Suoraan sisältöön

Mikä on UN Global Compact?

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite. Se on YK:n haaste yrityksille lähteä kehittämään liiketoimintaa vastuullisemmaksi. Se kutsuu yrityksiä mukaan kantamaan vastuuta kestävästä kehityksestä ja maapallomme tulevaisuudesta. Aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja organisaatiot noudattavat työoloihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyviä kansainvälisiä velvoitteita kaikissa maissa, riippumatta siitä missä maassa toimivat. Se tarjoaa yrityksille vastuullisuuden viitekehyksen, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa.

UN Global Compact tarjoaa yrityksille tietoa, tukea, koulutusta sekä työkaluja, kun yritys haluaa rakentaa vastuullista ja menestyvää liiketoimintaa. Global Compact tukee yrityksiä vastuullisuustyössään Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla

UN Global Compact toimii 162 maassa ja mukana on yli 14 000 yritystä sekä noin 3 000 muuta organisaatiota.

UN Global Compact perustettiin YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin aloitteesta vuonna 2000.

Lisätietoa Global Compactista löydät täältä.

Global Compact Suomen verkosto on yritysvastuun ytimessä

Global Compact Suomen tavoitteena on entisestään vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana sekä kannustaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä Global Compact -verkostossa.

YK:n pääsihteerin aloitteesta eri puolilla maailmaa toimii paikallisia Global Compact -verkostoja, jotka kokoavat yhteen Global Compact -aloitteeseen liittyneet toimijat kehittämään yritysvastuuta sidosryhmäyhteistyössä. Pohjoismaat ovat aikaisemmin toimineet yhteisessä verkostossa, mutta nyt jokaisessa Pohjoismaassa on oma Global Compact -verkosto. Pohjoismainen yhteistyö on edellen tiivistä.Sitoutuminen Global Compact -aloitteeseen antaa automaattisesti jäsenyyden Global Compact Network Finlandiin eli Suomen verkostoon.

Global Compact Network Finland

Global Compact Network Finland ry tukee yrityksiä vastuullisuustyössään järjestämällä kansallisella tasolla tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Se toimii myös linkkinä YK:n Global Compact toimijoiden ja yritysten välillä ja tarjoaa yritysten vastuullisuustyön tueksi tietoa ja työkaluja.

Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt.