Teemat

Kestävä kehitys ottaa huomioon niin ympäristön, talouden kuin ihmisenkin. Tutustu tästä toimintamme painopisteisiin.

Forward Faster – kohti 2030

Olemme puolivälissä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa, mutta emme lähelläkään tavoitteiden saavuttamista. Tarvitsemme kunnianhimoisempia ja rohkeampia tekoja. UN Global Compactin Forward Faster -aloite keskittyy viiteen osa-alueeseen, joiden edistämisessä yrityksillä on erityisen suuri mahti: sukupuolten tasa-arvoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan, elämiseen riittävään palkkaan, vesivastuullisuuteen ja kestävään talouteen.

Tutustu aloitteeseen