Suoraan sisältöön

Global Compact Suomen verkosto on yritysvastuun ytimessä

Global Compact Suomen tavoitteena on entisestään vahvistaa suomalaisten yritysten edelläkävijyyttä yritysvastuussa ja kestävän kasvun mahdollistajana sekä kannustaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä Global Compact verkostossa

YK:n aloitteesta eri puolilla maailmaa toimii paikallisia virallisia Global Compact -verkostoja, jotka kokoavat yhteen Global Compact-aloitteeseen liittyneet toimijat kehittämään yritysvastuuta sidosryhmäyhteistyössä. Pohjoismaat ovat aikaisemmin toimineet yhteisessä verkostossa, mutta viime vuodesta alkaen kussakin Pohjoismaassa on myös oma Global Compact -verkosto. Sitoutuminen Global Compact -aloitteeseen antaa automaattisesti jäsenyyden Global Compact Network Finlandiin eli Suomen verkostoon.

Global Compact Network Finland

Global Compact Network Finland ry on käynnistänyt 1.1.2020 alkaen täysimittaisen toiminnan. Verkosto tukee yrityksiä vastuullisuustyössään järjestämällä kansallisella tasolla tapahtumia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Se toimii myös linkkinä YK:n Global Compact toimijoiden ja yritysten välillä.

Global Compact Network Finland toimii rekisteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseneksi hyväksytään Global Compact -aloitteeseen sitoutuneet yritykset ja yhteisöt. Voit tutustua toimintasuunnitelmaamme täältä.

Tule mukaan Global Compactin Suomen verkoston toimintaan

Laita viesti info@globalcompact.fi

Tulevia tapahtumia