Suoraan sisältöön

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään. 

Liiketoiminnalla on suoria tai välillisiä vaikutuksia kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vaikutukset voivat kohdistua niin yrityksen työntekijöiden, toimitusketjujen työntekijöiden, ympäröivissä yhteisöissä elävien ihmisten kuin palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjien oikeuksiin.

Yrityksillä on sekä velvollisuus kunnioittaa että mahdollisuus edistää ihmisoikeuksia omassa liiketoiminnassaan. Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sitoutumisen ja konkreettisten toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä kuilu. Vain harvat yritykset tunnistavat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia.

Business & Human Rights Accelerator -ohjelma on UN Global Compactin ja Shiftin kehittämä koulutuskokonaisuus yritysten ihmisoikeustyön tueksi. Tämän käytännönläheisen ohjelman aikana yritykset oppivat tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja muuttamaan nämä havainnot konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koulutusohjelma on avoin kaikille UN Global Compact Networkin jäsenyrityksille.

Hae mukaan ohjelmaan 15.12.2023 mennessä!

Ohjelman aikana yritykset oppivat mm.

 • tiedostamaan velvollisuutensa ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen
 • tunnistamaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia
 • vahvistamaan ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessiaan kansainvälisten standardien mukaisesti
 • kehittämään toimintasuunnitelman kielteisten ihmisoikeusvaikutusten ehkäisemiseksi
 • raportoimaan ja viestimään tehdyistä toimenpiteistä 

Miksi osallistua Business & Human Rights Acceleratoriin?

 • Saat ihmisoikeustyöhösi opastusta, tukea ja koulutusta asiantuntijoilta
 • Verkostoidut ja opit muilta koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä
 • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii
 • Osallistujat saavat suoritetusta ohjelmasta sertifikaatin
 • Ohjelma on ilmainen jäsenillemme

Koulutusohjelma muodostuu kuudesta vaiheesta, joiden aikana osallistujat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, osallistuvat globaaleihin koulutustilaisuuksiin verkossa sekä Suomen paikallisverkoston työpajoihin ja suorittavat itsenäisesti kurssitehtäviä tapaamisten välillä. 

 1. vaihe: YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGP) 
 2. vaihe: Ihmisoikeusvaikutusten arviointi arvoketjuissa
 3. vaihe: Keskeisimpien ihmisoikeusvaikutusten priorisointi
 4. vaihe: Toimenpidesuunnitelma ja seuranta
 5. vaihe: Sidosryhmät ja vaikutuksista viestiminen
 6. vaihe: Valitusmekanismit ja korjaavat toimenpiteet

Ajankäyttö per osallistuja: luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kuuden kuukauden aikana n. 50 tuntia.

Business & Human Rights Accelerator -koulutusohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille.

Jokaisesta yrityksestä koulutusohjelmaan osallistuu kaksi työntekijää (esim. Sustainability/Social compliance/HR). Heidän tehtävänään on perehtyä opiskelumateriaaleihin ja kurssitehtäviin, osallistua ohjelman aikana pidettäviin tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä koordinoida omassa organisaatiossa tehtävää työtä.

Pääosallistujien lisäksi mukana tulee olla johtoportaan edustaja. Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi johtoryhmän edustaja, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista, saada tukea tekemälleen työlle ja seurata edistymistä koulutusohjelman aikana. 

Ohjelman kieliä ovat englanti ja suomi. Globaalit webinaarit ja kurssimateriaalit englanniksi, ohjatut työpajat suomeksi.

Hakuaika on auki 15.12.2023 asti. Alkuvuodesta 2024 alkavan ohjelman aikataulut päivittyvät pian. Alla ohjelman viimeisimmän kierroksen aikataulu:

Business & Human Rights Accelerator -koulutusohjelma käynnistyy virtuaalisella kick-off-tilaisuudella helmikuussa 2023. Pääsy verkko-oppimisalustalle avautuu tammikuun aikana.

Koulutusohjelman aikataulu: 2023*

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3
Helmikuu 2023 Maaliskuu 2023 Huhtikuu 2023

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet (UNGP)

 • Globaali kick-off 2.2.2023
 • Suomen verkoston kick-off 6.2.2023
 • Itseopiskelumateriaali, osa 1
 • Globaali Deep Dive -koulutus 7.2.2023
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 28.2.2023

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi arvoketjuissa

 • Itseopiskelumateriaali, osa 2
 • Globaali Deep Dive -koulutus 7.3.2023
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 13.3.2023

Keskeisimpien ihmisoikeusvaikutusten priorisointi

 • Itseopiskelumateriaali, osa 3
 • Globaali Deep Dive -koulutus 4.4.2023
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 13.4.2023
   
Vaihe 4 Vaihe 5 Vaihe 6
Toukokuu 2023 Toukokuu 2023 Kesäkuu 2023

Toimenpidesuunnitelma ja seuranta

 • Globaali Deep Dive -koulutus 3.5.2023
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 17.5.2023

Sidosryhmät ja vaikutuksista viestiminen

 • Globaali Deep Dive -koulutus 30.5.2023
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 8.6.2023

Valitusmekanismit ja korjaavat toimenpiteet

 • Itseopiskelumateriaali, osa 4
 • Globaali Deep Dive -koulutus 26.6.2023
 • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
 • Suomen verkoston työpaja 29.6.2023

Globaali kick-off (vapaaehtoinen): 

 • 2.2.2023 klo 9-10 tai 16-17

Suomen verkoston kick-off (vapaaehtoinen): 

 • 6.2.2023 klo 13-14

Globaalit Deep Dive -koulutukset (suositeltavia):

 • 7.2.2023 klo 9-10.30 tai 16-17.30
 • 7.3.2023 klo 9-10.30 tai 16-17.30
 • 4.4.2023 klo 9-10.30 tai 16-17.30
 • 3.5.2023 klo 9-10.30 tai 16-17.30
 • 30.5.2023 klo 9-10.30 tai 16-17.30
 • 26.6.2023 klo 9-10.30 tai 16-17.30

Suomen verkoston työpajat Helsingissä (pakollinen):

 • 28.2.2023: klo 9-10.30 (ryhmä A) ja klo 12-13.30 (ryhmä B)
 • 13.3.2023: klo 9-10.30 (ryhmä A) ja klo 12-13.30 (ryhmä B)
 • 13.4.2023: klo 9-10.30 (ryhmä A) ja klo 12-13.30 (ryhmä B)
 • 17.5.2023: klo 9-10.30 (ryhmä A) ja klo 12-13.30 (ryhmä B)
 • 8.6.2023: klo 9-10.30 (ryhmä A) ja klo 12-13.30 (ryhmä B)
 • 29.6.2023: klo 9-10.30 (ryhmä A) ja klo 12-13.30 (ryhmä B)

*Pidätämme oikeuden muutoksiin

Toivomme, että ilmoittautuneet jäsenyritykset sitoutuvat mukaan koko puolivuotisen ohjelman ajaksi, sillä paikkoja on tarjolla rajallisesti. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan n. 50 tuntia työaikaa eri vaiheiden suorittamiseen puolen vuoden aikana.

Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä meihin, info@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi ilmoittautua ohjelmaan.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan yrityksenä. Hakuaika: 13.9.–15.12. Ohjelmaan voivat ilmoittautua yritykset, jotka

 • ovat sitoutuneet YK:n Global Compactiin tai haluavat sitoutua ennen ilmoittautumisajan päättymistä,
 • ovat motivoituneita siirtymään sitoutumisesta konkreettisiin toimenpiteisiin kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja vähentämiseksi,
 • ovat halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutusohjelman aktiviteetteihin ja johtotason edustajan, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä kevään aikana.

Huom. Ohjelmaan hakeminen ei ole suoraan tae mukaan pääsemisestä. Vahvistamme valinnat hakuajan päätyttyä.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät joko tämän sivun lopusta tai oikeasta sivusta löytyvien linkkien takaa.

Mikäli haluat keskustella ja kuulla lisää Business & Human Rights -ohjelmasta, olethan rohkeasti yhteydessä ohjelman koordinaattoriin Sophiaan, sophia.lawsonhellu@globalcompact.fi.