SDG Ambition Accelerator

Opi edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) yrityksesi toiminnassa vaikuttavasti ja entistä kunnianhimoisemmin.

SDG Ambition -ohjelman aikana yritykset saavat opastusta, koulutusta ja tukea vastuullisuustoimien strategiseen priorisointiin, vaikuttavien tavoitteiden asettamiseen sekä tavoitteiden toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Ohjelmassa yritykset pääsevät myös oppimaan toinen toisiltaan ja kehittämään yhdessä yritysmaailman ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

SDG Ambition -ohjelma tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan, jossa kunnianhimoiset tavoitteet yhdistetään konkreettisiin toimiin ja mittareihin. Tämä kytkeytyy myös EU:n tuleviin vastuullisuusvaatimuksiin, sillä ohjelma auttaa yrityksiä kehittämään toiminnalleen sopivia vastuullisuusprosesseja sekä jäljitettävää dataa.

Ohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Suomen jäsenyrityksille.

Haku ohjelmaan on päättynyt. Uusi hakukierros käynnistyy myöhemmin.

SDG Ambition -ohjelmassa keskitytään siihen, miten yritykset voivat käytännössä lähestyä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) omassa toiminnassaan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Ohjelmassa opitaan askel askeleelta prosessi kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteiden integroimiseksi yrityksen toimintaan.

Ohjelma sopii sekä yrityksille, jotka aloittelevat SDG-tavoitteiden huomioimista omassa toiminnassaan, että kokeneemmille yrityksille, jotka tahtovat nostaa kunnianhimon tasoaan ja löytää uusia käytännön näkökulmia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Ohjelmassa opitaan:

 • Miten strategisesti priorisoida kestävän kehityksen toimia yrityksen nettovaikutusten pohjalta.
 • Miten asettaa entistä vaikuttavampia pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita yrityksen toiminnalle kestävän kehityksen edistämiseksi. Miten tunnistaa keskeiset toimenpiteet ja muotoilla oikeanlaiset mittarit edistymisen seuraamiseen. Tässä apuna ja oppaana toimivat yrityksille hyödylliset SDG Business Benchmarkit, joihin yritykset voivat peilata omia tavoitteitaan ja toimenpiteitään.
 • Miten tavoitteet ja niiden edistäminen integroidaan yrityksessä keskeisiin toimintoihin ja prosesseihin mahdollistavien teknologioiden avulla ja uusia systeemejä rakentamalla.
 • Miten luoda business case kestävän kehityksen ja SDG-tavoitteiden edistämiselle sekä vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista ja osallistumista tavoitteiden edistämiseen.

Oppaana ja apuna koulutusohjelmassa toimivat SDG Ambition Benchmarkit, jotka tuovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet yrityksille helposti lähestyttävään muotoon, antaen työkaluja kunnianhimoisten tavoitteiden integroimiseksi osaksi yritysten toimintaa. 

SDG Ambition Benchmarkit auttavat yrityksiä rakentamaan ratkaisuja, jotka vahvistavat niiden myönteisiä vaikutuksia ja lieventävät kielteisiä vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin. Benchmarkit sisältävät ohjeita sekä havainnoillistavia esimerkkejä, joihin yritykset voivat peilata omia tavoitteitaan ja toimenpiteitään.

UN Global Compact on kehittänyt SDG Ambition Benchmarkit yhteistyössä yli sadan asiantuntijan ja kumppaniorganisaation, kuten Science Based Targets initiativen, UN Womenin, IUCN:n ja World Benchmark Alliancen, kanssa.

Koulutusohjelmassa yritykset valitsevat olennaisimman SDG Ambition Benchmarkin, joka opastaa tavoiteasetannassa ja tiekartan luomisessa:

 • Gender balance on all levels of management
 • Net-positive water impact in water-stressed basins
 • 100 % of employees across the organization earn a living wage
 • Zero waste to landfill and incineration
 • 100 % sustainable material inputs that are renewable, reusable or recyclable
 • Science-based emission reduction targets in line with a 1.5 °C pathway
 • 100 % resource recovery, with all materials and products recovered and recycled or reused at end of use
 • Land degradation neutrality including zero deforestation
 • Zero incidences of bribery
 • Equal pay for work of equal value
 • Zero severe and fatal work-related accidents, injuries and diseases
 • 100% alignment with the CFO Principles on integrated SDG investments and finance
 • Improve diversity, equity and inclusion in the workplace

Lataa SDG Ambition Benchmark Reference Sheets.

