Suoraan sisältöön

Myös pienemmät yritykset ovat tervetulleita mukaan UN Global Compactin toimintaan! UN Global Compactin periaatteet perustuvat YK:n kansainvälisiin yleissopimuksiin, ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet muodostavat selkeän viitekehyksen ja perustan kaikenkokoisten yritysten vastuullisuustyölle. UN Global Compact -verkoston tarkoitus onkin tukea yrityksiä heidän matkassaan kohti kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Yritys siis voi liittyä jäseneksi, vaikka vastuullisuustyö olisi aivan alussa. Tehtävämme on tarjota tukea, opastusta, koulutusta, työkaluja ja innostusta vastuullisuustyön tueksi.
 

Miksi kannattaa liittyä?

PK-yrityksillä on usein pienemmät resurssit käytössään, eikä siksi välttämättä vastuullisuuteen ole aiemmin panostettu. Yrityksen tai sen työntekijöiden ei tarvitse olla yritysvastuun ammattilaisia, jotta UN Global Compactiin voisi liittyä tai jäsenyyttä hyödyntää. Tarkoitus on nimenomaan oppia ja tehdä tätä työtä yhdessä YK:n periaatteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. 

Jäsenyyteen kuuluu mm.

  • YK:n Global Compactin Suomen paikallisverkoston tapahtumat ja koulutukset
  • kansainväliset UN Global Compact -tapahtumat
  • UN Global Compactin aloitteet ja kampanjat, joista saa tukea omaan vastuullisuustyöhön (esimerkiksi Business Ambition for 1.5 °C -kampanja)
  • UN Global Compactin kirjasto, jossa luettavissa monia julkaisuja, raportteja ja tutkimuksia
  • pääsy Academy-oppimisympäristöön.

Lisäksi jäsenet ovat osa globaalia UN Global Compact -yritysverkostoa ja koko YK:n muodostamaa yhteisöä. 
 

Jäsenyydestä aiheutuvat velvollisuudet

Liittyessään jäseneksi yritys sitoutuu aktiiviisesti edistämään UN Global Compactin kymmentä periaatetta kaikessa toiminnassaan. Tästä edistymisestä myös raportoidaan vuosittain UN Global Compactille. Lisäksi jäsenyydestä maksetaan vuosimaksu. Katso lisätietoja näistä velvoitteista alta.
 

Vuosimaksu

Jäsenyyteen kuuluu vuosittain maksettava jäsenmaksu. Maksun suuruus riippuu yrityksen liikevaihdosta. 

Lue vuosimaksuista täältä.


Raportointi

Jäsenen velvollisuus on raportoida edistyksestään kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. Tämä Communication on Progress -raportointi tapahtuu vuosittain, mutta sitä ei kannata säikähtää. Meillä on tarjolla ohjeita, koulutusta ja sparrausta raportointityöhön. Ensisijaisesti raportointia kannattaa ajatella työkaluna oman toiminnan jäsentämiseen, riskien kartoittamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Raportin voi tehdä myös mallilomakkeen avulla, mikä on hyvä keino tutustua raportointivelvoitteeseen jäsenyyden ensimmäisenä vuonna.

Katso täältä lisää ohjeita raportointiin.