Suoraan sisältöön

Mietitkö, miten aloittaa työ ilmastonmuutosta vastaan omassa organisaatiossasi? ​

Tai kaipaatko neuvoja, miten voisitte tähdätä vieläkin korkeammalle ja olla suunnannäyttäjiä ilmastoasioissa?​

Tuomme Suomeen kansainvälisen, ilmastoasioihin keskittyvän koulutusohjelman tänä vuonna. Climate Ambition Accelerator -ohjelman tarkoituksena on kannustaa ja opastaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita päästöjensä vähentämiseksi, tehdä Science Based Targets -aloitetta ja sen metodologiaa tunnetummaksi ja lisätä ymmärrystä kansainvälisesti sovitusta 1,5 asteen tavoitteesta.

Ohjelmassa on omat sisällöt ilmastotyötä aloitteleville yrityksille ja ilmastotyön konkareille.​​ Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Koulutus alkaa elokuussa 2021 ja jatkuu vuoden loppuun saakka.​​

Hakuaika ohjelmaan on päättynyt! 

Katso alta lisätietoja ohjelmasta. Voit myös katsoa lanseeraustilaisuuden tallenteen, tai olla yhteydessä Karoliinaan, karoliina.koistila@globalcompact.fi

IPCC on arvioinut, että ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen yli yhdellä celcius-asteella verrattuna esiteolliseen aikaan. Lämpenemisen on ennustettu jatkuvan vähintään 1,5 asteeseen, ja tällä hetkellä olemme matkalla kohti noin kolmen asteen lämpenemistä. Mikäli ilmasto lämpenee yli 1,5 astetta verrattuna esiteolliseen aikaan, sillä olisi monia seurauksia maa- ja vesiekosysteemeihin, biodiversiteettiin, ruoan ja veden saatavuuteen, elinkeinoihin, terveyteen ja taloudelliseen kasvuun.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii, että vähennämme päästöjämme yli puolet vuoteen 2030 mennessä, ja saavutamme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista, jos muutamme toimintamallejamme nyt.

Yrityksillä on oma roolinsa ja vastuunsa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Yritysten hiilijalanjälki on suuri, mutta toisaalta yritykset voivat tarjota innovaatioita, teknologiaa ja muita resursseja, joita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan.


YK:n Global Compact on yksi Science Based Targets -aloitteen perustajista. Science Based Targets (SBT) on kehittänyt yrityksille viimeisimpään tutkimustietoon perustuvan metodologian, jonka avulla yritykset voivat vähentää päästöjään.

Climate Ambition Accelerator -ohjelman tavoitteena on kannustaa yrityksiä asettamaan näitä tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita. Ohjelman aikana yrityksiä koulutetaan SBT:n metodologiaan, jotta niiden olisi helpompi lopulta käydä läpi perusteellinen tavoitteiden asetantaprosessi. Katso tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä täältä.

Climate Ambition Accelerator on mahtava mahdollisuus jäsenillemme saada asiantuntevaa koulutusta ilmastoasioista täysin ilmaiseksi. Lisäksi se mahdollistaa verkostoitumisen muiden osallistuvien yritysten sekä ohjelman kumppaneiden kanssa, jotka ovat jo asettaneet omat SBT-tavoitteensa.

Miksi osallistua Climate Ambition Acceleratoriin?

  • Opit, miten yrityksesi voi asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ja saavuttaa hiilineutraaliuden, ja miten käyttää tätä kilpailuetuna. 

  • Opit Science Based Targets -aloitteen metodologiasta ja net-zero-konseptista. 

  • Saat vinkkejä sijoittajien, johdon, henkilöstön ja osakkeenomistajien motivoimiseen, jotta myös he ovat mukana päästötalkoissa. 

  • Verkostoidut ja opit muilta osallistuvilta yrityksiltä, myös muista pohjoismaista. 

  • Saat käyttöösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin kun sinulle parhaiten sopii. 

  • Koulutusohjelmassa yhdistyvät paikallisen ja kansainvälisen toteutuksen parhaat puolet. 

  • Ohjelma on ilmainen jäsenillemme. 

Koulutusohjelmassa on kolme moduulia. Moduulien aikana osallistujat tutustuvat itsenäisesti aineistoihin Global Compactin virtuaalisella oppimisalustalla, osallistuvat webinaareihin, joissa on mahdollista kysyä teknisiä kysymyksiä World Resources Instituten (WRI) asiantuntijalta sekä keskustelevat toistensa kanssa peer-to-peer-työpajoissa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kansainvälisiä, isompia webinaareja.

