Suoraan sisältöön

Myös pienemmät yritykset ovat tervetulleita mukaan Global Compactin toimintaan! Global Compactin periaatteet perustuvat YK:n kansainvälisiin sopimuksiin. YK:n periaatteet ja kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat selkeän viitekehyksen ja perustan kaikenkokoisten yritysten vastuullisuustyölle. Global Compact -verkoston tarkoitus onkin tukea yrityksiä heidän matkassaan kohti kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Yritys siis voi liittyä jäseneksi, vaikka vastuullisuustyö olisi aivan alussa. Tehtävämme on tarjota tukea, opastusta, koulutusta, työkaluja ja innostusta vastuullisuustyön tueksi.
 

Miksi kannattaa liittyä?

PK-yrityksillä on usein pienemmät resurssit käytössään, eikä siksi välttämättä vastuullisuuteen ole aiemmin panostettu. Yrityksen tai sen työntekijöiden ei tarvitse olla yritysvastuun ammattilaisia, jotta Global Compactiin voisi liittyä tai jäsenyyttä hyödyntää. Tarkoitus on nimenomaan oppia ja tehdä tätä työtä yhdessä YK:n periaatteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. 

Jäsenyyteen kuuluu, jäsenyystasosta riippuen, mm.

- Global Compactin Suomen verkoston tapahtumat ja koulutukset
- virtuaaliset Global Compact -tapahtumat
- Global Compactin kansainväliset aloitteet ja kampanjat, joista saa tukea omaan vastuullisuustyöhön (esimerkiksi Business Ambition for 1.5 °C -kampanja)
- Global Compactin kirjasto, jossa luettavissa monia julkaisuja, raportteja ja tutkimuksia
- pääsy GC Academy -oppimisympäristöön (vain participant-jäsenille).

Lisäksi jäsenet ovat osa globaalia, 11 500 Global Compact- yrityksen verkostoa ja koko YK:n muodostamaa yhteisöä. 
 

Jäsenyydestä aiheutuvat velvollisuudet

Liittyessään jäseneksi yritys sitoutuu aktiiviisesti edistämään Global Compactin kymmentä periaatetta kaikessa toiminnassaan. Tästä edistymisestä myös raportoidaan vuosittain Global Compactille. Lisäksi jäsenyydestä maksetaan vuosimaksu. Katso lisätietoja näistä velvoitteista alta.
 

Vuosimaksu

Jäsenyyteen kuuluu vuosittain maksettava jäsenmaksu. Maksun suuruus riippuu yrityksen liikevaihdosta ja jäsenyyden tasosta. 

Participant-tasolla jäsenmaksun suuruus on

- noin 1000 euroa (1250 USD) yrityksille, joiden liikevaihto on alle 21 miljoonaa euroa, 
- noin 2100 euroa (2500 USD) yrityksille, joiden liikevaihto on 21 - 42 miljoonaa euroa.

Signatory-tasolla jäsenmaksun suuruus (alkaen vuonna 2021) on

- 500 euroa yrityksille, joiden liikevaihto on alle 21 miljoonaa euroa,
- 1000 euroa yrityksille, joiden liikevaihto on 21 - 42 miljoonaa euroa.

Lisää tietoa maksuista löydät täältä.


Raportointi

Jäsenen velvollisuus on raportoida edistyksestään kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Tämä Communication on Progress -raportointi tapahtuu vuosittain, mutta sitä ei kannata säikähtää. Meillä on tarjolla ohjeita, koulutusta ja sparrausta raportointityöhön. Ensisijaisesti raportointia kannattaa ajatella työkaluna oman toiminnan jäsentämiseen, riskien kartoittamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Raportin voi tehdä myös mallilomakkeen avulla, mikä on hyvä keino tutustua raportointivelvoitteeseen jäsenyyden ensimmäisenä vuonna.

CoP-raportin voi tehdä millä kielellä tahansa ja sen voi tehdä vain tätä tarkoitusta varten tai sisällyttää vapaamuotoisena toimintakertomukseen. Raporttiin tulee kuitenkin joka tapauksessa sisällyttää aina vähintään seuraavat kolme asiaa:

  1. toimitusjohtajan toteamus jatkuvasta sitoutumisesta YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen,

  2. kuvaus käytännön toimenpiteistä, jotka yritys on suorittanut tai on aikeissa suorittaa toteuttaakseen kaikki Global Compactin kymmenen periaatetta toiminnassaan,

  3. edistymisen/tulosten mittaus.

Katso täältä lisää ohjeita raportointiin.