 • Pääset nostamaan yrityksesi kestävän kehityksen työn kunnianhimon tasoa sekä kehittämään toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Yrityksenne saa opastusta ja lähitukea asiantuntijoilta.

 • Verkostoidut ja opit muilta koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä.

 • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

 • Yrityksenne saa ohjelman oppimateriaaleista kattavan työkalupakin vastuullisuustyön tueksi.

 • Osallistujat saavat suoritetusta ohjelmasta sertifikaatin.

 • Ohjelma on täysin maksuton verkostomme jäsenyrityksille.

Koulutusohjelma muodostuu neljästä vaiheesta, joiden aikana osallistujat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, osallistuvat paikallisiin työpajoihin ja suorittavat itsenäisesti kurssitehtäviä tapaamisten välillä.

Työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan oppimateriaaleista saatua tietoa omaan toimintaansa, sekä verkostoitumaan ja keskustelemaan muiden osallistujien kanssa. Lisäksi tarjolla on syventäviä sisältöjä joihin osallistujat voivat halutessaan tutustua ohjelman aikana tai sen jälkeen.

 1. vaihe: Kestävän kehityksen toimien priorisointi, benchmarking, tavoitteiden muotoilu
 2. vaihe: Toimenpiteiden suunnittelu, alatavoitteet, business case
 3. vaihe: Mittarit ja edistymisen seuraaminen, käytännön implementointi
 4. vaihe: Teknologia- ja muut kehitystarpeet, seuraavat askeleet

Ajankäyttö per osallistuja: verkkosisällöt, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kolmen kuukauden aikana n. 30 tuntia.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki UN Global Compact Suomen jäsenyritykset.

Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu kaksi työntekijää (esim. Sustainability, Strategy tai vastaava). Heidän tehtävänään on perehtyä opiskelumateriaaleihin ja kurssitehtäviin, osallistua ohjelman aikana pidettäviin tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä koordinoida omassa organisaatiossa tehtävää työtä.

Pääosallistujien lisäksi hakemukseen ilmoitetaan yksi ylemmän johdon edustaja. Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi johtoryhmän edustaja, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista, saada tukea tekemälleen työlle ja seurata edistymistä koulutusohjelman aikana. Ohjelma työllistää ylemmän johdon edustajaa noin 1 h/kk.

Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä Participant Engagement Manager Paavali Koivulaan, paavali.koivula@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi hakea ohjelmaan. 

Ohjelman kieliä ovat englanti ja suomi. Ohjelman kurssimateriaalit ja verkkosisällöt ovat englanniksi, ohjatut työpajat järjestetään suomeksi.

Ohjelma ei velvoita yritystäsi mihinkään. Toivomme, että ohjelmaan hakevat yritykset sitoutuvat mukaan koko koulutusohjelman ajaksi, sillä paikkoja on tarjolla rajallisesti. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan n. 30 tuntia työaikaa ohjelman eri vaiheiden suorittamiseen kolmen kuukauden aikana.

Päättynyt neljäs alkoi tammikuussa ja päättyi huhtikuussa 2024.

Aikataulu 2023–2024*:

 • Hakuaika ohjelmaan: 13.9.–8.12.2023
 • Valintapäätökset hakijoille tiedoksi: viimeistään 11.12. alkavalla viikolla
 • Onboarding: joulu-tammikuu

Työpajat Helsingissä:

 • Kick off -tapaaminen 9.1.
 • 1. työpaja 25.1.
 • 2. työpaja 15.2.
 • 3. työpaja 7.3.
 • 4. työpaja 28.3.
 • Päätöstilaisuus 11.4.

Ohjelmaan haetaan mukaan yrityksenä täyttämällä hakulomake. Ohjelmaan voivat hakea yritykset, jotka ovat:

 • UN Global Compact Suomen verkoston jäseniä
 • motivoituneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita omassa toiminnassaan ja oppimaan vastuullisuustavoitteiden muotoilun ja integroimisen parhaita käytäntöjä,
 • halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutusohjelmaan sekä ylemmän johdon edustajan, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä ohjelman aikana.

Haku ohjelmaan on päättynyt 8.12.2023.

Haluatko mukaan?

Ohjelmaan haetaan yrityksenä. Haku uudelle kierrokselle käynnistyy myöhemmin.

Lue lisää

Jäikö sinulle kysyttävää?

Netta Honkanen

Coordinator

Koordinaattorimme Netta vastaa SDG Ambition -koulutusohjelmasta, ja työskentelee lukuisten tapahtumien ja viestinnän töiden parissa.