Toimintakertomukset ja -suunnitelmat

Mitä tarjoamme jäsenyrityksillemme tänä vuonna? Miten jäsenmäärämme kasvoi vuonna 2023? Tutustu tästä toimintakertomuksiimme ja -suunnitelmiimme.

Mitä teemme vuonna 2024?

Mitä koulutusohjelmia ja vertaisoppimisryhmiä UN Global Compact Suomi tarjoaa vuonna 2024? Millaisia sisältöjä ja materiaaleja jäsenille on suunnitteilla? Mistä aiheista on luvassa oppaita, työkaluja ja raportteja?

Tutustu UN Global Compact Suomen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan, johon kokosimme pääkohtia vuoden tarjonnastamme. 

Vuosi 2023

Vuonna 2023 UN Global Compact Suomen toiminta ja verkosto vahvistui entisestään. Vuonna 2023:

 • Jäsenmäärä kasvoi 235 jäseneen (kasvua 17 %)
 • Jäsenten aktiivisuus oli 83 %
 • Järjestimme viisi koulutusohjelmaa, jotka liittyivät ilmastoon, luontoon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
 • Järjestimme seitsemän vertaisoppimisryhmää niin Suomen, Pohjoismaiden kuin EU:n tasolla
 • 66 jäsenyritystä osallistui ainakin yhteen koulutusohjelmaan
 • Jäsenyrityksemme osallistuivat kanssamme lukuisiin huipputapahtumiin, kuten YK:n yleiskokousviikolle

Vuosi 2022

Vuosi 2022 oli toiminnan vuosi. Vuonna 2022:

 • Meillä oli 200 jäsentä (kasvua 22 %)
 • Jäsenten aktiivisuus oli 85,5 %
 • 27 yritystä osallistui Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan
 • 26 yritystä osallistui SDG Ambition Accelerator -ohjelmiin
 • 29 yritystä valittiin mukaan Business and Human Rights -ohjelmaan
 • Jäsenemme saivat osallistua koalitioihin ja Think Labeihin
 • Järjestimme 17 tapahtumaa​

Tilaa uutiskirje