Suoraan sisältöön

Hyvä hallinto on moniulotteinen ja keskeinen kokonaisuus yritysvastuun toteutumisessa kaikkialla. Maailmanlaajuisena verkostona YK:n Global Compact jäsenorganisaatioineeen edistää kansainvälisiä normeja ja standardeja, kuten rauhaa ja oikeusvaltioperiaatteta, jotka ovat hyvän hallinnon edellytyksiä. Paikallisen tason toiminnassaan yritykset voivat toteuttaa myös YK:n Global Compactin kymmenettä periaatetta, eli korruption vastaisuutta, verkoston työkalut tukenaan. Kymmenes periaate perustuu YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen (UNCAC).

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Hyvän hallinnon lisäksi yritykset voivat edistää ja toteuttaa taloudellista vastuullisuutta. Tämän kattokäsitteen alle kuuluu muun muassa liiketoiminnan eettisyys, joka käsittää esimerkiksi toiminnan kestävyyden ja vihreän rahoituksen. Tämän lisäksi taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi verovastuullisuutta sekä johdon moninaisuutta ja riippumattomuutta.

Suoraan näihin teemoihin kytkeytyvät seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

     

Lisäksi resurssit esimerkiksi laadukkaaseen koulutukseen (SDG4) edistävät samalla hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuun toteutumista. 
 

YK:n Global Compact ja UN Global Compact Network Finland tarjoavat monia työkaluja yrityksille hyvän hallinnon ja taloudellisen vastuullisuuden edistämiseen. Esimerkkejä näistä löydät alta.

GLOBAALIT ALOITTEET

Principles for Responsible Investment

This initiative is a network of international investors implementing environmental, social and governance issues into decision-making and ownership practices. Work towards a more sustainable global financial system by becoming a signatory today.

CFO Principles

The CFO Principles on Integrated SDG Investments and Finance provide guidance to companies as they seek to mobilize corporate finance and investments to achieving the SDGs. Commit to the CFO Principles today!

Principles for Responsible Management Education

PRME's vision is to realize the Sustainable Development Goals through responsible management education. Become a signatory and join the largest organised relationship between the UN and management-related higher education institutions.

PAIKALLISET AKTIVITEETIT

Ten Principles -koulutus

Järjestimme jäsenillemme neliosaisen koulutuksen YK:n Global Compactin kymmenestä periaatteesta, jotka yhdessä antavat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle. Sarjan ensimmäinen osa antaa yleiskatsauksen ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruptionvastaisuutta turvaavista periaatteista ja on kaikille katsottavissa tallenteena.

Myös PK-yritysten tulee varautua EU:n yritysvastuusääntelyyn

Kun suuria yrityksiä koskeva sääntely ja raportointivaateet lisääntyvät, tietotarpeet ja vaateet tulevat vyörymään arvoketjuissa kohti pienyrityksiä. Lue lisää Marja Innasen ja Kimmo Lipposen blogista.

TULEVAT TAPAHTUMAT

JULKAISUT

Advancing business understanding of peace, justice and strong institutions

Networks in 14 countries held multi-stakeholder discussions on business engagement on peace, justice and strong institutions. Read more about the issues and conclusions brought up.

Business for the Rule of Law Framework

This framework seeks to advance the rule of law by engaging responsible business to support the building and strengthening of legal frameworks and accountable institutions.

Fighting Corruption in the Supply Chain

A Guide for Customers and Suppliers

This guide outlines common supply chain corruption scenarios and provides a framework and set of tools for addressing them. 

MUUT TYÖKALUT

Uniting against Corruption

This Playbook enables readers to make a clear diagnosis of their local corruption landscape and identify and engage stakeholders to address corruption challenges and mitigate potential business risks.

SDG16 Business Framework

This framework is a tool for businesses to embrace transformational governance. Through targets and examples, it guides companies on strengthening business culture, ethics and performance and supporting public institutions.

Taking financial action for the SDGs

Check out this 30-minute e-learning course to learn how CFOs can help promote and finance innovative private sector solutions for the Sustainable Development Goals.