Julkaistu 10.11.2023

Jaa

Pohjoismaiset yritykset ja UN Global Compact -paikallisverkostot yhdistävät voimansa Kööpenhaminassa – mukana parikymmentä suomalaisyritystä

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien yhteistyötä. Pohjoismaiset YK:n Global Compact -paikallisverkostot ja yli sata pohjoismaista yritystä kokoontuvat marraskuussa Kööpenhaminaan vahvistamaan ja kehittämään toimia edistyksen vauhdittamiseksi.

Pohjoismaiden ja maailman suurin yritysvastuuverkosto UN Global Compact kokoaa 14.–15. marraskuuta yli sata pohjoismaista edelläkävijäyritystä Kööpenhaminan historialliselle Carlsbergin alueelle keskustelemaan ja jakamaan oppeja ajankohtaisista kestävän kehityksen teemoista.  

Kaksipäiväisen kokouksen tavoitteena on vahvistaa YK:n Global Compact -aloitteeseen sitoutuneiden yritysten välistä yhteistyötä yli maiden rajojen ja jakaa sekä onnistumisia että käytäntöjä edistyksen kiihdyttämiseksi. Asiantuntijapuheenvuoroissa ja työpajoissa keskitytään erityisesti ilmastotavoitteiden tilaan, ihmisoikeuksiin pohjoismaisen liiketoiminnan näkökulmasta sekä tulevaan EU-regulaatioon.

Kokoukseen osallistuu yli sata pohjoismaista yritystä, joista yli parikymmentä on Suomesta. Tapahtuman järjestävät Suomen, Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Islannin UN Global Compact -paikallisverkostot. 

Pohjoismaisten yritysten maine vastuullisuusasioissa kiirii 

Pohjoismaiset yritykset ovat usein kestävän kehityksen kärjessä verrattuna monien muiden maiden yrityksiin. Maineeseen on vaikuttanut alueen vahva sitoutuminen ympäristönsuojeluun, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan.

Pohjoismaisten yritysten vahvuuksien yhdistäminen yhteisen edistyksen saavuttamiseksi on tärkeää, jotta tulevien sukupolvien hyvinvointi voidaan varmistaa maapallon kantokyvyn rajoissa. YK:n Global Compact -aloitteeseen sitoutuneiden pohjoismaisten yritysten tietämys ja parhaat käytännöt voivat yhdessä saada aikaan maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Nordic Meeting järjestetään vuonna 2023 jo viidettä kertaa. Tänä vuonna kokousta isännöi Tanskan verkosto.

UN Global Compact ja pohjoismaiset paikallisverkostot lyhyesti

YK:n entisen pääsihteerin aloitteena syntynyt UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuuverkosto. UN Global Compact auttaa yrityksiä edistämään yritysvastuun kymmentä periaatetta, jotka liittyvät työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja korruption torjuntaan. Tavoitteena on vauhdittaa liiketoiminnan maailmanlaajuista yhteisvaikutusta sitoutumalla kymmenen periaatteen lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compactiin kuuluu yli 19 000 yritystä yli 160 maasta ja 69:stä eri paikallisverkostosta. Tavoitteena on yhdistää liiketoiminta – paremman maailman puolesta.