Suoraan sisältöön

SDG Ambition Accelerator on YK:n Global Compactin ja Accenturen yhdessä kehittämä koulutusohjelma, jossa yritykset oppivat edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) omassa toiminnassaan vaikuttavasti ja merkityksellisesti.

Ohjelman aikana yritykset saavat opastusta, koulutusta ja tukea oman toimintansa kestävyysvaikutusten arviointiin ja painopisteiden löytämiseen, vaikuttavien tavoitteiden asettamiseen sekä suunnitelman laatimiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmassa yritykset pääsevät myös oppimaan toinen toisiltaan ja yhdessä kehittämään yritysmaailman ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin. SDG Ambitionissa rakennetaan yhdessä tulevaisuuden menestyvää ja vastuullista liiketoimintaa.

SDG Ambition -ohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille. Ohjelma alkaa lokakuussa 2022 ja päättyy huhtikuussa 2023. Haku ohjelmaan on päättynyt.

SDG Ambition on käytännönläheinen koulutus

Ohjelmassa keskitytään siihen, miten yritykset voivat käytännössä lähestyä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) merkityksellisemmin omassa toiminnassaan. Ohjelmassa opitaan askel askeleelta prosessi kunnianhimoisten sustainability-tavoitteiden integroimiseksi yrityksen toimintaan. Ohjelma sopii sekä SDG-työn aloittelijoille että yrityksille, jotka tahtovat nostaa kunnianhimon tasoaan ja löytää uusia käytännön näkökulmia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Mitä ohjelmassa opitaan?

 1. Miten priorisoida kestävän kehityksen painopisteitä yrityksen toiminnassa nettovaikutusten pohjalta.
 2. Miten asettaa entistä merkityksellisempiä ja vaikuttavampia pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi sekä miten muotoilla oikeanlaiset mittarit edistyksen seuraamiseen. Tässä apuna ja oppaana toimivat yrityksille hyödylliset SDG Benchmarkit, joihin yritykset voivat peilata omia tavoitteitaan.
 3. Miten tavoitteet ja niiden edistäminen integroidaan yrityksessä keskeisiin toimintoihin ja prosesseihin mahdollistavien teknologioiden avulla ja uusia systeemejä rakentamalla.
 4. Miten luoda business case kestävälle kehitykselle ja kunnianhimoisille tavoitteille sekä vahvistaa johdon ja henkilöstön sitoutumista ja osallistumista tavoitteiden edistämiseen.

Miksi osallistua SDG Ambition Acceleratoriin?

 • Yrityksenne saa opastusta, koulutusta ja lähitukea asiantuntijoilta. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä partnerimme Accenturen kanssa, jonka asiantuntijat ovat tukenasi ohjelman työpajoissa.
 • Verkostoidut ja opit muilta koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
 • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
 • Yrityksenne saa ohjelman oppimateriaaleista kattavan työkalupakin vastuullisuustyön tueksi.
 • Osallistujat saavat suoritetusta ohjelmasta sertifikaatin.
 • Ohjelma on täysin ilmainen jäsenillemme.

Ohjelma toteutetaan lähtökohtaisesti täysin virtuaalisesti.

Onboarding

Yritykset oppivat perusasiat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista (SDG), koulutuksen sisällöstä ja sen rakenteesta sekä pääsevät verkostoitumaan keskenään kick off -tilaisuudessa.

Ajankäyttö per osallistuja: 2–3 h.

Accelerator

Virallinen SDG Ambition -koulutusohjelma (n. 6kk) rakentuu kolmesta moduulista:

 1. Imagine the Future: Prioritization & Goal Setting
 2. Sharpen the Vision: Business Case, Pathways & Metrics
 3. Build the Future: Implementation & Pitch

Moduulien aktiviteetteihin kuuluu omalla ajalla katsottavia videoluentoja, vapaaehtoisia live-luentoja, ohjattua työpajatyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä kurssitehtävien parissa. Työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan oppimateriaaleista saatua tietoa omaan tekemiseensä, keskustelemaan muiden yritysten kanssa ja oppimaan toinen toisiltaan. Työpajat fasilitoidaan yhdessä partnerimme Accenturen kanssa.

