Suoraan sisältöön

Sitoutuneiden raportointi

HUOM! CoP-raporttien eräpäiviä siirretään eteenpäin koronapandemian takia

YK:n Global Compact on huomioinut monien organisaatioiden lisäajan tarpeen CoP-raporttien toimittamiseen tämänhetkisen poikkeustilanteen vuoksi. CoP-raporttien eräpäiviä on siirretty automaattisesti eteenpäin yhdeksällä (9) kuukaudella niiden organisaatioiden kohdalla, joiden CoP-raportin eräpäivä on alun perin ollut 1.3.2020 ja 30.11.2020 välillä. Lisätietoja löydät täältä.

Jokainen Global Compact -yritysvastuualoitteeseen sitoutunut yritys on velvollinen vuosittain julkaisemaan Communication on Progress (CoP) -raportin. Yrityksen ja organisaation on kerrottava, miten se strategiassaan ja liiketoiminnassaan edistää Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGs).

Kolme minimivaatimusta

Raportin voi tehdä millä kielellä tahansa ja sen voi sisällyttää vapaamuotoisena toimintakertomukseen tai tehdä valmiiden mallilomakkeiden avulla. Raporttiin tulee kuitenkin joka tapauksessa sisällyttää aina vähintään seuraavat kolme asiaa:

  1. Pääjohtajan toteamus jatkuvasta sitoutumisesta YK:n Global Compact - yritysvastuualoitteeseen

  2. Kuvaus käytännön toimenpiteistä, jotka yritys on suorittanut tai on aikeissa suorittaa toteuttaakseen kaikki Global Compactin kymmenen periaatetta toiminnassaan

  3. Edistymisen/tulosten mittaus

Kolme edistymiskategoriaa

Koska jäsenyritykset ovat hyvin eri vaiheissa heidän omilla yritysvastuumatkoillaan, CoP-raportit on jaettu kolmeen kategoriaan niiden sisällön perusteella:

  1. GC Advanced: CoP-raportti täyttää kaikki minimivaatimukset ja lisäksi esittelee edistyksellisten kriteerien ja parhaiden käytäntöjen toteutumista yrityksen toiminnassa
  2. GC Active: CoP-raportti täyttää minimivaatimukset
  3. GC Learner: CoP-raportti ei täytä kaikkia minimivaatimuksia

Kaikki Cop-raportit julkaistaan Global Compactin web-sivuilla, jossa kuka tahansa voi tarkastella niitä. Tällä tavoin Global Compact ja siihen sitoutuneet yritykset edistävät tiedonannon läpinäkyvyyttä.

Lisätietoa CoP-raportoinnista löytyy täältä.

Tutustu Basic Guide to the Communication on Progress -ohjekirjaan aloittaessasi raportoinnin.