Suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste / Privacy Policy

1. Rekisterinpitäjä
Global Compact Network Finland
Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna-Kaisa Auvinen
+358 50 536 5078
anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi

3. Rekisterin nimi
Global Compact yhteysrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi

Disclaimer: Finnish text version of the Privacy Policy prevails over other language versions.

1. Data controller
Global Compact Network Finland
Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki, Finland

2. Contact person for data collection matters
Anna-Kaisa Auvinen
+358 50 536 5078 
anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi

3. Name of the register
Global Compact yhteysrekisteri

4. Purpose of the processing of personal data
The purpose of the processing of personal data is the management of client relations and liaison.

5. Data content of the register

  • Contact details, such as name and email address
  • Information related to the person’s task, such as their job title and area of responsibility
  • Data concerning the employer

6. Sources of data used
Data is based on information provided by clients.

7. Recipients of personal data
Personal data will not be disclosed to third parties. 

8. Data transfer outside the EU or the EEA
Personal data will not be transferred outside the EU or the EEA.

9. Security principles of the registry
Electronic data is stored on a server protected with a password. Personal data collected through the website system can only be accessed with a password login. Data can only be processed by people who are required to do so for work purposes. Providers of electronic services are responsible for data security and lawful retention of data.

10. Right to inspect the data
Every data subject has the right to inspect what data concerning them has been recorded in the personal data register. Data inspection requests can be sent to anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi.

11. Right to rectification
Every data subject has the right to demand incorrect data to be rectified. Data rectification requests can be sent to anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi.