdellä asteella verrattuna esiteolliseen aikaan. Lämpenemisen on ennustettu jatkuvan vähintään 1,5 asteeseen, ja tällä hetkellä olemme matkalla kohti noin kolmen asteen lämpeämistä. Mikäli ilmasto lämpeää yli 1,5 astetta verrattuna esiteolliseen aikaan, sillä olisi monia seurauksia maa- ja vesiekosysteemeihin, biodiversiteettiin, ruoan ja veden saatavuuteen, elinkeinoihin, terveyteen ja taloudelliseen kasvuun.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii, että vähennämme päästöjämme yli puolet vuoteen 2030 mennessä, ja saavutamme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, jos muutamme toimintamallejamme nyt.

Business Ambition for 1.5 °C -kampanja kutsuu yrityksiä asettamaan päästövähennystavoitteita, jotka ovat linjassa tämän 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

Kampanjaa johtaa Science Based Targets initiative yhdessä Global Compactin ja We Mean Business -koalition kanssa. Mukana on jo yli 300 yritystä, joista 7 on suomalaisia. Kampanja päättyy seuraavaan YK:n ilmastokokoukseen, COP26:n, joka järjestetään Glasgowssa marraskuussa 2021.

Mitä kampanjassa tehdään?

Kampanjaan liittyvät yritykset sitoutuvat linjaamaan toimintansa Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin pysäyttää 1,5 asteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys sitoutuu vähentämään toiminnastaan aiheutuvia päästöjä niin, että se saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Päästöjen vähentämiseksi yritys tekee selkeän suunnitelman ja asettaa lyhyen ja/tai pitkän tähtäimen tavoitteet, jotka täyttävät Science-Based Targets -aloitteen kriteerit

Tavoitteet voi asettaa kahdella tavalla: 

Vaihtoehto 1: Lyhyen tähtäimen tavoitteet 

 • Yritys asettaa useita lyhyen tähtäimen (5–15 vuotta) tavoitteita, jotka ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

 • Tämä vaihtoehto vaatii suurta panostusta ja muutoksia liiketoimintaan päästöjen vähentämisen alkuvaiheessa, mutta tuo joustavuutta pitkällä tähtäimellä, koska päästöjen vähentäminen on aloitettu heti. 

Vaihtoehto 2: Pitkän tähtäimen tavoitteet 

 • Yritys sitoutuu saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, ja sen saavuttamiseksi asettaa Science Based Targetsin edellyttämiä välitavoitteita. 

 • Tämä vaihtoehto tuo joustavuutta päästöjen vähentämisen alkuvaiheeseen ja antaa mahdollisuuden pohtia vähennystapoja pidempään, mutta vaatii suurta panostusta ja aggressiivisempaa päästöjen vähentämistä suunnitelman loppuvaiheessa. 

Yritykset voivat myös valita molemmat, jolloin saavutetaan suurin kunnianhimon taso tässä kampanjassa.
 

Kampanja on hieman erilainen erikokoisille yrityksille. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset eivät aseta yllä kuvattuja SBT-tavoitteita, vaan valitsevat tavoitteensa kahdesta valmiista vaihtoehdosta. Kysy lisätietoja Karoliinalta, karoliina.koistila[at]globalcompact.fi.

Opi lisää tieteeseen perustuvien päästötavoitteiden asettamisesta tässä 30 minuuttia kestävässä koulutuksessa.

Mitä hyötyä kampanjaan liittymisestä on?

Business Ambition for 1.5 °C -kampanja on kansainvälinen, korkean tason kampanja, jolla on YK:n pääsihteeri António Guterresin vahva tuki. Siinä mukana olevat yritykset profiloituvat kunnianhimoisten ilmastotekojen suunnannäyttäjiksi.

Pyrkiminen hiilineutraaliuteen avaa jo nyt taloudellisia ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Yrityksillä, jotka ottavat ilmastotavoitteet vakavasti ja muuttavat toimintaansa nyt, on parhaimmat edellytykset saavuttaa nämä mahdollisuudet ja menestyä pitkällä tähtäimellä.

Kampanjassa mukana olevat yritykset saavat näkyvyyttä  Science Based Targets ja Global Compact -sivustoilla, ja heillä on erilaisten tapahtumien kautta mahdollisuus verkostoitua muiden kampanjassa mukana olevien yritysten kanssa.

Kaikki Business Ambition for 1.5 °C -kampanjassa mukana olevat yritykset ovat myös automaattisesti mukana kansainvälisessä Race to Zero -kampanjassa, joka kokoaa yhteen erilaisia kaupunkien, yliopistojen, yritysten ja sijoittajien hiilineutraaliuteen pyrkiviä aloitteita ja kampanjoita.

Kampanjaan liittyminen yrityksille, joilla on yli 500 työntekijää

 1. Yritys täyttää sitoutumiskirjeen ja lähettää sen osoitteeseen commitments@sciencebasedtargets.org hyväksyttäväksi. 

 1. Yritys lisätään sitoutuneiden yritysten listalle Science Based Targets ja Global Compact -sivustoilla. 

 1. Sitoutumiskirjeen hyväksymisen jälkeen yrityksellä on 24 kuukautta aikaa kehittää ja asettaa tavoitteensa. 

 1. Kun tavoitteet annetaan tarkistettaviksi, yritys maksaa tarkistuksesta USD 4950 + mahdollinen ALV.

Kampanjaan liittyminen yrityksille, joilla on alle 500 työntekijää

 1. Yritys täyttää sitoutumiskirjeen ja valitsee tavoitteen kahdesta vaihtoehdosta tässä kirjeessä, ja lähettää molemmat hyväksyttäviksi. 

 2. Tavoitteet hyväksytään automaattisesti. Yritys lisätään sitoutuneiden yritysten listalle Science Based Targets ja Global Compact -sivustoilla. 

 3. Yritys maksaa USD 1000 + mahdollinen ALV.

Tarvitsetko lisätietoja?

Olethan meihin rohkeasti yhteydessä, jos haluat keskustella ja kuulla lisää Business Ambition for 1.5 °C -kampanjasta: karoliina.koistila[at]globalcompact.fi. Katso myös webinaaritallenne, jossa kerromme lisää tästä kampanjasta.