Julkaistu 16.05.2024

Jaa

SDG Flag Day -liputuskampanja kutsuu organisaatiot mukaan näyttämään sitoutumisensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Jo toista kertaa Suomessa järjestettävä SDG Flag Day -liputuskampanja kannustaa yrityksiä, kuntia, kouluja, päiväkoteja, järjestöjä ja yksityishenkilöitä ilmoittautumaan mukaan kampanjaan ja näyttämään sitoutumisensa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Viime vuonna kampanja keräsi 200 osallistujaa yrityksistä kaupunkeihin, ministeriöihin ja järjestöihin.

SDG Flag Day

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivänä 25. syyskuuta järjestettävän SDG Flag Day -liputuskampanjan tavoitteena on lisätä Agenda2030-toimintaohjelman ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tunnettuutta sekä kannustaa kaikkia yhteiskunnan toimijoita osoittamaan sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen. Kampanja rohkaisee organisaatioita viestimään kestävän kehityksen työstään ja toimistaan.

Kampanjaan voi liittyä mukaan nostamalla kestävän kehityksen lipun salkoon ja kertomalla sitoutumisesta kestävän kehityksen tavoitteisiin käyttämällä tunnisteita #SDGFlagDay ja #TogetherForTheSDGs. Kampanjasivustolta löytyy osallistuville organisaatioille valmiita materiaaleja viestinnän tueksi.

Vuonna 2015 hyväksytty Agenda2030-toimintaohjelma ja sen seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta viitoittavat maailmanlaajuista kestävän kehityksen työtä vuoteen 2030 saakka. Toimintaohjelman toteuttamisesta ovat vastuussa valtiot, mutta niitä ei saavuteta ilman kaikkien sektoreiden laajaa panosta.

YK:n viimeisimmän seurantaraportin mukaan Suomi on arvioitu maailman edelläkävijäksi kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä – yli 60 prosenttia tavoitteista on oikealla uralla. Suomen keskeiset haasteet liittyvät ilmastotoimiin ja kestäviin kulutustottumuksiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Maailmanlaajuisesti vain 15 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista on nykytahdilla toteutumassa, mikä korostaa tarvetta laajemmalle sitoutumiselle ja kunnianhimoisemmille toimille.

Kampanjan on aloittanut Suomessa yritysvastuuverkosto UN Global Compact. Liputuskampanja sai alkunsa Alankomaista vuonna 2019, ja Suomen lisäksi liputuskampanja järjestetään lukuisissa muissa maissa ympäri maailman. Viime vuonna tuhannet toimijat osoittivat sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen. Kampanjaa tuetaan Suomessa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatushankevaroista.


Lisätiedot:

SDG Flag Day

Marja Innanen
pääsihteeri, UN Global Compact Suomi
marja.innanen@globalcompact.fi
050 471 7314

UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 23 000 yritystä yli 160 maasta. UN Global Compactissa mukana olevat organisaatiot ovat sitoutuneet edistämään yritysvastuun kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämäoikeuksiin, ympäristövastuuseen sekä korruption vastaiseen toimintaan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat yhdessä vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.