Suoraan sisältöön

Tule mukaan SDG Ambition aloitteeseen

On selvää, että yritysten täytyy nyt jos koskaan ryhtyä edistämään kestävämmän tulevaisuuden rakentamista yhteisvoimin.

Vaikka edistystä on tapahtunut monella saralla, emme valitettavasti ole saavuttamassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs) 2030 mennessä jos jatkamme nykytilanteen mukaisesti. UN Global Compactin 20-vuotiskatsauksessa ilmenee, että vain 39% kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo heidän kestävyystavoitteidensa olevan tarpeeksi kunnianhimoisia globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi 2030 mennessä. Vain alle kolmas kokee oman toimialansa edistyvän tarpeeksi toteuttaakseen sille keskeiset tavoitteet. Samalla kun 84% vastanneista yrityksistä on ottanut askeleita globaalien tavoitteiden edistämiseksi, vain 46% ovat integroineet tavoitteet liiketoimintansa ytimeen. Vielä harvempi yritys (37%) kehittää liiketoimintamalleja, jotka suoraan edistävät tavoitteiden toteutumista, vaikka niiden tiedetään sisältävän valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

SDG Ambitionissa rakennetaan yhdessä tulevaisuuden menestyvää ja kannattavaa liiketoimintaa.

Tarve kunnianhimoisemmille toimille on selvä. Tämän takia Global Compact -verkostomme lanseeraa uuden SDG Ambition -aloitteen. SDG Ambition on UN Global Compactin, SAPin ja Accenturen yhdessä kehittämä kuuden kuukauden mittainen ’accelerator’-koulutusohjelma, joka haastaa ja auttaa Global Compact -yrityksiä tekemään kunnianhimoista vastuullisuustyötä ja vauhdittamaan kestävän kehityksen tavoitteiden integrointia yritysten strategiaan ja päivittäiseen toimintaan. Osallistuessaan SDG Ambitioniin yritykset saavat opastusta, koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja lähitukea, jotka auttavat jokaista yritystä asettamaan liiketoiminnalleen entistä kunnianhimoisempia päämääriä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, luoden liiketoiminnallista lisäarvoa, resilienssiä ja pitkäkestoista kasvua.

Osallistuttuaan SDG Ambitioniin yrityksillä on:

  • Selvä käsitys kattavan kestävyysstrategian vaikutuksista koko yrityksen liiketoimelle.
  • Kyvyt saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä Agenada 2030:n mukaiseksi.
  • Tarvittava osaaminen kestävyystavoitteiden jalkauttamiseksi yrityksen eri osiin seuraamalla toimintakyvyn kehittymistä ja hyödyntämällä mahdollistavia teknologioita. 
  • Hyvät lähtökohdat edistymisen seuraamiselle ja siitä viestimiselle tavalla, joka on linjassa CoP-raportoinnin kanssa.
  • Työkalut menestyvän ja kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen sekä pitkäkestoiseen, kestävään kasvuun.

Miten osallistun?

Kaikki Global Compact Network Finlandin jäsenyritykset voivat osallistua SDG Ambitioniin. Ilmoittautuminen ohjelmaan on auki 30.9.2020 saakka.

SDG Ambitioniin osallistuvien yritysten tulee olla motivoituneita ja valmiita vahvistamaan yrityksen tavoitteellisuutta ja toimiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. 

Ilmoittautuessaan yrityksen tulee nimittää kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutuksiin ja tapahtumiin sekä yhden johtoportaan edustajan, joka seuraa ohjelman kehitystä, toimii tukihenkilönä ja osallistuu korkean tason tapahtumiin.

Rekisteröi yrityksesi mukaan tästä.

Tarvitsetko lisätietoja?

Olethan meihin rohkeasti yhteydessä, jos haluat keskustella ja kuulla lisää SDG Ambitionista: info@globalcompact.fi