Jaa

Yritysten ihmisoikeusvastuu – sitoutumisesta käytäntöön

Tapahtumapäivä

30.03.2021

Global Compact Network Finland oli neuvonantajana SIHTI-tutkimushankkeessa vuonna 2020. SIHTI-hankkeessa tutkittiin suomalaisten yritysten ihmisoikeussuoriutumisen tilaa. Hankkeen myötä Global Compact Network Finland järjestää jäsenilleen sekä SIHTI-hankkeen otoksessa mukana olleille yrityksille webinaarin ihmisoikeushuolellisuusvelvoitteen toimeenpanosta.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti yritysten tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää loukkaamasta niitä omassa toiminnassaan. Pelkkä sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ei riitä, vaan yrityksiltä edellytetään myös ihmisoikeushuolellisuusvelvoitteen (human rights due diligence) toimeenpanoa sen varmistamiseksi, ettei niiden toiminnassa loukata ihmisoikeuksia.

Mitä ihmisoikeushuolellisuusvelvoite käytännössä tarkoittaa? Minkälaisilla askelilla yritykset pääsevät siinä liikkeelle? Mikä ero on ihmisoikeusvaikutusten tunnistamisella ja niiden arvioinnilla? 

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan tästä tarkemmin Global Compact Network Finlandin järjestämään tilaisuuteen tiistaina 30.3. klo 15 - 17.

Puhujina webinaarissa ovat SIHTI-hanketta toteuttamassa olleet asiantuntijat

Jaana Vormisto, Managing Director, FIANT Consulting Oy
Elina Tran-Nguyen, Senior Advisor, FIANT Consulting Oy
Suvi Halttula, Senior Advisor, Founder, 3bility Consulting.
 

Ilmoittaudu tästä!