We Support -logo viestii yrityksen sitoutumisesta

Sitoutuneet organisaatiot saavat vastuullisuusviestintänsä tueksi UN Global Compactin We Support -logon käyttöönsä.

UN Global Compactiin sitoutunut yritys tai organisaatio voi käyttää viestinnässään ”We Support" -logoa. Logon avulla yritys voi kertoa sidosryhmilleen sitoutumisestaan YK:n ja Global Compactin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Logoa voi käyttää niin vuosikertomuksissa, tiedotteissa kuin yrityksen nettisivuillakin.

Yrityksen tai organisaation on joka kerta erikseen haettava lupaa logon käyttöön hakujärjestelmän kautta. Poikkeuksena tähän sääntöön on CoP-logo, jonka yritys voi vapaasti ladata UN Global Compactin sivuilta ja liittää CoP-raporttiinsa ilman erillistä lupaa.

”We Support” -logoa tulee aina käyttää UN Global Compactin brändiohjeistossa linjattujen ohjeiden mukaisesti. Luethan brändiohjeiston läpi ennen kuin käytät logoa yrityksenne viestinnässä.

Jäikö sinulle kysyttävää?

Paavali Koivula

Participant Engagement Manager

Oletko nykyinen jäsen tai kiinnostunut liittymään osaksi maailman suurinta yritysvastuuverkostoa? Voit olla yhteydessä jäsenvastaavaamme Paavaliin kaikissa jäsenyyteen ja CoP-raportointiin liittyvissä asioissa.