Hyvä hallintotapa

Hyvän hallintotavan ohella yritysten tulee edistää ja toteuttaa taloudellista vastuullisuutta ja torjua korruptiota.

Hyvä hallintotapa muodostaa yrityksen toiminnan kestävän perustan. Siihen sisältyy hallituksen toiminnan ja riippumattomuuden varmistaminen, toiminnan läpinäkyvyyden ja tiedon julkisuuden edistäminen sekä johdon palkitsemisen ja vastuun korostaminen. Lisäksi yritysten tulee sitoutua torjumaan korruptiota ja varmistaa osakkeenomistajien oikeuksien toteutuminen. 

UN Global Compactin kymmenestä periaatteesta viisi liittyy työelämään ja korruption torjuntaan. Se on osoitus siitä, miten hyvä hallintotapa on kietoutunut kaikkiin yritysvastuun osa-alueisiin.

Raportteja ja työkaluja hyvän hallinnon tueksi

Kirjastostamme löydät työkaluja, oppaita ja selvityksiä yritysvastuun eri teemoista.

Tutustu

Jäikö sinulle kysyttävää?

Sophia Lawson Hellu

Programme Manager

Sophia vastaa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja korruption torjuntaan liittyvästä tarjonnastamme. Voit olla häneen yhteydessä sekä Business & Human Rights että Target Gender Equality -ohjelmista.