Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Jäseneksi hakevan yrityksen tai organisaation on ensin sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava Letter of Commitment. Tässä kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa toimitusjohtaja ja se osoitetaan YK:n pääsihteerille, António Guterresille.

Tämän jälkeen yritys hakee jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivuilla ja päättää samalla sitoutumisensa tason. Mallikirje ja ohjeet löytyvät Liity mukaan -sivulta.

Yritys on velvollinen edistämään aloitteen tavoitteita liiketoiminnassaan ja raportoimaan siitä vuosittain erillisellä Communication on Progress (CoP) -raportilla tai vapaamuotoisesti esimerkiksi vuosikertomuksessaan. Yritys maksaa vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon ja sitoutumistason mukaan. Lisätietoa täällä.

Global Compact -aloitteessa pyydetään yrityksiä ja organisaatioita noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä velvoitteita, jotka yhdessä muodostavat Global Compactin kymmenen periaatetta. Voit tutustua periaatteisiin täältä.

Yritys voi sitoutua Global Compactiin joko Signatory- tai Participant-tasolla. Sitoutumisen tasot määrittelevät, minkälaisia etuja ja palveluita yritys saa käyttöönsä. Participant-jäsenet saavat käyttöönsä laajemman valikoiman etuja ja palveluita kuin Signatory-jäsenet. Lisätietoja löytyy Liity mukaan -sivulta.

Jokainen Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen vuosittain raportoimaan sitoutumisestaan ja edistymisestään aloitteen kymmeneen periaatteeseen liittyen. Communication on Progress (CoP) -raportin voi tehdä erikseen vain tätä tarkoitusta varten tai sen voi sisällyttää vapaamuotoisesti esimerkiksi vuosikertomukseen. Lisätietoja löytyy Raportointi-sivulta.

Global Compact tarjoaa ohjeistusta, koulutusta ja tapahtumia sekä työkaluja ja alustoja yritysten vastuullisuustyön tueksi. Lisäksi yritykset pääsevät mukaan Global Compactin tapahtumiin sekä osaksi paikallista ja globaalia verkostoa, jossa kaiken kokoiset, eri aloilla toimivat yritykset pääsevät jakamaan ja vaihtamaan tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä keskenään.