Liity jäseneksi

Tule osaksi maailman laajinta yritysvastuuverkostoa ja kiihdytä matkaasi kohti kestävämpää liiketoimintaa.

Miksi liittyä?

UN Global Compact tarjoaa universaalin kielen yritysvastuulle ja kansainvälisesti tunnustetun viitekehyksen ohjaamaan yrityksiä kohti vastuullisempaa liiketoimintaa koosta ja sektorista riippumatta.

UN Global Compact Suomi on paikallinen oppaasi ja linkkisi globaaliin yhteisöön. Me autamme yritystäsi sitoutumaan, arvioimaan, määrittelemään, toteuttamaan ja mittaamaan vastuullisuusstrategiaansa.

Kaikenlaiset yritykset ja organisaatit ovat tervetulleita muokkaamaan kanssamme kestävämpää tulevaisuutta. Oli yrityksesi pidemmällä vastuullisuustyössään tai vasta polkunsa alussa, me autamme.

Mitä tarjoamme?

 • Kansainvälisen verkoston ammattilaisia ja asiantuntijoita
 • Laajan kattauksen koulutusohjelmia, vertaisoppimisryhmiä, tapahtumia ja itseopiskelumateriaalia yrityksen vastuullisuustyön kehittämiseen
 • Mahdollisuuden päästä mukaan vuoden merkittävimpiin yritysvastuutapahtumiin
 • Ajankohtaista tietoa kestävän kehityksen tilasta, EU-sääntelystä ja yritysvastuusta suoraan maailmalta
 • Apua ja materiaaleja yritysvastuusta ja UN Global Compact -verkostosta viestimiseen
 • Käyttöoikeuden We Support UN Global Compact -logoon, jota voi käyttää yrityksen viestinnässä

Kuka voi liittyä?

Kaikki yritykset voivat hakea mukaan UN Global Compactiin koosta tai toimialasta riippumatta. Aloitteeseen ei kuitenkaan hyväksytä organisaatioita, jotka

 • Ovat YK:n pakotelistalla
 • Löytyvät UN Ineligible Vendors -listalta eettisistä syistä
 • Ansaitsevat tuloja maamiinojen tai rypälepommien tuotannosta, myynnistä ja/tai toimittamisesta
 • Ansaitsevat tuloja tupakan tuotannosta ja/tai valmistuksesta

Mihin sitoudut?

Liittyessään UN Global Compactiin yritys sitoutuu

 1. Toimimaan vastuullisesti kunnioittamalla ja toteuttamalla kaikessa toiminnassaan UN Global Compactin ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa kymmentä periaatetta.
 2. Strategisesti edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.
 3. Raportoimaan ja viestimään edistymisestään vuosittain Communication on Progress -raportilla.

Aloitteeseen liittyessään suomalainen yritys liittyy myös automaattisesti UN Global Compact Suomen paikallisverkoston (UN Global Compact Network Finland ry) jäseneksi. Yhdistyksen jäsenenä yritys sitoutuu noudattamaan UN Global Compact Suomen sääntöjä ja maksamaan vuosimaksun joka vuosi. 

Tutustu jäseniimme

Yli 20 000 yritystä ja lähes 5000 yhteisöjäsentä maailmanlaajuisesti, lähes 2000 niistä Pohjoismaista. Katso, mitkä suomalaisyritykset ovat jo tehneet sitoumuksen.

Tutustu jäseniimme

Näin liityt

1. Käy läpi tarkat hakuohjeet yrityksille

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen askel askeleelta löytyvät täältä. Hinnaston löydät täältä.

2. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje

Jäseneksi hakevan yrityksen on valmisteltava sitoutumiskirje (Letter of Commitment), jossa yritys ilmaisee sitoutumisensa Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja raportoida edistymisestään. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa yrityksen toimitusjohtaja ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille.

Löydät sitoutumiskirjeen mallipohjan täältä.

3. Täytä hakemus verkossa

Täytä hakemus UN Global Compactin verkkosivuilla täällä

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa yrityksen toimitusjohtajan allekirjoittama sitoutumiskirje (ks. vaihe 2) sekä ajan tasalla oleva kaupparekisteriote.

Hakemukset käsitellään 2–3 viikossa. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) hakemuksien käsittelyssä saattaa kestää kauemmin.

Yrityksen sitoutuminen UN Global Compactiin tehdään aina konsernitasolla, jolloin sitoutuminen koskee myös kaikkia yrityksen tytäryhtiöitä ja maatoimistoja. Emoyhtiön sitoumuksen lisäksi tytäryhtiöt voivat, mutta niiden ei ole pakko, liittyä UN Global Compactiin ja oman paikallisverkostonsa jäseneksi emoyhtiönsä rinnalla. Jos emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin, tytäryhtiöt voivat liittyä aloitteeseen itsenäisesti. Liittymisprosessit näissä tilanteissa poikkeavat toisistaan.

Lisätietoa saat täältä. Vuosimaksut löydät täältä.

1. Emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin

 • Tytäryhtiö voi liittyä itsenäisesti, jos emoyhtiö ei vielä ole sitoutunut UN Global Compactiin.
 • Tytäryhtiön on valmisteltava oma sitoutumiskirje ja seurattava yleisiä hakuohjeita liittymisprosessin osalta.
 • Tytäryhtiö listataan itsenäisenä organisaationa UN Global Compactin jäsenrekisteriin, ja yrityksen on laadittava oma CoP-raportti vuosittain.
 • Vuosittainen jäsenmaksu määräytyy tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella yleisen vuosimaksutaulukon mukaisesti.

2. Emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin

 • Mikäli tytäryhtiön emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin, voi tytäryhtiö halutessaan ja emoyhtiön salliessa sitoutua aloitteeseen tytäryhtiönä ja liittyä Suomen paikallisverkoston jäseneksi. 
 • Hakemusta varten tytäryhtiö voi valmistella oman sitoutumiskirjeensä tai liittää hakemukseen kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
 • Hakemusprosessi on muutoin sama kuin muilla yrityksillä, mutta hakemukseen merkitään emoyhtiön nimi kohtaan Parent Organisation (ks. hakuohjeiden kohta Annex I).
 • Tytäryhtiö merkitsee hakemukseen oman liikevaihtonsa ja työntekijöiden määrän sekä liitteeksi oman kaupparekisteriotteen.
 • Yritys listataan emoyhtiön tytäryhtiönä UN Global Compactin jäsenrekisteriin. Tytäryhtiön vastuullisuustoimet sisältyvät automaattisesti emoyhtiön CoP-raporttiin, eli tytäryhtiön ei tarvitse itse raportoida. Oman raportin tekeminen on kuitenkin mahdollista.
 • Tytäryhtiö maksaa Suomen paikallisverkostolle osallistumisestaan tytäryhtiöiden jäsenmaksua, joka määräytyy tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella vuosimaksutaulukon mukaisesti.

UN Global Compactissa yhteisöillä tarkoitetaan elinkeinoelämän järjestöjä, ammattiliittoja, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, akateemisia instituutteja sekä julkisen sektorin organisaatioita.

Sen lisäksi, että yhteisö sitoutuu kunnioittamaan ja edistämään UN Global Compactin kymmentä periaatetta omassa strategiassaan ja toiminnassaan, yhteisöillä on ainutlaatuinen rooli UN Global Compact -verkostossa omalta osaltaan tukea ja kirittää yrityksiä heidän vastuullisuuspolullaan yhteistyössä UN Global Compact Suomen kanssa. Odotamme yhteisöjäsenten tukevan UN Global Compactin työtä ja missiota esimerkiksi seuraavin toimin:

 • Kannusta yrityksiä tutustumaan ja sitoutumaan UN Global Compactiin
 • Kannusta yrityksiä työskentelemään UNGC:n 10 periaatteen mukaisesti ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Jaa yrityksille tietoa vastuullisuudesta
 • Järjestä vastuullisuusaiheisia tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia
 • Osallistu yhdessä UN Global Compact Suomen kanssa sisältöjen kehittämiseen tukemaan yritysten vastuullisuustyötä
 • Perehdytä omaa henkilöstöä kestävästä kehityksestä UN Global Compactin sisältöjen ja tapahtumien kautta
 • Tue UN Global Compact Suomen toimintaa ja kehittymistä

Näin liityt 

1. Käy läpi tarkat hakuohjeet yhteisöille

Tarkat ohjeet sitoutumiskirjeen ja jäsenyyshakemuksen täyttämiseen askel askeleelta löytyvät täältä. Vuosimaksut löydät täältä.

2. Valmistele mallin mukainen sitoutumiskirje

Jäseneksi hakevan yhtiesön on sitouduttava UN Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava sitoutumiskirje (Letter of Commitment). Kirjeessä yhteisö ilmaisee sitoutumisensa kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi omassa organisaatiossaan. Lisäksi yhtiesö sitoutuu raportoimaan joka toinen vuosi Communication on Engagement (CoE) -raportin muodossa niistä käytännön toimista, joihin organisaatio on ryhtynyt tukeakseen UN Global Compactin periaatteita ja osallistuakseen aloitteeseen. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa organisaation toimitusjohtaja tai vastaava, ylintä päätösvaltaa käyttävä henkilö ja se liitetään skannattuna hakemukseen. Kirje osoitetaan YK:n pääsihteerille. Mallikirje yhteisöille löytyy täältä

3. Täytä hakemus verkossa

Täytä hakemus UN Global Compact verkkosivuilla täällä

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa organisaation johtajan allekirjoittama sitoutumiskirje (ks. vaihe 2) sekä ajan tasalla oleva kaupparekisteriote.

Yhteisöjen hakemusten käsittely voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

“I propose that you, the business leaders… and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles”

– Kofi Annan, UN Secretary-General (1997-2006)

Jäikö sinulle kysyttävää?

Paavali Koivula

Participant Engagement Manager

Oletko nykyinen jäsen tai kiinnostunut liittymään osaksi maailman suurinta yritysvastuuverkostoa? Voit olla yhteydessä jäsenvastaavaamme Paavaliin kaikissa jäsenyyteen ja CoP-raportointiin liittyvissä asioissa.

Tilaa uutiskirje