Suoraan sisältöön

Toimintakertomukset

Vuosi 2023

Vuonna 2023 UN Global Compact Suomen toiminta ja verkosto vahvistui entisestään. Vuonna 2023:

 • Jäsenmäärä kasvoi 235 jäseneen (kasvua 17 %)
 • Jäsenten aktiivisuus oli 83 %
 • Järjestimme viisi koulutusohjelmaa, jotka liittyivät ilmastoon, luontoon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
 • Järjestimme seitsemän vertaisoppimisryhmää niin Suomen, Pohjoismaiden kuin EU:n tasolla
 • 66 jäsenyritystä osallistui ainakin yhteen koulutusohjelmaan
 • Jäsenyrityksemme osallistuivat kanssamme lukuisiin huipputapahtumiin, kuten YK:n yleiskokousviikolle

Vuosi 2022

Vuosi 2022 oli toiminnan vuosi. Vuonna 2022:

 • Meillä oli 200 jäsentä (kasvua 22 %)
 • Jäsenten aktiivisuus oli 85,5 %
 • 27 yritystä osallistui Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan
 • 26 yritystä osallistui SDG Ambition Accelerator -ohjelmiin
 • 29 yritystä valittiin mukaan Business and Human Rights -ohjelmaan
 • Jäsenemme saivat osallistua koalitioihin ja Think Labeihin
 • Järjestimme 17 tapahtumaa​