Vuosimaksut

Täältä löydät vuosimaksut suomalaisille yrityksille, tytäryhtiöille ja yhteisöille.

Suomalaiset yritykset ja konsernit

UN Global Compactiin sitoutunut yritys on velvollinen maksamaan vuosimaksun, joka määräytyy yrityksen liikevaihdon perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Vuosimaksu rahoittaa UN Global Compactin ja paikallisverkoston toimintaa.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Yli USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut määräytyvät UN Global Compactin kansainvälisten linjausten mukaisesti. Alle USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

Yrityksen liikevaihto (USD) Vuosimaksu 2024 (USD) Vuosimaksu 2024 (EUR)
> 30 miljardia 30 000 27 600
10–30 miljardia 25 000 23 000
5–10 miljardia 20 000 18 400
1–5 miljardia 15 000 13 800
500 miljoonaa – 1 miljardia 7 500 6 900
250–500 miljoonaa 5 000 4 600
50–250 miljoonaa 2 500 2 300
25–50 miljoonaa 1 000
< 25 miljoonaa 500

Monikansallisten yritysten Suomessa toimivat tytäryhtiöt

Yrityksen sitoutuminen UN Global Compactiin tehdään aina konsernitasolla, jolloin sitoutuminen koskee myös kaikkia yrityksen tytäryhtiöitä ja maatoimistoja. Emoyhtiön sitoumuksen lisäksi tytäryhtiöt voivat, mutta niiden ei ole pakko, liittyä UN Global Compactiin ja oman paikallisverkostonsa jäseneksi emoyhtiönsä rinnalla. Jos emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin, tytäryhtiöt voivat liittyä aloitteeseen itsenäisesti. Liittymisprosessit näissä tilanteissa poikkeavat toisistaan.

Lisätietoa: UN Global Compact Subsidiary Policy

1. Emoyhtiö ei ole sitoutunut UN Global Compactiin

 • Tytäryhtiö voi liittyä itsenäisesti, jos emoyhtiö ei vielä ole sitoutunut UN Global Compactiin.
 • Tytäryhtiön on valmisteltava oma sitoutumiskirje ja seurattava yleisiä hakuohjeita liittymisprosessin osalta.
 • Tytäryhtiö listataan itsenäisenä organisaationa UN Global Compactin jäsenrekisteriin, ja yrityksen on laadittava oma CoP-raportti vuosittain.
 • Vuosittainen jäsenmaksu määräytyy tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella yleisen vuosimaksutaulukon mukaisesti.
   

Yli USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut määräytyvät UN Global Compactin kansainvälisten linjausten mukaisesti. Alle USD 50 milj. liikevaihdon yritysten vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.
 

Yrityksen liikevaihto (USD) Vuosimaksu (USD) Vuosimaksu (EUR)
> 30 miljardia 30 000 28 200
10–30 miljardia 25 000 23 500
5–10 miljardia 20 000 18 800
1–5 miljardia 15 000 14 100
500 miljoonaa – 1 miljardia 7 500 7 050
250–500 miljoonaa 5 000 4 700
50–250 miljoonaa 2 500 2 350
25–50 miljoonaa 1 000
< 25 miljoonaa 500

2. Emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin

 • Mikäli tytäryhtiön emoyhtiö on sitoutunut UN Global Compactiin, voi tytäryhtiö halutessaan ja emoyhtiön salliessa sitoutua aloitteeseen tytäryhtiönä ja liittyä Suomen paikallisverkoston jäseneksi. 
 • Hakemusta varten tytäryhtiö voi valmistella oman sitoutumiskirjeensä tai liittää hakemukseen kopion emoyhtiön sitoutumiskirjeestä.
 • Hakemusprosessi on muutoin sama kuin muilla yrityksillä, mutta hakemukseen merkitään emoyhtiön nimi kohtaan Parent Organisation (ks. hakuohjeiden kohta Annex I).
 • Tytäryhtiö merkitsee hakemukseen oman liikevaihtonsa ja työntekijöiden määrän sekä liitteeksi oman kaupparekisteriotteen.
 • Yritys listataan emoyhtiön tytäryhtiönä UN Global Compactin jäsenrekisteriin. Tytäryhtiön vastuullisuustoimet sisältyvät automaattisesti emoyhtiön CoP-raporttiin, eli tytäryhtiön ei tarvitse itse raportoida. Oman raportin tekeminen on kuitenkin mahdollista.
 • Tytäryhtiö maksaa Suomen paikallisverkostolle osallistumisestaan tytäryhtiöiden jäsenmaksua, joka määräytyy tytäryhtiön oman liikevaihdon perusteella alla olevan taulukon mukaisesti.

Tytäryhtiöiden vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

Tytäryhtiön liikevaihto (USD) Vuosimaksu tytäryhtiölle (EUR)
> 30 miljardia 5 000
10–30 miljardia 4 500
5–10 miljardia 4 000
1–5 miljardia 3 000
500 miljoonaa – 1 miljardia 2 500
250–500 miljoonaa 2 000
50–250 miljoonaa 1 000
25–50 miljoonaa 1 000
< 25 miljoonaa 500

Yhteisöt

UN Global Compactiin sitoutunut yhteisö on velvollinen maksamaan vuosimaksun. Vuosimaksu on kaikille yhteisöille 400 EUR. Yhteisöjen vuosimaksut Suomessa päättää UN Global Compact Suomen vuosikokous.

Lisätietoja maksu- ja muista velvoitteista löydät täältä.

Jäikö sinulle kysyttävää?

Paavali Koivula

Participant Engagement Manager

Oletko nykyinen jäsen tai kiinnostunut liittymään osaksi maailman suurinta yritysvastuuverkostoa? Voit olla yhteydessä jäsenvastaavaamme Paavaliin kaikissa jäsenyyteen ja CoP-raportointiin liittyvissä asioissa.