Suoraan sisältöön

Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin UN Global Compact -verkostot järjestivät vuonna 2023 johtavien pohjoismaisten yritysten kanssa useita vertaisoppimistilaisuuksia, joissa syvennyttiin ja etsittiin ratkaisuja yritysten haasteisiin tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamisessa ja saavuttamisessa. 

Yritysten välisistä keskusteluista ja asiantuntijoiden näkemyksistä nousseet haasteet, parhaat käytännöt ja opit on nyt koottu kolmeen oppaaseen. Jokaisesta oppaasta järjestetään huhtikuussa 2024 webinaari, jossa oppaan aiheeseen syvennytään asiantuntijoiden johdolla. Ilmoittaudu webinaareihin ja tutustu oppaisiin alta!

Hankkeen kumppanina toimi Rambøll Management Consulting ja sen on mahdollistanut Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitus.

The Product Durability and Lifetime Emissions Dilemma

9. huhtikuuta  // 10:00 – 11:00 EET

EU-sääntelyn myötä kasvava paine tuottaa kestäviä tuotteita synnyttää energiaa käyttäville tuotteille ristiriidan; tuotteiden pidemmän eliniän myötä myös tuotteiden kasvihuonekaasupäästöt näyttävät kasvavan.

Tämä webinaari ja opas syventyy näihin haasteisiin ja tarjoaa vinkkejä, joiden avulla yritykset voivat samanaikaisesti pyrkiä sekä pidentämään tuotteidensa käyttöikää että pitämään kasvihuonekaasupäästönsä alhaisina. 

Supplier Engagement to Cut Emissions and Increase Adoption of Greener Materials

10. huhtikuuta  // 10:00 – 11:30 EET

Miten sitouttaa toimittajia toimitusketjun päästöjen vähentämiseksi?  

Tässä webinaarissa syvennytään toimitusketjuissa tapahtuviin päästövähennyksiin haasteiden ja ratkaisuehdotusten kautta. Lisäksi tilaisuudessa lanseerattavassa oppaassa käsitellään esimerkiksi toimittajayhteistyötä, tietojenhallintaa sekä vihreämpiä materiaalivalintoja.

Science-Based Targets for Forest, Land and Agriculture (FLAG) sectors

11. huhtikuuta // 10:00 – 11:00 EET

Maa- ja metsätaloussektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tule webinaariin kuulemaan maa- ja metsätaloussektorille (FLAG) tehdystä ohjeistuksesta SBT-tavoitteiden asettamiseksi, sekä siihen liittyvistä haasteista ja mahdollista ratkaisuista. Opas voi toimia hyvänä lähtökohtana FLAG-päästöihin liittyvän työn aloittamiselle yrityksissä.