Jaa

YK:n Agenda 2030 ja suomalaiset yritykset

Tapahtumapäivä

04.02.2021

Torstaina 4.2.2021 keskustellaan YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta ja yrityssektorin roolista kestävän kehityksen edistäjänä.

Vuonna 2015 YK julkaisi globaalin kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n, sekä siihen kuuluvat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDGt). Nämä universaalit tavoitteet luovat viitekehyksen, jonka avulla jokainen taho, aina valtioista ja julkisista organisaatioista yrityksiin ja yksityishenkilöihin voivat edistää kestävää kehitystä omalta osaltaan. Niiden avulla pyritään vastaamaan globaaleihin haasteisiin kaikkialla maailmassa.

Tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta yksityisen sektorin työ kestävän kehityksen edistämiseksi on tärkeää ja välttämätöntä. Yksityisellä sektorilla on osaamista, teknologiaa, innovaatioita ja muita resursseja, joilla globaaleja haasteita ratkotaan. Myös suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen edistämiseksi, niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Suomalaiset yritykset ovat maailman kärkeä monilla vastuullisuuden osa-alueilla.

Tässä keskustelutilaisuudessa paneudumme yksityisen sektorin rooliin YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa. Keskustelu käydään suomalaisen yrityksen näkökulmasta:

  • Mikä on kestävän kehityksen tämänhetkinen tila, ja millaisia toimia tarvitaan globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi?
  • Mitkä ovat Suomen yrityssektorin vahvuudet kestävässä kehityksessä? Mihin teemoihin meiltä löytyy erityistä osaamista ja annettavaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti?
  • Miten yritykset ovat ottaneet kestävän kehityksen tavoitteet huomioon omassa toiminnassaan?
  • Miten voimme tukea suomalaisten ratkaisujen ja innovaatioiden vientiä maailmalle?

Aiheesta ovat puhumassa SYKE:n ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman sekä ulkoministeriön alivaltiosihteeri ja entinen Suomen YK-suurlähettiläs Kai Sauer.

Lisäksi UN Global Compactin SDG Ambition -koulutusohjelmaan osallistuvat jäsenyrityksemme OP Ryhmä ja Leijona Catering Oy kertovat omista kokemuksistaan ja tavoitteistaan kestävän kehityksen edistämisessä.

Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti Microsoft Teamsin välityksellä to 4.2.2021 klo 14–16 ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan!