Suoraan sisältöön

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. 

Liiketoiminnalla on suoria ja välillisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vaikutukset voivat kohdistua niin yrityksen työntekijöiden, toimitusketjujen työntekijöiden, ympäröivissä yhteisöissä elävien ihmisten kuin palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjien oikeuksiin.

Yrityksillä on sekä velvollisuus kunnioittaa että mahdollisuus edistää ihmisoikeuksia omassa liiketoiminnassaan. Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sitoutumisen ja konkreettisten toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä kuilu. Vain harvat yritykset tunnistavat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia.

Business & Human Rights Accelerator -ohjelma on UN Global Compactin ja Shiftin kehittämä koulutuskokonaisuus yritysten ihmisoikeustyön tueksi. Tämän käytännönläheisen ohjelman aikana yritykset oppivat tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja muuttamaan nämä havainnot konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koulutusohjelma on avoin kaikille UN Global Compact Networkin jäsenyrityksille.

Haku ohjelmaan on päättynyt.

Ohjelman aikana yritykset oppivat mm.

 • tiedostamaan velvollisuutensa ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen
 • tunnistamaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia
 • vahvistamaan huolellisuusvelvoiteprosessiaan kansainvälisten standardien mukaisesti
 • kehittämään toimintasuunnitelman kielteisten ihmisoikeusvaikutusten ehkäisemiseksi
 • raportoimaan ja viestimään tehdyistä toimenpiteistä 

Miksi osallistua Business & Human Rights Acceleratoriin?

 • Saat ihmisoikeustyöhösi opastusta, tukea ja koulutusta asiantuntijoilta
 • Verkostoidut ja opit muilta koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä
 • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Osallistujat saavat suoritetusta ohjelmasta sertifikaatin
 • Ohjelma on maksuton jäsenillemme

Koulutusohjelma muodostuu kuudesta vaiheesta, joiden aikana osallistujat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, osallistuvat globaaleihin koulutustilaisuuksiin verkossa sekä Suomen paikallisverkoston työpajoihin ja suorittavat itsenäisesti kurssitehtäviä tapaamisten välillä. 

 1. vaihe: YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGP) 
 2. vaihe: Ihmisoikeusvaikutusten arviointi arvoketjuissa
 3. vaihe: Keskeisimpien ihmisoikeusvaikutusten priorisointi
 4. vaihe: Toimenpidesuunnitelma ja seuranta
 5. vaihe: Sidosryhmät ja vaikutuksista viestiminen
 6. vaihe: Valitusmekanismit ja korjaavat toimenpiteet

Ajankäyttö per osallistuja: luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kuuden kuukauden aikana n. 60 tuntia.

Business & Human Rights Accelerator -koulutusohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille.

Jokaisesta yrityksestä koulutusohjelmaan osallistuu kaksi työntekijää (esim. Sustainability/Social compliance/HR/Communications). Heidän tehtävänään on perehtyä opiskelumateriaaleihin ja kurssitehtäviin, osallistua ohjelman aikana pidettäviin koulutuksiin ja työpajoihin sekä koordinoida omassa organisaatiossa tehtävää työtä.

Pääosallistujien lisäksi mukana tulee olla johtoportaan edustaja. Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi johtoryhmän edustaja, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista, saada tukea tekemälleen työlle ja seurata edistymistä koulutusohjelman aikana. 

Ohjelman kieliä ovat englanti ja suomi. Globaalit webinaarit ja kurssimateriaalit englanniksi, ohjatut työpajat suomeksi.

Hakuaika on auki 15.12.2023 asti. 

Business & Human Rights Accelerator -koulutusohjelma käynnistyy virtuaalisella kick-off-tilaisuudella helmikuussa 2024. Pääsy verkko-oppimisalustalle avautuu tammikuun aikana.

Koulutusohjelman aikataulu: 2024*

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
Helmikuu 2024 Maaliskuu 2024 Huhtikuu 2024

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGP)

 • Globaali kick-off 
 • Suomen verkoston kick-off 
 • Itseopiskelumateriaali, osa 1
 • Globaali Deep Dive -koulutus 
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi:            vaikutusten tunnistaminen

 • Itseopiskelumateriaali, osa 2
 • Globaali Deep Dive -koulutus 
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi:            vaikutusten priorisointi

 • Itseopiskelumateriaali, osa 3
 • Globaali Deep Dive -koulutus 
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 
   
Vaihe 4 Vaihe 5 Vaihe 6
Huhti-toukokuu 2024 Touko-kesäkuu 2024 Kesäkuu 2024

Toimenpidesuunnitelma ja seuranta

 • Globaali Deep Dive -koulutus
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 

Sidosryhmät ja vaikutuksista viestiminen

 • Globaali Deep Dive -koulutus 
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja

Valitusmekanismit ja korjaavat toimenpiteet

 • Itseopiskelumateriaali, osa 4
 • Globaali Deep Dive -koulutus 
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 

Globaali kick-off: 

 • 1.2.2024 klo 10-11 tai 17-18

Suomen verkoston kick-off: 

 • 5.2.2024 klo 14.30-16

Globaalit Deep Dive -koulutukset (pakollinen):

 • 7.2.2024 klo 10-11.30 tai 17-18.30
 • 6.3.2024 klo 10-11.30 tai 17-18.30
 • 3.4.2024 klo 10-11.30 tai 17-18.30
 • 30.4.2024 klo 10-11.30 tai 17-18.30
 • 29.5.2024 klo 10-11.30 tai 17-18.30
 • 26.6.2024 klo 10-11.30 tai 17-18.30

Suomen verkoston työpajat Helsingissä (pakollinen):

 • 29.2.2024: klo 9.15-11.30
 • 27.3.2024: klo 9.15-11.30 
 • 26.4.2024: klo 9.15-11.30 
 • 23.5.2024: klo 9.15-11.30 
 • 13.6.2024: klo 9.15-11.30 
 • 27.6.2024: klo 9.15-11.30 

*Pidätämme oikeuden muutoksiin

Toivomme, että ilmoittautuneet jäsenyritykset sitoutuvat mukaan koko puolivuotisen ohjelman ajaksi, sillä paikkoja on tarjolla rajallisesti. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan n. 60 tuntia työaikaa eri vaiheiden suorittamiseen puolen vuoden aikana.

Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä meihin, info@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi ilmoittautua ohjelmaan.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan yrityksenä. Hakuaika: 13.9.–15.12. Ohjelmaan voivat ilmoittautua yritykset, jotka

 • ovat sitoutuneet YK:n Global Compactiin tai haluavat sitoutua ennen ilmoittautumisajan päättymistä,
 • ovat motivoituneita siirtymään sitoutumisesta konkreettisiin toimenpiteisiin kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi,
 • ovat halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutusohjelman aktiviteetteihin ja johtotason edustajan, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä kevään aikana.

Huom. Ohjelmaan hakeminen ei ole suoraan tae mukaan pääsemisestä. Vahvistamme valinnat hakuajan päätyttyä.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät joko tämän sivun lopusta tai oikeasta sivusta löytyvien linkkien takaa.

Katso englanninkielisen infowebinaarin tallenne kuullaksesi lisää Business & Human Rights -ohjelmasta.

Mikäli haluat keskustella ja kuulla lisää Business & Human Rights -ohjelmasta, olethan rohkeasti yhteydessä Sophiaan, sophia.lawsonhellu@globalcompact.fi.