Suoraan sisältöön

Tutustu vertaisoppimisryhmiimme

Vertaisoppimisryhmämme antavat Global Compactiin sitoutuneille yrityksille ja niiden vastuullisuusasiantuntijoille mahdollisuuden jakaa kokemuksia, oppia parhaita käytäntöjä toisiltaan sekä ratkoa yhdessä yritysvastuun haasteita. Järjestämme ryhmiä monenlaisista teemoista (mm. ilmasto, ihmisoikeudet, luonto), ja ne kokoontuvat niin suomalaisilla, pohjoismaisilla kuin eurooppalaisillakin yritysjoukoilla.

Suurin osa vertaisoppimisryhmistämme toimivat vain kutsusta -periaatteella ja ovat suunnattuja vastuullisuustyössä edistyneille yrityksille. Tutustu kuitenkin myös koulutusohjelmiimme, jotka ovat avoimia kaikenlaisille jäsenyrityksillemme.

Ihmisoikeudet

EU Peer Learning Group on Human Rights

Euroopan Global Compact -paikallisverkostojen koordinoima vertaisoppimisryhmä, jonka kokouksia järjestetään kerran vuodessa. Jokaiselle kokoukselle valitaan ajankohtainen teema yritysten ihmisoikeusvastuuseen liittyen.

Ilmasto

EU Peer Learning Group on Climate

Euroopan Global Compact -paikallisverkostojen koordinoima vertaisoppimisryhmä, jonka kokouksia järjestetään kerran vuodessa. Kohderyhmänä ilmastoasioissa edistyneet yritykset.

Nordic Peer Learning Group on Climate

Vertaisoppimisryhmä kokoaa yhteen pohjoismaisten yritysten ilmastoasiantuntijoita. Vuonna 2023 ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa keskustellen aiheista:

  • Science-based targets on Forest, Land and Agriculture emissions
  • The product durability and lifetime emissions dilemma
  • Emission reductions related to material sourcing

Vertaisoppimisryhmä: nettonollasiirtymä

Tämä suomenkielinen ryhmä tarjoaa alustan luottamukselliselle ja vapaamuotoiselle keskustelulle yritysten ilmastoasiantuntijoiden kesken. Sen tärkeimpinä tavoitteina on toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen nettonollasiirtymän vauhdittamiseksi.

Luonto

Nordic TNFD Consultation Group

Tämä verkosto antaa pohjoismaisten pankkien, varainhoitajien ja yritysten edustajille mahdollisuuden oppia maailmanlaajuisesta työstä luonnon monimuotoisuuteen liittyen, vaihtaa kokemuksia sekä vaikuttaa Taskforce on Nature-related Financial Disclosure -aloitteen (TNFD) kehitykseen.

Pk-yritykset

Pk-yritysten vastuullisuusryhmä

Ryhmä tarjoaa matalan kynnyksen tilan vastuullisuustyöstä keskustelemiselle, kokemusten jakamiselle sekä parhaiden käytäntöjen oppimiselle. Ryhmä on avoin kaikille UN Global Compact Suomen pienille ja keskisuurille jäsenyrityksille. Lue lisää!