Mikä on UN Global Compact?

Kunnianhimoinen vastuullisuustyö alkaa tästä. Me kiritämme yrityksiä kohti kestävämpää liiketoimintaa – ympäri maailman, yritys kerrallaan.

UN Global Compact on YK:n yritysvastuualoite ja maailman suurin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 20 000 yritystä ja lähes 4000 muuta organisaatiota yli 160 maasta. Pohjoismaista aloitteeseen on liittynyt jo yli 1 800 yritystä. UN Global Compactissa mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka yhdessä muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. 

YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta vuonna 2000 syntyneen UN Global Compactin tavoitteena on kiihdyttää globaalin liike-elämän toimia kestävän kehityksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Haluamme vaikuttaa kestävän kehityksen haasteisiin ja tuottaa niihin ratkaisuja. Kohdistamme erityisesti huomiota nopeaa ja välitöntä toimintaa vaativiin teemoihin, kuten ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, työelämän oikeuksiin ja ihmisarvoiseen työhän, ilmastonmuutokseen, korruption vastaiseen toimintaan sekä kestävän kehityksen tavoitteiden integrointiin liiketoimintaan.

Toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset yritykset niiden sektorista tai koosta riippumatta, sillä kestävän tulevaisuuden turvaaminen edellyttää yritysten laajaa osallisuutta. UN Global Compactissa on mukana myös järjestöjä ja muita organisaatioita, jotka kannustavat yrityksiä omissa verkostoissaan työskentelemään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja yritysvastuun kymmenen periaatteen mukaisesti. 
 

Suomen verkosto

Eri puolilla maailmaa toimii paikallisia UN Global Compact -verkostoja, jotka kokoavat yhteen aloitteeseen liittyneet toimijat kehittämään yritysvastuuta sidosryhmäyhteistyössä. Sitoutuminen UN Global Compact -aloitteeseen antaa automaattisesti jäsenyyden UN Global Compact Network Finlandiin eli Suomen verkostoon.

UN Global Compact Suomi tukee jäseniään tarjoamalla niille laajan koulutustarjonnan, kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja yritysvastuun kansainväliset raamit vastuullisuustyön kehittämiseen. Lisäksi tuemme yrityksiä niiden vastuullisuustyössä järjestämällä kansallisella tasolla tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Suomen verkosto työskentelee tiiviisti muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten verkostojen kanssa, mahdollistaen suomalaisyrityksille maan rajat ylittävän verkostoitumisen.

UN Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään UN Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt. Toimimme itsenäisenä organisaationa tiiviissä yhteistyössä UN Global Compactin päämajan kanssa, noudattaen molempien osapuolien allekirjoittamaa yhteisymmärrysmuistiota (Memorandum of Understanding).

Tilaa uutiskirje