Vertaisoppimisryhmät

Vertaisoppimisryhmämme antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia, oppia parhaita käytäntöjä sekä ratkoa yhdessä yritysvastuun haasteita.

Vertaisoppimisryhmämme antavat jäsenyrityksillemme mahdollisuuden jakaa kokemuksia, oppia parhaita käytäntöjä toisiltaan sekä ratkoa yhdessä yritysvastuun haasteita.

Järjestämme ryhmiä monenlaisista yritysvastuun teemoista, kuten ilmastosta, luonnosta, ihmisoikeuksista ja DEI-työstä. Ryhmät kokoontuvat niin suomalaisilla, pohjoismaisilla kuin eurooppalaisillakin yritysjoukoilla.

Suurin osa vertaisoppimisryhmistämme toimii vain kutsusta -periaatteella. Ne on suunnattu vastuullisuustyössä jo edistyneille yrityksille, jotka ovat ensin saaneet oppeja esimerkiksi koulutusohjelmistamme. 

Ilmasto

Nettonollaryhmä

Suomalaisten jäsenyritysten toiveesta perustettu ryhmä tarjoaa luottamuksellisen keskustelualustan, jossa yritykset pääsevät jakamaan haasteita, parhaita käytäntöjä ja pohtimaan ratkaisuja nettonollasiirtymästä. Ryhmässä käsitellään muun muassa nettonollasiirtymäsuunnitelmien perusteita, arvoketjun päästöjen laskentaa ja datankeruuta.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki ilmastoasioissa edistyneet jäsenyrityksemme, joilla on SBTi:n validoima 1,5 asteen päästötavoite, jotka ovat sitoutuneet asettamaan SBTi:n nettonollatavoitteen tai joilla on vahva tahto tehdä sitoumus ja joissa työskentelee yli 250 työntekijää.

EU Peer Learning Group on Climate

Eurooppalaisten jäsenyritysten yhteisen ryhmän tavoitteena on tarjota ratkaisuehdotuksia päästölaskennan, -raportoinnin ja päästöjen vähentämiseen liittyviin haasteisiin. Ryhmä mahdollistaa oppimisen ilmastoasioissa edistyneiltä kansainvälisiltä yrityksiltä sekä huippuasiantuntijoilta.

Ryhmä tapaa fyysisesti jossain Euroopan maassa vain kutsusta -periaatteella.

Ihmisoikeudet ja DEI

Ihmisoikeusryhmä

Vuoden 2023 Business and Human Rights -koulutusohjelman suorittaneiden yritysten vertaisoppimisryhmässä osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksia ja käytännön vinkkejä luottamuksellisessa tilassa. Lisäksi osallistujat voivat esitellä omaa työtänsä ja kuulla parhaita käytänteitä ja haasteita muilta.

DEI-ryhmä

Syksyllä 2024 käynnistyy uusi, DEI-kysymyksiin (Diversity, Equity and Inclusion) keskittyvä vertaisoppimisryhmä. Ryhmä tarjoaa yrityksille luottamuksellisen keskustelualustan, jossa syvennytään muun muassa monimuotoisuuden mittaamiseen, vähemmistöihin kuuluvien työntekijöiden mukaan ottamiseen sekä johdon rooliin. 

Ryhmä tapaa fyysisesti Helsingissä.

Lue lisää

EU Peer Learning Group on Human Rights

Euroopan paikallisverkostojen järjestämä ryhmä mahdollistaa verkostoitumisen yli maan rajojen. Globaaleille ihmisoikeusasioissa edistyneille yrityksille suunnattu ryhmä mahdollistaa keskustelun, verkostoitumisen ja oppimisen muilta kansainvälisiltä ja ihmisoikeustyössään edistyneiltä yrityksiltä ja oppimisen johtavilta asiantuntijoilta. 

Ryhmä tapaa fyysisesti jossain Euroopan maassa vain kutsusta -periaatteella. 

Pk-yritykset

Pk-yritysten vastuullisuusryhmä

PK-yritysten vastuullisuusryhmä tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille tilan oppimiselle ja keskustelulle strategisesta vastuullisuusjohtamisesta.

Tarjoamme ryhmään osallistuville vertaisoppimista ja verkostoitumista, asiantuntijoiden alustuksia keskeisiin vastuullisuusaiheisiin sekä kattavasti opiskelumateriaaleja ja työkaluja.

Lue lisää

Better Hospitality Initiative

Better Hospitality Initiative

Matkailu- ja hotellialan vastuullisuuteen keskittyvä kansainvälinen webinaarisarja mahdollistaa oppimisen niin vertaisilta kuin asiantuntijoilta. Ryhmä on avoin myös suomalaisyrityksille!

Jokainen webinaari sisältää lyhyen asiantuntijan alkupuheenvuoron, esimerkkejä parhaista käytännöistä ja vertaisoppimiskeskusteluita osallistujien kesken, jotka tukevat yritystäsi matkalla kohti kestävämpää liiketoimintaa.

Lue lisää

Jäikö sinulle kysyttävää?

Paavali Koivula

Participant Engagement Manager

Oletko nykyinen jäsen tai kiinnostunut liittymään osaksi maailman suurinta yritysvastuuverkostoa? Voit olla yhteydessä jäsenvastaavaamme Paavaliin kaikissa jäsenyyteen ja CoP-raportointiin liittyvissä asioissa.

Liity mukaan

Tule osaksi maailman suurinta yritysvastuuverkostoa.

Lue jäsenyydestämme