Suoraan sisältöön

Tule mukaan oppimaan yritysvastuun pääperiaatteista

UN Global Compact perustuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvään periaatteeseen, joihin kaikkien Global Compact -yritysten tulee sitoutua. Nämä kymmenen periaatetta muodostavat ensimmäisen maailmanlaajuisessa YK-järjestelmässä tehdyn linjauksen yritysvastuun keskeisistä elementeistä ja toimivat siten muiden yritysvastuuta koskevien kansainvälisten linjausten perustana. Periaatteet ankkuroituvat YK:n kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, joihin Suomikin on sitoutunut.

Yrityksille Global Compactin kymmenen periaatetta antavat selkänojan ja vahvan pohjan yritysvastuun toteuttamiseen ja menestymiseen liiketoiminnassa, sillä ne sisältävät yritysvastuun kaikki kolme osa-aluetta (people, planet, prosperity). Periaatteisiin sitoutumalla ja niitä toteuttamalla yritykset luovat liiketoiminnalleen vastuullisen pohjan, jolta edistää esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Global Compact Network Finlandin Ten Principles -koulutus järjestetään yhteistyössä yritysvastuuasiantuntijoiden Merja Pentikäisen (OTT), Hanna Liappisin (FM) ja Hanna Silvolan (KTT) kanssa. Perehdymme jokaiseen kymmeneen periaatteeseen teemoittain asiantuntijoiden ja yritysesimerkkien johdolla. Koulutukseen osallistuvat oppivat

  • Mihin periaatteet perustuvat 
  • Mitä periaatteet konkreettisesti tarkoittavat
  • Miten periaatteiden avulla rakennetaan vastuullista ja tuottavaa liiketoimintaa

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään webinaarina keskiviikkona 26.8. klo 15. Tässä osassa esitelemme Global Compactin kymmenen periaatetta ja keskustelemme niistä kokonaisuutena, minkä jälkeen tulemme perehtymään jokaiseen periaatteeseen syvemmin tulevissa osissa.

Ten Principles -koulutuksen ajankohdat ovat seuraavat:

Osa 1 Ten Principles kokonaisuutena        ke 26.8.2020 klo 15 – katso tallenne

Osa 2 Sosiaalinen vastuu                               to 10.9.2020 klo 15 – ilmoittaudu

Osa 3 Ympäristö                                               ke 23.9.2020 klo 15 – ilmoittaudu

Osa 4 Taloudellinen vastuu                           ke 7.10.2020 klo 15 – ilmoittaudu

Koulutus on täysin avoin ja ilmainen kaikille Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille. Koulutuksen ensimmäiseen osaan on ilmainen pääsy myös muilla yrityksillä. Seuraavasta kolmesta osasta Global Compact Network Finland perii maksun verkoston ulkopuolelta osallistuvilta.

Kouluttajat

Merja Pentikäinen (OTT) on yritysvastuun eturivin asiantuntijoita ja yritysten ihmisoikeusvastuun edelläkävijäasiantuntija Suomessa. Hän on toiminut kansainvälisen oikeuden tutkijana, opettajana ja ma. professorina, ja ko. työssään hän on käsitellyt laajasti ihmisoikeuksia ja yritysten ihmisoikeusvastuuta. Pentikäinen on laatinut (ulkoministeriölle) ensimmäisen Suomessa tehdyn selvityksen ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa (”Yritystoiminta ja ihmisoikeudet” (2009)) ja hän on kanssakirjoittajana ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen” -kirjassa (2019). Hän on auttanut useita suomalaisyrityksiä jalkauttamaan ihmisoikeusvastuuta konkreettiseen yritystoimintaan.

Hanna Liappis (FM) on ympäristövastuuseen sekä yritysvastuun eri johtamisjärjestelmiin ja mittaamiseen perehtynyt yritysvastuun asiantuntija. Liappis on työskennellyt eri toimialoilla teollisuudessa, tutkimuksessa ja järjestömaailmassa. Hän on ollut kehittämässä erilaisia uusia yritysvastuun johtamisjärjestelmiä ja kriteeristöjä muun muassa matkailualalle, maatalouteen ja nyt viimeiseksi Keskuskauppakamarin käyttöön yhdessä Merja Pentikäisen kanssa ihmisoikeuksiin keskittynyttä hallintajärjestelmää. Liappis on ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen” -kirjan (2019) kanssakirjoittaja.

Hanna Silvola (KTT) tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Silvola on opettanut London School of Economicissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa. Silvola on toinen "Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin" (2019) teoksen kirjoittajista.

Webinaari 1: UNGC:n kymmenen periaatteen kokoanisuus