Ajankäyttö per osallistuja: luennot, työpajat ja itsenäinen työskentely vievät aikaa kuuden kuukauden aikana yhteensä n. 30–50 h (n. 2 h/viikko).

SDG Ambition -koulutusohjelma on avoin ja ilmainen kaikille UN Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille.

Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu kaksi henkilöä. Koska ohjelmassa perehdytään sekä kestävyysvaikutusten arviointiin, priorisointiin ja tavoitteiden asetantaan että niiden integroimiseen yrityksen toimintoihin, olisi hyvä että ohjelmaan osallistuisi yksi yrityksen vastuullisuusasiantuntija sekä yksi teknisempi asiantuntija, jonka vastuisiin liittyy yrityksen suorituskyvyn ja toiminnan seuranta suhteessa organisaation tavoitteisiin (esim. monitoring & evaluation).

Näiden kahden henkilön vastuulla on käydä läpi ohjelman kurssisisällöt ja -tehtävät, osallistua työpajoihin ja koordinoida tätä työtä muun henkilöstön kanssa, jotta SDG-työ etenee organisaatiossa.

Pääosallistujien lisäksi jokaisesta yrityksestä tulee ilmoittaa mukaan johtoportaan edustaja (SDG Champion). Kyseinen henkilö voi olla esimerkiksi johtoryhmään kuuluva henkilö (esim. toimitusjohtaja, vastuullisuusjohtaja, hankintajohtaja, tmv.), jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista ja saada tukea tekemälleen työlle. Ohjelma työllistää SDG Championia yhteensä enintään 2–5 tuntia.

Ohjelman kieli on englanti. Tarvittaessa joitakin sisältöjä voidaan käydä osittain läpi myös suomeksi.

Ohjelma järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022, ja se jatkuu huhtikuuhun 2023 saakka. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Norjan ja Ruotsin Global Compact -verkostojen kanssa.

Aikataulu 2022–2023*:

 • Hakuaika ohjelmaan: 1.6.–30.9.2022
 • Onboarding: syys–lokakuu 2022
 • Ohjelma alkaa: lokakuu 2022
 • Ohjelma päättyy: huhtikuu 2023

*Pidätämme oikeuden muutoksiin

Toivomme, että ohjelmaan hakevat yritykset sitoutuvat ohjelmaan koko kuuden kuukauden ajaksi. Voimme tarjota ohjelmaan vain rajallisen määrän paikkoja, ja sen vuoksi toivomme ettei paikkoja varata turhaan. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan n. 30–50 tuntia/hlö työaikaa ohjelman suorittamiseen.

Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä meihin, info@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi ilmoittautua ohjelmaan.

Ohjelmaan haetaan mukaan yrityksenä. Ohjelmaan voivat hakea yritykset, jotka ovat:

 • sitoutuneet YK:n Global Compactiin,
 • motivoituneita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita omassa liiketoiminnassaan asettamalla uusia kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita toiminnalleen ja tekemään töitä niiden saavuttamiseksi,
 • ja halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat puolivuotisen koulutusohjelman aktiviteetteihin sekä johtoportaan henkilön, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä ohjelman aikana.

Haku ohjelmaan on päättynyt 30.9.2022.

Huom. Ohjelmaan hakeminen ei ole suoraan tae mukaan pääsemisestä. Vahvistamme hakemukset viimeistään syyskuussa 2022.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät joko tämän sivun lopusta tai oikeasta sivusta löytyvien linkkien takaa.

Mikäli haluat keskustella ja kuulla lisää SDG Ambitionista, olethan rohkeasti yhteydessä ohjelman koordinaattoriin Pettiinaan, pettiina.niiranen@globalcompact.fi.