Suoraan sisältöön

SDG Ambition Accelerator on YK:n Global Compactin, Accenturen, SAP:n ja 3M:n yhdessä kehittämä kuuden kuukauden mittainen koulutusohjelma, jossa Global Compact -yritykset paneutuvat toiminnalleen keskeisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG) ja rakentavat niistä kunnianhimoista vastuullisuusnäkökulmaa strategiaansa ja päivittäiseen toimintaansa.

Osallistuessaan SDG Ambition -koulutusohjelmaan yritykset saavat opastusta, koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja lähitukea, jotka auttavat asettamaan entistä kunnianhimoisempia vastuullisuustavoitteita, löytämään uusia mahdollisuuksia ja luomaan liiketoiminnallista lisäarvoa sekä pitkäkestoista kasvua. SDG Ambitionissa rakennetaan yhdessä tulevaisuuden menestyvää ja kannattavaa liiketoimintaa.

SDG Ambition Accelerator -ohjelma on avoin ja ilmainen kaikille Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille. Ohjelman toinen koulutuskierros käynnistyi uudelle joukolle yrityksiä syksyllä 2021.

SDG Ambition on käytännönläheinen koulutus

Koulutuksessa yritykset pääsevät aidosti miettimään, miten ja mitkä SDG:t sopivat yrityksen omaan tekemiseen ja miten ne otetaan osaksi koko toiminnan ydintä ja yrityksen arkea. Käytännön toimiin ryhdytään heti koulutuksen alussa, kun asialistalla on keskeisten vastuullisuustavoitteiden systemaattinen jalkauttaminen liiketoimintaan askel askeleelta. Koulutuksessa hyödynnetään laajaa kirjoa Global Compact -julkaisuja, työkaluja ja muita materiaaleja, jotka ovat varta vasten suunniteltu yritysten tueksi SDG-työhön.

Osallistuttuaan SDG Ambition Accelerator -ohjelmaan yrityksillä on:

 • Ymmärrys siitä, miten oman toiminnan arviointi ja kunnianhimoiset kestävyystavoitteet tuovat hyötyä yrityksen koko liiketoimelle
 • Kyvyt saavuttaa kunnianhimoiset SDG-tavoitteet ja edistää Agenda 2030:n toteutumista
 • Tarvittava osaaminen uusien tavoitteiden jalkauttamiseksi yrityksen toimintoihin
 • Hyvät lähtökohdat oman edistymisen seuraamiseen ja siitä viestimiseen
 • Työkalut menestyvän ja kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen sekä pitkäkestoiseen, kestävään kasvuun

Onboarding-osio, jossa yritykset oppivat koulutuksen sisällöstä ja rakenteesta sekä pääsevät verkostoitumaan keskenään.

Ajankäyttö per osallistuja: 2–3h.

Virallinen SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelma (6kk), joka rakentuu kolmesta moduulista:

 1. Prioritization & Goal-Setting
 2. Business Case & Metrics
 3. Implementation & Pitch

Jokaiseen moduuliin kuuluu omalla ajalla katsottavia videoluentoja, ohjattua työpajatyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan luennoilla saatua tietoa omaan tekemiseensä, keskustelemaan muiden yritysten kanssa ja oppimaan toinen toisiltaan. Työpajat fasilitoidaan yhdessä partnerimme Accenturen kanssa.

Ajankäyttö per osallistuja: luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kuuden kuukauden aikana yhteensä n. 50h (n. 2h/viikko).

SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelma on avoin ja ilmainen kaikille Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille.

Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu 2 (+1) henkilöä. Koska ohjelmassa perehdytään sekä kestävyysvaikutusten arviointiin, priorisointiin ja tavoitteiden asetantaan että niiden integrointiin, olisi hyvä että ohjelmaan osallistuisi yksi yrityksen vastuullisuusasiantuntija sekä yksi henkilö, jolta löytyy teknistä asiantuntijuutta yrityksen toiminnoista ja prosesseista (business systems and processes). Näiden kahden henkilön vastuulla on käydä läpi ohjelman kurssisisällöt ja -tehtävät, osallistua työpajoihin ja koordinoida tätä työtä muun henkilöstön kanssa, jotta SDG-työ etenee organisaatiossa.

Pääosallistujien lisäksi jokaisesta yrityksestä tulee ilmoittaa mukaan johtoportaan edustaja (SDG Champion). Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi johtoryhmään kuuluva henkilö (esim. toimitusjohtaja, vastuullisuusjohtaja, hankintajohtaja, tmv.), jonka kanssa osallistuja voi keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista ja saada tukea tekemälleen työlle. Mikäli tämä henkilö ei ole toimitusjohtaja, tulisi tällä henkilöllä olla suora yhteys toimitusjohtajaan. Ohjelma työllistää SDG Championia yhteensä n. 2–5h.

Ohjelman kieli on englanti. Tarvittaessa joitakin sisältöjä voidaan käydä osittain läpi myös suomeksi.

Ohjelman seuraava koulutuskierros käynnistyy uudelle joukolle yrityksiä syksyllä 2021. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ruotsin Global Compact -verkoston kanssa.

Aikataulu 2021–2022:

 • Hakuaika ohjelmaan: 15.6.–30.9.2021
 • Onboarding: syys–lokakuu 2021
 • Ohjelma alkaa: lokakuu 2021
 • Ohjelma päättyy: huhtikuu 2022

Toivomme, että ohjelmaan ilmoittautuvat yritykset sitoutuvat ohjelmaan koko kuuden kuukauden ajaksi. Voimme tarjota ohjelmaan vain rajallisen määrän paikkoja, ja sen vuoksi toivomme ettei paikkoja varata turhaan. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan n. 50 tuntia/hlö (2h/viikko) työaikaa ohjelman suorittamiseen.

Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä meihin, info@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi ilmoittautua ohjelmaan.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan yrityksenä. Ohjelmaan voivat ilmoittautua yritykset, jotka ovat:

 • sitoutuneet YK:n Global Compactiin,
 • motivoituneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita omassa liiketoiminnassaan asettamalla uusia kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita toiminnalleen ja tekemään töitä niiden saavuttamiseksi,
 • halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat puolivuotisen koulutusohjelman aktiviteetteihin sekä johtoportaan henkilön, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä ohjelman aikana.

Haku ohjelmaan (2021–22) on päättynyt. 

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät tämän sivun oikeassa reunassa olevien linkkien takaa.

Mikäli haluat keskustella ja kuulla lisää SDG Ambitionista, olethan rohkeasti yhteydessä ohjelman koordinaattoriin Pettiinaan, pettiina.niiranen@globalcompact.fi.