Koulutuksen sisältö riippuu valitusta opintopolusta:

Basic-polku:

5 x itseopiskelumateriaali oppimisalustalla
2 x luento WRI:n kanssa
2 x peer-to-peer-työpaja
3 x kansainvälinen webinaari

Advanced-polku:

5 x itseopiskelumateriaali oppimisalustalla
2 x luento WRI:n kanssa
1 x peer-to-peer-työpaja
3 x kansainvälinen webinaari

Moduulit 1 ja 2 ovat opintopoluille erilaiset. Moduuli 3 on molemmissa poluissa sama. Tarkan sisällön näet täältä. Osallistujien on hyvä varautua käyttämään ohjelmaan 25 - 30 tuntia työaikaa, ajalla elo - joulukuu 2021 (varsinainen SBT-prosessi ja sen läpikäynti yrityksessä ei sisälly tähän).

Koulutus alkaa elokuun puolivälissä itseopiskelumateriaaleilla. Ensimmäinen luento on elo-syyskuun vaihteessa. Koulutus päättyy joulukuun puolivälissä. Tarkemmat ajankohdat vahvistuvat myöhemmin.

Lisäksi järjestämme kaksi erillistä virtuaalista tilaisuutta: 

Meet your peers 22.6.
Pre-COP26-seminaari 14.10.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenyrityksemme, joilla ei ole vielä hyväksyttyjä Science-Based Targets -tavoitteita. Ohjelmassa on kaksi opintopolkua: basic ja advanced. Basic-polku on tarkoitettu pääsääntöisesti pk-yrityksille ja sellaisille suuremmille yrityksille, joille ilmastotyö ja päästövähennystavoitteet ovat täysin uusia aiheita. Advanced-polku on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat jo tehneet ilmastotyötä aikaisemmin. Mikäli organisaatiosi ei ole vielä jäsen, voitte liittyä mukaan.

Jokaisesta yrityksestä ohjelmaan osallistuu 2 - 3 henkilöä. Ohjelman sisältö (katso lisää täältä) on melko tekninen, ja olisikin hyvä, että osallistuva henkilö on yrityksessä se, joka käytännössä työskentelee ilmaston ja päästöasioiden parissa. Basic-polkuun voi osallistua myös vähäisellä kokemuksella ja lähtötiedoilla. Yllättävien tilanteiden ja mahdollisten aikatauluhaasteiden vuoksi osallistuvalle henkilölle on hyvä osoittaa myös sijainen, joka osallistuu koulutukseen, jos päävastuussa oleva ei pysty. Näiden kahden henkilön vastuulla on osallistua koulutuksen luentoihin ja työpajoihin, tutustua oppimisalustan sisältöön ja koordinoida tätä työtä muun henkilöstön kanssa, jotta ilmastotyö etenee organisaatiossa.

Pääosallistujien lisäksi jokaisesta yrityksestä olisi hyvä olla mukana esimerkiksi johtoryhmään kuuluva henkilö (esim. toimitusjohtaja, vastuullisuusjohtaja, hankintajohtaja, tmv.), jonka kanssa osallistuja voi keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista ja saada tukea tekemälleen työlle. Ohjelman aikana on myös joitakin "high-level" tilaisuuksia, joihin tämä henkilö voi tulla mukaan. Mikäli tämä henkilö ei ole toimitusjohtaja, tulisi tällä henkilöllä olla suora yhteys toimitusjohtajaan.

Ohjelman kieli on englanti. Tarvittaessa joitakin sisältöjä voidaan käydä osittain läpi myös suomeksi.

Toivomme, että ohjelmaan ilmoittautuvat yritykset sitoutuvat ohjelmaan koko ajaksi, eli elokuusta joulukuun loppuun 2021. Voimme tarjota ohjelmaan vain rajallisen määrän paikkoja, ja sen vuoksi toivomme ettei paikkoja varata turhaan. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan 25 - 30 tuntia työaikaa ohjelman suorittamiseen (varsinainen SBT-prosessi ja sen läpikäynti yrityksessä ei sisälly tähän).

Ohjelma on jäsenillemme ilmainen. Jos organisaatiosi ei vielä ole jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä pääsihteeriimme Lenitaan, lenita.toivakka@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee jättää toukokuun aikana, jotta organisaatio ehtii ilmoittautua ohjelmaan.

Ohjelmaan ilmoittaudutaan yrityksenä. Ilmoittautuminen tapahtuu täältä. Ohjelmaan voivat ilmoittautua yritykset, jotka

- ovat sitoutuneet YK:n Global Compactiin tai haluavat sitoutua ennen ilmoittautumisajan päättymistä (11.6.2021),

- ovat motivoituneita asettamaan Pariisin sopimuksen mukaiset, kunnianhimoiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi,

- ovat halukkaita nimeämään kaksi henkilöä, jotka osallistuvat koulutusohjelman aktiviteetteihin ja johtotason henkilön, joka tukee osallistujien työtä ja seuraa kehitystä syksyn aikana.

Ilmoittautumisaika päättyy 11.6.2021 klo 23.59. Käymme hakemuksia läpi jo hakuajan aikana, joten kannattaa toimia nopeasti!