Suoraan sisältöön

Communication on Progress (CoP)

Communication on Progress -raportointi vapaaehtoista vuonna 2023

Teknisten ongelmien vuoksi CoP-raportointi on vapaaehtoista vuonna 2023.

  • Jos lähetitte CoP-raportin keväällä 2023, teiltä ei vaadita lisätoimia, ja tiedot tulevat näkyviin yrityksenne profiilissa.

  • Jos CoP-kyselyn täyttäminen jäi kesken, tulette saamaan linkin kirjaamistanne vastauksista, joita voitte hyödyntää täyttäessänne vastauksia uudella alustalla.

  • Jos ette halua toimittaa CoP-raporttia vuonna 2023, jäsenstatuksenne pysyy ennallaan eikä yritystänne poisteta aloitteesta. 

  • CoP-raportointivelvollisuus palaa entiselleen vuonna 2024, jolloin CoP-kyselyn täyttäminen raportointialustalla on pakollista kaikille yritysjäsenille. Raportointiaika vuonna 2024 on 1.4. - 31.7.2024.

  Lue lisää.

Communication on Progress vuodesta 2023 alkaen

  • Vapaamuotoisen raportin sijasta yrityksiltä vaaditaan vastaukset noin 60 kysymykseen, jotka liittyvät Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen yrityksen liiketoiminnassa.
  • Raportointi toteutetaan ulkoisella verkkoalustalla, johon jokaisen yrityksen lähettämät vastaukset tallennetaan. Vastaukset ovat julkisia, ja alustalle muodostuu kaikille avoin tietopankki yritysten toimista vastuullisuuden edistämiseksi.
  • Raportoinnin määräaikaa on pidennetty. Raportointi tulee vuonna 2023 tehdä 1.3.2024 mennessä.
  • Uuden järjestelmän myötä raportointi on suoraviivaisempaa, ja se tukee yrityksiä entistä paremmin oman vastuullisuustyön kehittämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Yritysten sidosryhmien on uuden järjestelmän myötä helpompi löytää olennainen data ja vertailla yritysten vastuullisuustietoja keskenään.

Mikäli yrityksen emoyhtiö on sitoutunut Global Compactiin (missä tahansa maassa), ja emoyhtiön ja tytäryhtiön yhteys on ilmoitettu Global Compactille, emoyhtiön raportti kattaa automaattisesti tytäryhtiön toiminnan. Tytäryhtiön ei tarvitse raportoida erikseen, ellei niin halua. Mikäli yritys on osa konsernia, mutta emoyhtiö ei ole sitoutunut Global Compactiin, on sitoutuneiden yritysten jokaisen raportoitava itse.

Emoyhtiö voi oman valintansa mukaan yhdistää CoP-raporttiin kaikkien tytäryhtiöidensä tiedot ja ilmoittaa siitä raportointialustalla tai raportoida vain omasta toiminnastaan.

UN Global Compactiin sitoutuneet järjestöt ja muut yhteisöt julkaisevat CoP-raportin sijaan Communication on Engagement (CoE) -raportin. Lue tarkempi kuvaus ja ohjeet CoE-raportin lähettämiseen täältä.