Climate Ambition Accelerator

Kehitä yrityksesi päästölaskentaa ja opi asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Jo yli 250 pohjoismaista yritystä on osallistunut Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan ja on valmiina viemään ilmastotyönsä uudelle tasolle.

Eikö yrityksesi ole vielä asettanut kunnianhimoisia ilmastotavoitteita tai oletteko tunnistaneet tarpeen päivittää niitä? Tuntuvatko päästölaskennan tekniset vaatimukset ylivoimaisilta? Kiihdytä matkaasi kohti tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamista Climate Ambition Accelerator -ohjelman avulla!

Climate Ambition Accelerator -koulutusohjelma tarjoaa tukea tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden (Science Based Targets, SBT) asettamiseen ja antaa yrityksellesi paremmat valmiudet vastata EU:n muuttuvaan sääntelyyn. Esimerkiksi kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n myötä monien yritysten tulee raportoida ilmastotyöstään ESRS E1 -standardin mukaisesti.

Jo neljättä kertaa järjestettävää ohjelmaa on vuonna 2024 uudistettu niin, että yritysten on mahdollista työskennellä oman ilmastodatansa ja strategioidensa parissa. Samalla yritykset saavat tukea työhön johtavilta ilmasto- ja SBTi-asiantuntijoilta.

Climate Ambition Accelerator on UN Global Compactin perustama kuuden kuukauden koulutusohjelma. Se on suunniteltu varustamaan yritykset tiedolla ja taidoilla, joita ne tarvitsevat 1,5 °C tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseen – avaten niille polun kohti nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelman tavoitteena on edistää kunnianhimoista ja uskottavaa ilmastotyötä yrityksen koosta, toimialasta ja alueesta riippumatta.

Koulutusohjelmassa yritykset pääsevät tutustumaan parhaisiin käytäntöihin maailmalta, oppimaan vertaisiltaan, osallistumaan käytännönläheisiin työpajoihin ja opiskelemaan koulutustilaisuuksien ja ryhmätapaamisten lisäksi itsenäisesti verkko-oppimisalustalla.

Ohjelma järjestetään vuonna 2024 pohjoismaisena toteutuksena yhdessä Tanskan, Norjan, Islannin ja Ruotsin UN Global Compact -verkostojen kanssa.

 • Science Based Targets initiative (SBTi) on UN Global Compactin, WWF:n, Maailman luonnonvarainstituutin (WRI) ja CDP:n (Carbon Disclosure Project) perustama aloite,  jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet.

  SBTi:n avulla yritykset voivat varmistaa, että niiden ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen globaalisti. SBT-tavoitteet auttavat yrityksiä ymmärtämään, kuinka paljon ja kuinka nopeasti niiden täytyy vähentää päästöjään.

 • Pääset nostamaan yrityksesi ilmastotyön kunnianhimon tasoa sekä kehittämään uskottavia päästövähennysstrategioita
 • Saat ajankohtaista tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, Science Based Targets -aloitteesta (SBTi) ja Net Zero Standardista
 • Pääset keskustelemaan alan asiantuntijoiden kanssa
 • Kuulet vertaisilta ja pääset jakamaan näkemyksiä työpajoissa
 • Opit motivoimaan sijoittajia, yritysjohtoa, henkilöstöä ja osakkeenomistajia, jotta myös he ovat mukana päästötalkoissa
 • Saat käyttöösi verkko-oppimisalustan, joka mahdollistaa opiskelun silloin, kun sinulle sopii
 • Saat samassa koulutusohjelmassa oppeja ja parhaita käytäntöjä niin Suomesta, Pohjoismaista kuin muualta maailmalta
 • Saat valmiudet sitoutua UN Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen asettamalla tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet
 • Ohjelma on maksuton verkostomme jäsenille

Koulutusohjelma on jaettu kahteen eri polkuun: perusteet ja edistynyt.

