Jaa

Asianmukainen huolellisuus (due diligence) yritysvastuussa

Tapahtumapäivä

18.03.2021

Tule webinaariimme oppimaan yritysten huolellisuusvelvoitteesta.

Asianmukainen huolellisuus (myös huolellisuusvelvoite, due diligence) liittyy olennaisesti yritysvastuuseen. Velvoitteen vaatimukset herättävät myös paljon epätietoisuutta yrityksissä - mitä ne käytännössä tarkoittavat? Huolellisuusvelvoite liitetään usein vastuulliseen hankintaan, mutta odotus huolellisuudesta liittyy muihinkin arvoketjun osiin. Se liittyy olennaisesti myös yritysvastuun eri osa-alueisiin (ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu). 

Global Compact Network Finland järjestää webinaarin, jossa valotetaan huolellisuusvelvoitteen sisältöä. Kerromme mitä vastuullinen yritys voi käytännössä tehdä täyttääkseen siltä odotetun asianmukaisen huolellisuuden. Asiantuntijoina ovat yritysvastuuasiantuntija, OTT Merja Pentikäinen (Opinio Juris Oy) ja apulaisprofessori, KTT Hanna Silvola (Hankenin kauppakorkeakoulu).

Webinaari on avoin jäsenorganisaatioidemme työntekijöille.

Torstai 18.3. klo 12 - 13.30. Webinaari järjestetään Teamsin välityksellä.

Ilmoittaudu tästä!