Business & Human Rights Accelerator

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ja jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään.

Liiketoiminnalla on suoria ja välillisiä vaikutuksia ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vaikutukset voivat kohdistua niin yrityksen työntekijöiden, toimitusketjujen työntekijöiden, ympäröivissä yhteisöissä elävien ihmisten kuin palveluiden ja tuotteiden loppukäyttäjien oikeuksiin.

Yrityksillä on sekä velvollisuus kunnioittaa että mahdollisuus edistää ihmisoikeuksia omassa liiketoiminnassaan. Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sitoutumisen ja konkreettisten toimenpiteiden välillä on kuitenkin vielä kuilu. Vain harvat yritykset tunnistavat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia.

Business & Human Rights Accelerator -ohjelma on UN Global Compactin ja Shiftin kehittämä koulutuskokonaisuus yritysten ihmisoikeustyön tueksi. Tämän käytännönläheisen ohjelman aikana yritykset oppivat tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja muuttamaan nämä havainnot konkreettisiksi toimenpiteiksi. Koulutusohjelma on avoin kaikille UN Global Compact Networkin jäsenyrityksille.

Haku ohjelmaan on päättynyt. Uusi hakukierros käynnistyy syksyllä 2024. 

Business & Human Rights Accelerator on UN Global Compactin kehittämä kuuden kuukauden koulutusohjelma. 

Ohjelman aikana yritykset oppivat: 

 • tiedostamaan velvollisuutensa ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen
 • tunnistamaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia
 • vahvistamaan huolellisuusvelvoiteprosessiaan kansainvälisten standardien mukaisesti
 • kehittämään toimintasuunnitelman kielteisten ihmisoikeusvaikutusten ehkäisemiseksi
 • raportoimaan ja viestimään tehdyistä toimenpiteistä 

 • Saat ihmisoikeustyöhösi opastusta, tukea ja koulutusta asiantuntijoilta.
 • Verkostoidut ja opit muilta koulutukseen osallistuvilta yrityksiltä.
 • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Osallistujat saavat suoritetusta ohjelmasta sertifikaatin.
 • Saat valmiudet sitoutua UN Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen.
 • Ohjelma on avoin ja maksuton UN Global Compact Suomen jäsenyrityksille.

Koulutusohjelma muodostuu kuudesta vaiheesta, joiden aikana osallistujat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, osallistuvat globaaleihin koulutustilaisuuksiin verkossa sekä Suomen paikallisverkoston työpajoihin ja suorittavat itsenäisesti kurssitehtäviä tapaamisten välillä. Osa tapaamisista järjestetään paikan päällä, osa virtuaalisina.

 1. vaihe: YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet (UNGP) 
 2. vaihe: Ihmisoikeusvaikutusten arviointi arvoketjuissa
 3. vaihe: Keskeisimpien ihmisoikeusvaikutusten priorisointi
 4. vaihe: Toimenpidesuunnitelma ja seuranta
 5. vaihe: Sidosryhmät ja vaikutuksista viestiminen
 6. vaihe: Valitusmekanismit ja korjaavat toimenpiteet

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Suomen UN Global Compact -verkoston jäsenyritykset, jotka ovat motivoituneita tarkastelemaan omaa toimintaansa ja asettamaan kunnianhimoisia ja konkreettisia tavoitteita ihmisoikeustyönsä edistämiseksi.

Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä Participant Engagement Manager Paavali Koivulaan, paavali.koivula@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi hakea ohjelmaan. 

Ohjelma sopii sekä aloittelijoille kuin jo kokeneemmille yrityksille, jotka haluavat kehittää työtään eteenpäin – sektorista riippumatta.

Jokaisesta yrityksestä koulutusohjelmaan osallistuu kaksi työntekijää (esim. Sustainability/Social compliance/HR). Heidän tehtävänään on perehtyä opiskelumateriaaleihin ja kurssitehtäviin, osallistua ohjelman aikana pidettäviin tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä koordinoida omassa organisaatiossa tehtävää työtä.

Pääosallistujien lisäksi mukana tulee olla johtoportaan edustaja, esimerkiksi johtoryhmän jäsen, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista, saada tukea tekemälleen työlle ja seurata edistymistä koulutusohjelman aikana.

Ohjelman kieliä ovat englanti ja suomi. Globaalit webinaarit ja kurssimateriaalit englanniksi, ohjatut työpajat suomeksi.

Toivomme, että ilmoittautuneet jäsenyritykset sitoutuvat mukaan koko ohjelman ajaksi, sillä paikkoja on tarjolla rajallisesti. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan aikaa luentoihin, työpajoihin ja itsenäiseen työskentelyyn kuuden kuukauden aikana noin 60 tuntia.

Huom. Ohjelmaan hakeminen ei ole suoraan tae mukaan pääsemisestä. Vahvistamme valinnat hakuajan päätyttyä.

Tulevan ohjelman aikataulut päivittyvät myöhemmin vuonna 2024. 

Hae mukaan

Ohjelmaan haetaan yrityksenä. Haku uudelle kierrokselle käynnistyy myöhemmin vuonna 2024.

Lue lisää

Jäikö sinulle kysyttävää?

Sophia Lawson Hellu

Programme Manager

Sophia vastaa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja korruption torjuntaan liittyvästä tarjonnastamme. Voit olla häneen yhteydessä sekä Business & Human Rights että Target Gender Equality -ohjelmista.