Opas yritysten ihmisoikeusvastuuseen

Opas yritysten ihmisoikeusvastuuseen

Asianmukaisen huolellisuuden periaatteessa (due diligence) on kyse jatkuvasta prosessista, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan, ehkäisemään ja lieventämään liiketoiminnastaan aiheutuvia riskejä
ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Vastuu koskettaa yrityksen lisäksi myös niiden tytäryhtiöitä ja toimitusketjuja.  

Tämä opas tukee yrityksiä ihmisoikeusvastuussa ja avaa, miten ihmisoikeustyötä tehdään käytännössä. Opas lähestyy huolellisuusvelvoiteprosessia käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitteiden kautta.

Access the report