Suoraan sisältöön

Lähde mukaan SDG Ambition aloitteeseen

Global Compact Network Finland lanseeraa uuden yrityksille suunnatun SDG Ambition -aloitteen Suomessa. SDG Ambition on Global Compactin, Accenturen, SAP:n ja 3M:n yhdessä kehittämä kuuden kuukauden mittainen koulutusohjelma, jossa Global Compact -yritykset paneutuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja rakentavat niistä kunnianhimoista vastuullisuusnäkökulmaa strategiaansa ja päivittäiseen toimintaansa.

Osallistuessaan SDG Ambitioniin yritykset saavat opastusta, koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja lähitukea, jotka auttavat asettamaan entistä kunnianhimoisempia vastuullisuustavoitteita, löytämään uusia mahdollisuuksia ja luomaan liiketoiminnallista lisäarvoa sekä pitkäkestoista kasvua. SDG Ambitionissa rakennetaan yhdessä tulevaisuuden menestyvää ja kannattavaa liiketoimintaa.

SDG Ambition on käytännönläheinen koulutus

Koulutuksessa yritykset pääsevät aidosti miettimään, miten SDG:t sopivat yrityksen omaan tekemiseen ja miten ne otetaan osaksi koko toiminnan ydintä ja yrityksen arkea. Käytännön toimiin ryhdytään heti koulutuksen alussa, kun asialistalla on vastuullisuuden systemaattinen jalkauttaminen liiketoimintaan askel askeleelta. Koulutuksessa hyödynnetään laajaa kirjoa Global Compact -julkaisuja, työkaluja ja muita materiaaleja, jotka ovat varta vasten suunniteltu yritysten tueksi SDG-työhön.

SDG Ambition -ohjelma koostuu kahdesta osuudesta

Globaali onboarding-osio, jossa yritykset oppivat koulutuksen sisällöstä ja rakenteesta sekä pääsevät verkostoitumaan keskenään. Onboarding-materiaalit ovat katsottavissa marras-joulukuussa. Joulukuussa järjestämme mukana oleville yrityksille verkostoitumistilaisuuden.

Ajankäyttö: 2–3h.

Virallinen SDG Ambition -koulutus (6kk), joka alkaa tammikuussa 2021. Koulutus rakentuu kolmesta moduulista, johon jokaiseen kuuluu globaaleja luentoja, pohjoismaisten verkostojen yhteisiä työpajoja sekä itsenäistä työskentelyä. Työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan luennoilla saatua tietoa omaan tekemiseensä, keskustelemaan muiden pohjoismaisten yritysten kanssa ja oppimaan toinen toisiltaan. Työpajat fasilitoidaan yhdessä partnerimme Accenturen kanssa. Lisäksi järjestämme matalan kynnyksen keskustelutuokioita suomalaisten yritysten kesken aina tasaisin väliajoin.

SDG Ambition -koulutus koostuu kolmesta moduulista:

  1. Understanding SDG Ambition
  2. Goal-Setting & Mobilization
  3. Integration & Enablers

Ajankäyttö: luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kuuden kuukauden aikana yhteensä n. 30h.

Osallistuttuaan SDG Ambitioniin yrityksillä on:

  • Ymmärrys siitä, miten vastuullisuuden integroiminen strategiaan tuo hyötyä yrityksen koko liiketoimelle
  • Kyvyt saavuttaa kunnianhimoiset SDG-tavoitteet ja edistää Agenda2030:n toteutumista
  • Tarvittava osaaminen SDG:t sisältävän strategian jalkauttamiseksi yrityksen eri osiin
  • Hyvät lähtökohdat oman edistymisen seuraamiseen ja siitä viestimiseen
  • Työkalut menestyvän ja kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen sekä pitkäkestoiseen, kestävään kasvuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät tämän sivun oikeassa reunassa olevien linkkien takaa.

Olethan meihin rohkeasti yhteydessä, jos haluat keskustella ja kuulla lisää SDG Ambitionista: info@globalcompact.fi