Target Gender Equality Accelerator

Opi vahvistamaan yrityksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä Target Gender Equality -koulutusohjelmassa. Jo yli 2000 yritystä on osallistunut ohjelmaan maailmanlaajuisesti.

Haluatko apuja yrityksesi tasa-arvotyön kehittämiseksi yhä pidemmälle? Haluatko lisää tietoa DEI:stä (Diversity, Equity and Inclusion) ja sen sisällyttämisestä liiketoimintaan? Opi asettamaan ja saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteita naisten osallisuuteen ja samapalkkaisuuteen liittyen Target Gender Equality -koulutusohjelman avulla! 

Koulutusohjelmassa keskitytään erityisesti sukupuolten tasa-arvon, monimuotoisuuden, osallisuuden ja samapalkkaisuuden edistämiseen. Yhtenä ohjelman työkaluna toimii UN Womenin ja UN Global Compactin kehittämät naisten voimaannuttamisen periaatteet (Women’s Empowerment Principles).

Koulutusohjelma tarjoaa yrityksellesi eväitä vastata EU:n muuttuvaan yritysvastuulainsäädäntöön. EU:n palkka-avoimuusdirektiivin myötä yritysten on raportoitava sukupuolten välisistä palkkaeroista ja tehtävä toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Lisäksi naiskiintiöihin liittyvä direktiivi tasapainottaa ylimmän johdon sukupuolijakaumaa, sillä se velvoittaa suuria pörssiyhtiöitä lisäämään aliedustetun sukupuolen hallituspaikkoja ja asettamaan tavoitteita sen saavuttamiseksi.

Haku ohjelmaan on käynnissä 31.5.2024 saakka. Katso ohjelman infotilaisuuden tallenne täältä

Target Gender Equality on UN Global Compactin kehittämä kahdeksan kuukauden koulutusohjelma. Vuonna 2024 se järjestetään pohjoismaisena toteutuksena yhdessä Ruotsin UN Global Compact -verkoston kanssa. 

Ohjelman aikana yritykset:

  • Syventyvät sukupuolten tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja osallisuuteen, sekä saavat valmiudet vastata tasa-arvoon liittyvän lainsäädännön vaatimuksiin 
  • Syventyvät naisten voimaannuttamisen periaatteisiin (WEPs), arvioivat nykyisen suoriutumisensa tason ja oppivat toimeenpanemaan periaatteet myös käytännössä
  • Oppivat asettamaan kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita tasa-arvon, monimuotoisuusuuden ja samapalkkaisuuden edistämiseksi

Naisten voimaannuttamisen periaatteet (Women´s Empowerment Principles, WEPs) ovat UN Global Compactin ja UN Womenin luomia periaatteita, jotka ohjeistavat yrityksiä edistämään tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista niin työelämässä, markkinoilla kuin yhteisöissäkin. 

WEPsit ovat tärkeä väline yksityiselle sektorille YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Allekirjoittamalla periaatteet yritys sitoutuu tasa-arvoon kaikilla toimintaansa ohjaavilla tasoilla ja käytännöissään.

  • Opit vahvistamaan yrityksesi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.
  • Saat opastusta ja tukea asiantuntijoilta.
  • Kuulet vertaisilta ja pääset jakamaan näkemyksiä työpajoissa.
  • Saat samassa koulutusohjelmassa oppeja ja parhaita käytäntöjä niin Suomesta, Pohjoismaista kuin muualta maailmalta. 
  • Saat käyttösi oppimisalustan, jonka kautta voit opiskella silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.
  • Saat valmiudet sitoutua UN Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen.
  • Ohjelma on avoin ja maksuton UN Global Compact Suomen jäsenyrityksille.

Ohjelma toteutetaan virtuaalisena.

Ohjelma koostuu kansainvälisistä koulutustilaisuuksista, työpajoista, itseoppimismateriaaleista ja kurssitehtävistä. Työpajoissa yritykset pääsevät soveltamaan oppimateriaaleista saatua tietoa omaan toimintaansa, sekä verkostoitumaan ja keskustelemaan muiden osallistujien kanssa.

Ohjelma käynnistyy perehdytyksellä naisten voimaannuttamisen periaatteisiin (Women’s Empowerment Principles). Kannustamme osallistuvia yrityksiä allekirjoittamaan WEPs-periaatteet ohjelman aikana tai sen jälkeen.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki Suomen ja Ruotsin UN Global Compact -verkostojen jäsenyritykset, jotka ovat motivoituneita tarkastelemaan omaa toimintaansa ja asettamaan kunnianhimoisia ja konkreettisia tavoitteita sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi,

Jos organisaatiosi ei vielä ole verkostomme jäsen, voit tutustua jäsenyyteen täällä tai olla yhteydessä Participant Engagement Manager Paavali Koivulaan, paavali.koivula@globalcompact.fi. Jäsenyyshakemus tulee olla hyväksyttynä, jotta organisaatio voi hakea ohjelmaan. 

Ohjelma sopii sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön aloittelijoille kuin jo kokeneemmille yrityksille, jotka haluavat kehittää työtään eteenpäin – sektorista riippumatta.

Jokaisesta yrityksestä koulutusohjelmaan osallistuu kaksi työntekijää (esim. Sustainability/HR/DEI/Communications). Kannustamme huomioimaan moninaisuuden, kun valitsette ohjelmaan osallistuvat työntekijät. Lisäksi mukana tulee olla johtoportaan edustaja, jonka kanssa osallistujat voivat keskustella ohjelman aikana ilmenevistä asioista, saada tukea työlleen ja seurata edistymistä ohjelmassa.

Ohjelman kieli on englanti. Tarvittaessa joitakin sisältöjä voidaan käydä osittain läpi myös suomeksi. 

Toivomme, että ilmoittautuneet jäsenyritykset sitoutuvat mukaan koko ohjelman ajaksi, sillä paikkoja on tarjolla rajallisesti. Osallistujien tulee varautua käyttämään kokonaisuudessaan noin 50 tuntia työaikaa eri vaiheiden suorittamiseen ohjelman aikana.

Huom. Ohjelmaan hakeminen ei ole suoraan tae mukaan pääsemisestä. Vahvistamme valinnat hakuajan päätyttyä.

Aikataulu 2024–2025*

Haku ohjelmaan alkaa: 13.3.2024
Haku ohjelmaan päättyy: 31.5.2024
Ohjelma alkaa: elokuu 2024
Ohjelma päättyy: maaliskuu 2025
*Tarkempi ohjelman aikataulu päivittyy pian. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Target Gender Equality –ohjelma antoi lisätietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja antoi käytännön työkaluja tämän tärkeän teeman johtamiseen.

Tiina Suvanto

Kehitysjohtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Kesko

Hae mukaan

Ohjelmaan haetaan yrityksenä. Haku uudelle kierrokselle on auki 13.3.-31.5.2024.

Lue lisää

Jäikö sinulle kysyttävää?

Sophia Lawson Hellu

Programme Manager

Sophia vastaa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja korruption torjuntaan liittyvästä tarjonnastamme. Voit olla häneen yhteydessä sekä Business & Human Rights että Target Gender Equality -ohjelmista.