Ilmasto ja luonto

Ilman hyvinvoivaa planeettaa ei ole tulevaisuuden liiketoimintaa. Lue, mitä tarjoamme yrityksille ilmasto- ja luontotyön tueksi.

Ympäristön huomiointi liiketoiminnassa tarkoittaa kaikkea ympäristöriskien hallinnasta ja ennaltaehkäisystä sekä luonnonvarojen kestävän käytön tukemisesta, kasvihuonekaasupäästöjen minimointiin ja haitallisten luontovaikutusten vähentämiseen. Yritykset voivat myös edistää ympäristön hyvinvointia investoimalla luontopohjaisiin ratkaisuihin ja regeneratiiviseen liiketoimintaan. Ympäristövastuullinen toiminta ei vain täytä eettisiä tai sääntelyn tuomia velvollisuuksia, vaan kunnianhimoinen ympäristötyö voi tuoda kilpailuetua, houkutella asiakkaita ja sijoittajia sekä luoda pitkäaikaista arvoa yritykselle.

Koulutusohjelmamme ilmasto- ja luontotyön tueksi

Vertaisoppimisryhmämme

Jäikö sinulle kysyttävää?

Karoliina Koistila

Programme Manager

Karoliina vastaa ilmastoon ja luontoon liittyvästä tarjonnastamme. Karoliina pyörittää muun muassa Climate Ambition ja Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelmia.