Suoraan sisältöön

UN Global Compact fasilitoi seitsemää erilaista Action Platformia. Platformien tarkoituksena on tukea yritysten pyrkimyksiä edistää kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan. Jokaisessa platformissa on mukana yritysten, Global Compactin paikallisverkostojen, akatemian, kansalaisyhteiskunnan, valtioiden ja YK:n edustajia, jotka yhdessä ratkovat monimutkaisia, vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja innovoivat uusia toimintatapoja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Action Platformit ovat tarjolla vain participant-jäsenille. Tällä hetkellä käynnissä olevat platformit on listattu alla (saat kuvauksen auki klikkaamalla otsikkoa). Mikäli yrityksesi on signatory-jäsen ja joku näistä Action Platformeista kiinnostaa, jäsenyystason voi päivittää participant-tasolle. Kysy meiltä lisää osoitteesta info(at)globalcompact.fi.

UN Global Compactin Action Platforms

Yritykset ja sijoittajat ovat avainroolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tämä Action Platform tarjoaa mahdollisuuden yrityksille ja muille toimijoille tehdä yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyen. Osallistujat edistävät Business Ambition for 1.5°C -kampanjaa ja tukevat toisiaan omien sitoumustensa viemisessä käytäntöön. 

Action Platformin ensimmäisessä vaiheessa osallistujat kannustavat julkista sektoria Pariisin sopimuksen mukaiseen politiikkaan ja tekemään sitoumuksia hiilineutraaliuteen, ja tukemaan heitä siinä työssä.

Toisessa vaiheessa keskitytään ilmastonmuutoksen ja terveyden yhteyteen. Yhdessä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa tutkitaan ilmastonmuutokseen liittyviä terveysriskejä ja -vaikutuksia.

Lue lisää

Toimitusketjut ovat yksi tärkeimmistä osa-alueista, joissa yritykset voivat saada aikaan positiivista muutosta. Työolojen edistäminen toimitusketjuissa parantaa merkittävästi miljoonien ihmisten elämää ja tuo mahdollisuuden nousta köyhyydestä.

Decent Work in Global Supply Chains Action Platform on perustettu vuonna 2017. Siinä mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusperiaatteita koko toimitusketjussa. Työtä parempien työolojen eteen tehdään kehittämällä vastuullisen hankinnan periaatteita yhteistyössä alihankkijoiden kanssa.

Nosta kunnianhimoasi ja tule mukaan edistämään ihmisoikeuksia tämän Action Platformin toiseen vaiheeseen: Tackling Working Poverty. Kohtuullisia työoloja edistetään sekä globaalilla tasolla että paikallisesti, kehittämällä yhteistyössä innovatiivisia uusia käytäntöjä.

Lue lisää

Yrityksillä on ainutlaatuinen asema uudistaa talous- ja sijoitustoimintojaan kohti uudenlaista arvonluontia ja sosiaalista vaikuttavuutta. Tämän Sustainable Finance Action Platformin alaisuudessa toimii CFO Taskforce for the SDGs. Taskforce kokoaa yhteen yritysten taloushallinnon ammattilaisia sijoittajien, taloudellisten instituuttien ja YK:n edustajien kanssa jakamaan ideoita, kehittämään uusia toimintatapoja ja antamaan suosituksia siitä, miten yksityistä rahoitusta voitaisiin tehokkaammin käyttää kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Tavoitteena tällä Action Platformilla on

- luoda kokoelma ohjaavia periaatteita SDG:n mukaiseen taloushallintoon ja sijoitusmahdollisuuksiin

- olla edelläkävijä sellaisten taloudellisten innovaatioiden kehittämisessä, jotka ottavat SDG:t huomioon

- jakaa tuloksia ja ideoita sijoittajien, päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta saisimme varmistettua ne taloudelliset resurssit, joita tarvitsemme SDG:n toteuttamiseen.

Lue lisää

Meret ovat elintärkeitä hyvinvointimme turvaamiseksi, ja ne tarjoavat meille monia elämälle välttämättömiä palveluita, kuten ruokaa, energiaa ja raaka-aineita. Tämä Action Platform keskittyy niihin toimialoihin, joiden toiminta liittyy meriin: siihen, miten nämä meritoimialat voivat edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Ylikalastus, happamoituminen ja meriä saastuttavat roskat ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, mitä uhkia meremme kohtaavat ja joita vastaan tässä Action Platformissa työskennellään.

Sustainable Ocean Business Action Platform keskittyy kasvuun, innovaatioon ja kestävyyteen, ja siinä mukana olevat toimijat tutkivat miten merten hyvinvointia voisi parhaiten suojella. Tule mukaan kehittämään parempia liiketoiminnan malleja merten hyvinvoinnin ja SDG 14: Life Below Water -tavoitteen edistämiseksi.

Lue lisää

Tämä Action Platform keskittyy erityisesti SDG 16: Peace, Justice & Strong Institutions -tavoitteen edistämiseen. Platform tarjoaa kanavan, jonka kautta eri sidosryhmät voivat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä. Tavoitteena on parantaa vastuunottoa, rehellisyyttä ja lahjomattomuutta sekä avoimuutta yrityksissä ja niissä maissa, joissa ne toimivat.

Lue lisää

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat Global Compactin toiminnan ytimessä ja yrityksillä on suuri rooli niiden saavuttamisessa. Avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä taas on tullut olennainen osa liiketoimintaa, ja sitä vaativat yritysten kaikki sidosryhmät. Reporting on the SDGs Action Platform perustuu näille kahdelle tärkeälle teemalle.

Tämä platform on jo kehittänyt monia oppaita yrityksille SDGn sisällyttämiseksi raportointiin, mutta työ jatkuu edelleen yhteistyössä Global Reporting Initiativen (GRI) ja The Principles for Responsible Investmentin (PRI) kanssa.

Jos vastuullisuusraportointi teemana kiinnostaa, tässä platformissa pääset jakamaan kokemuksia ja kehittämään uusia toimintatapoja asiantuntijoiden, sijoittajien ja muiden yritysten edustajien kanssa tämän teeman ympärillä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua koulutusohjelmaan, jossa voit saada ohjausta ja sparrausta SDGn integroimiseksi raportointiin. Olet myös SDG-työn etulinjassa ja pääset osallistumaan merkittäviin, YK:n järjestämiin tilaisuuksiin.

Lue lisää

Ilmastonmuutos, väestönkasvu ja taloudellinen kehitys tuovat maailmanlaajuisia haasteita veteen ja sen riittävyyteen liittyen. Nämä ovat merkittävä riski sekä yrityksille että yhteiskunnalle, ja näiden riskien odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Nämä haasteet ovat kuitenkin myös mahdollisuus yrityksille ottaa proaktiivinen rooli sellaisten ratkaisujen kehittämisessä, jotka johtavat kestävään tulevaisuuteen veden osalta.

Tule mukaan kehittämään johtavaa ohjeistusta ja työkaluja, jotka ovat osana ratkaisemassa veteen ja sanitaatioon liittyviä globaaleja haasteita. Platformissa työskennellään yhdessä toisten yritysten ja päättäjien kanssa, samalla yhdessä oppien vesiriskeistä, -haasteista ja ratkaisuista.

Lue lisää