Perusteet:

Edistynyt:

Koulutusohjelman aikana osallistujat syventyvät itseopiskelumateriaaleihin verkko-oppimisalustalla, osallistuvat työpajoihin ja suorittavat itsenäisesti kurssitehtäviä tapaamisten välillä.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki UN Global Compact Suomen verkoston jäsenyritykset.

Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä Participant Engagement Manager Paavali Koivulaanpaavali.koivula@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi hakea ohjelmaan. Lähetäthan jäsenhakemuksen viimeistään huhtikuun aikana.

Osallistuakseen yrityksen tulee olla kiinnostunut asettamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka ovat linjassa ilmastotieteen kanssa ja vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita sekä vauhdissa että mittakaavassa.

Koulutusohjelmaan voi osallistua yrityksestä kaksi henkilöä. Näiden lisäksi yrityksen tulee nimetä ylimmän johdon edustaja seuraamaan osallistujien ja yrityksen ilmastotyön kehitystä ohjelman aikana.

Ohjelman kieli on englanti.

Toivomme, että ohjelmaan ilmoittautuvat yritykset sitoutuvat ohjelmaan koko ajaksi. Voimme tarjota ohjelmaan vain rajallisen määrän paikkoja, ja sen vuoksi toivomme ettei paikkoja varata turhaan. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan 25–35 tuntia työaikaa ohjelman suorittamiseen (varsinainen SBT-prosessi ja sen läpikäynti yrityksessä ei sisälly tähän).

Ohjelma on jäsenillemme maksuton. Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä Participant Engagement Manager Paavali Koivulaan paavali.koivula@globalcompact.fi.

Haku alkaa: 21. helmikuuta 2024

Haku päättyy: 3. toukokuuta 2024

Ohjelma alkaa: kesäkuu 2024 (läsnäoloa vaativat tapaamiset alkavat elokuusta 2024)

Ohjelma päättyy: marraskuu 2024

Tarkempi ohjelman aikataulu päivittyy pian.

Ohjelmassa otetaan huomioon osallistujien erilaiset tiedot ja taidot. Ohjelmaan siis voi osallistua niin aloittelijat kuin edistyneemmätkin yritykset ja henkilöt.

Pohjoismainen ohjelma on vuonna 2024 jaettu kahteen eri polkuun:

Perusteet: Tämä polku on suunniteltu yrityksille, jotka ovat vasta aloittamassa ilmastotyötään. Nämä saattavat olla esimerkiksi pienempiä yrityksiä, joilla on vähemmän kokemusta kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) laskennasta tai suurempia yrityksiä, jotka eivät ole vielä kehittäneet edistynyttä ilmastostrategiaa. Polun tarkoituksena on edistää yritysten ilmastotyötä ja valmistella niitä asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Edistynyt: Tämä on polku yrityksille, jotka jo valmistautuvat asettamaan tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita tai ovat jo asettaneet ne, mutta tarvitsevat vielä tukea pitkän aikavälin nettonollatavoitteisiin. Polun tarkoituksena on valmistaa yritykset asettamaan SBT-tavoitteet tai päivittämään olemassa olevien tavoitteiden kunnianhimoa.

Osallistujien kokemuksia

The Climate Ambition Accelerator programme supported Sanoma in accelerating our climate action towards carbon-neutral by 2030 and helped us in building science-based climate targets.

Eveliina Nygren
Sustainability Manager
Sanoma Corporation

The Climate Ambition Accelerator equipped us with the tools, guidance and other valuable information necessary to continue our systematic climate work in the years to come.

Anne Hakamäki
Head of QHSE
Oilon

Haluatko mukaan?

Ohjelmaan haetaan yrityksenä. Haku neljännelle kierrokselle on päättynyt 3.5.2024.

Lue lisää

Jäikö sinulle kysyttävää?

Karoliina Koistila

Programme Manager

Karoliina vastaa ilmastoon ja luontoon liittyvästä tarjonnastamme. Karoliina pyörittää muun muassa Climate Ambition ja Tieteeseen perustuvat luontotavoitteet -ohjelmia.