Sosiaalinen vastuu

Liiketoiminta voi vaikuttaa käytännössä kaikkiin ihmisoikeuksiin. Siksi sen tulee olla yrityksen strategian ytimessä, nyt ja tulevaisuudessa.

Sosiaalisen vastuun sateenvarjon alle sisältyy ihmisoikeudet ja työelämän oikeudenmukaisuuden, työsuojelun sekä monimuotoisuuden, tasa-arvon ja inklusiivisuuden (DEI) edistämisen.

Ihmisoikeudet eivät ole niinkään arvoja. Ne ovat perustavanlaatuisia oikeuksia, joiden suojelemiseen ja edistämiseen valtiot ovat kansainvälisissä sopimuksissaan sitoutuneet, ja jotka toteutuessaan takaavat jokaiselle ihmiselle ihmisarvoisen elämän. Siksi niiden eteen on toimittava joka päivä. Moni yritys asettaa toiminnalleen myös tasa-arvotavoitteita, mutta niissä edistymistä tarkastellaan vain vastuullisuusraportin yhteydessä. Yritysten tuleekin varmistaa, että niiden toiminta kunnioittaa ihmisoikeuksia, edistää tasa-arvoa sekä tarjoaa turvallisen ja oikeudenmukaisen työympäristön kaikille työntekijöille, päivittäin ja ympäri vuoden.

Koulutusohjelmamme sosiaalisesta vastuusta

Vertaisoppimisryhmämme

Raportteja ja työkaluja ihmisoikeustyön tueksi

Kokosimme yhteen tutkimuksia, oppaita ja tapahtumia ympäri maailman eri yritysvastuunteemoista. Tutustu niihin kirjastostamme!

Tutustu

Jäikö sinulle kysyttävää?

Sophia Lawson Hellu

Programme Manager

Sophia vastaa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja korruption torjuntaan liittyvästä tarjonnastamme. Voit olla häneen yhteydessä sekä Business & Human Rights että Target Gender Equality -ohjelmista.