Suoraan sisältöön

Logon käytön ohjeistus

Yritys tai organisaatio voi käyttää viestinnässään ” We Support UN Global Compact” -logoa. Logon avulla yritys voi kertoa sidosryhmilleen sitoutumisestaan YK:n ja Global Compactin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Logoa voi käyttää vuosikertomuksissa, tiedotteissa ja muissa yrityksen julkaisuissa. Yrityksen on joka kerta haettava lupaa logon käyttöön:

Ohjeet Global Compact logon hakemiseen ja käyttöön.