Suoraan sisältöön

1. Rekisterinpitäjä
Global Compact Network Finland
Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lenita Toivakka
+358 50 464 6552
lenita.toivakka@globalcompact.fi

3. Rekisterin nimi
Global Compact yhteysrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt lenita.toivakka@globalcompact.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt lenita.toivakka@globalcompact.fi