CoP-raportointi

Communication on Progress -raportointi (CoP) tukee UN Global Compactiin sitoutuneita yrityksiä oman vastuullisuustyön kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa.

UN Global Compactiin sitoutuneiden yritysten tulee vuosittain raportoida kehityksestään Communication on Progress  -raportilla (CoP). Vuonna 2024 CoP-raportointi on käynnissä 1.4.–31.7.2024.

CoP-raportointi on pakollista kaikille yritysjäsenille. Raportointi toteutetaan ulkoisella verkkoalustalla. Vuonna 2024 raportoinnin voi tehdä joko täyttämällä CoP-kyselyn raportointialustalla (suositus) TAI lataamalla alustalle yrityksen vastuullisuusraportin vuodesta 2023.

CoP-kyselyssä yrityksiltä vaaditaan vastaukset noin 60 kysymykseen, jotka liittyvät UN Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yrityksen liiketoiminnassa. CoP-kyselyn vastaukset ovat julkisia, ja alustalle muodostuu kaikille avoin tietopankki yritysten toimista vastuullisuuden edistämiseksi. 

Uuden järjestelmän myötä raportointi on suoraviivaisempaa, ja se tukee yrityksiä entistä paremmin oman vastuullisuustyön kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Yritysten sidosryhmien on uuden järjestelmän myötä helpompi löytää olennainen data ja vertailla yritysten vastuullisuustietoja keskenään.

Vuonna 2024 raportoidaan yrityksen vuoden 2023 tiedot.

Apua raportointiin

Tästä löydät raportoinnin tueksi raportointikyselyn pohjan, ohjekirjan sekä muun muassa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Jos yrityksen emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin (missä tahansa maassa), ja emoyhtiön ja tytäryhtiön yhteys on ilmoitettu UN Global Compactille, emoyhtiön raportti kattaa automaattisesti tytäryhtiön toiminnan. Tytäryhtiön ei tarvitse raportoida erikseen, ellei niin halua. Jos yritys on osa konsernia, mutta emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin, on sitoutuneiden yritysten jokaisen raportoitava itse.

Emoyhtiö voi oman valintansa mukaan yhdistää CoP-raporttiin kaikkien tytäryhtiöidensä tiedot ja ilmoittaa siitä raportointialustalla tai raportoida vain omasta toiminnastaan.

UN Global Compactiin sitoutuneet järjestöt ja muut yhteisöt julkaisevat CoP-raportin sijaan Communication on Engagement (CoE) -raportin. Lue tarkempi kuvaus ja ohjeet CoE-raportin lähettämiseen täältä.

Jäikö sinulle kysyttävää?

Paavali Koivula

Participant Engagement Manager

Oletko nykyinen jäsen tai kiinnostunut liittymään osaksi maailman suurinta yritysvastuuverkostoa? Voit olla yhteydessä jäsenvastaavaamme Paavaliin kaikissa jäsenyyteen ja CoP-raportointiin liittyvissä asioissa.