Suoraan sisältöön

Jäseneksi hakevan yrityksen tai organisaation on ensin sitouduttava Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kirjoitettava ns. Letter of Commitment. Tässä kirjeessä organisaatio ilmaisee sitoutumisensa UN Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja halunsa työskennellä niiden edistämiseksi. Sitoutumiskirjeen allekirjoittaa toimitusjohtaja, ja se osoitetaan YK:n pääsihteerille, António Guterresille.

Tämän jälkeen yritys hakee jäsenyyttä UN Global Compact -nettisivuilla. Mallikirje ja ohjeet löytyvät täältä.

Yritys on velvollinen edistämään aloitteen tavoitteita liiketoiminnassaan ja raportoimaan siitä vuosittain erillisellä Communication on Progress (CoP) -raportilla. Yritys maksaa vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan. Lisätietoa täällä.

UN Global Compact -aloitteessa pyydetään yrityksiä ja organisaatioita noudattamaan työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä velvoitteita, jotka yhdessä muodostavat Global Compactin kymmenen periaatetta. Voit tutustua periaatteisiin täältä.

Jokainen UN Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen vuosittain raportoimaan sitoutumisestaan ja edistymisestään aloitteen kymmeneen periaatteeseen liittyen. Communication on Progress (CoP) -raportin voi tehdä erikseen vain tätä tarkoitusta varten tai sen voi sisällyttää vapaamuotoisesti esimerkiksi vuosikertomukseen. Lisätietoja löytyy Raportointi-sivulta.

UN Global Compact tarjoaa ohjeistusta, koulutusta, tapahtumia sekä työkaluja yritysten vastuullisuustyön tueksi. Yritykset pääsevät mukaan osaksi UN Global Compactin paikallista sekä globaalia verkostoa, jossa kaiken kokoiset, eri aloilla toimivat yritykset jakavat vastuullisuustyön kokemuksia, tietoa ja parhaita käytäntöjä keskenään.