Julkaistu 13.04.2022

Jaa

15 suomalaista yritystä mukana raportointiuudistuksen pilottihankkeessa

YK:n Global Compact uudistaa yritysjäsenten raportointijärjestelmää vuodesta 2023 alkaen.

Osana yritysten sitoumusta Global Compactiin ne sitoutuvat raportoimaan vuosittain työstään Global Compactin kymmenen periaatteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Reagoiden raportointiympäristön trendeihin ja sääntelyyn YK:n Global Compact on kehittänyt yritysten raportoinnille nyt entistä ajankohtaisemman ja kokonaisvaltaisemman järjestelmän.

Raportointijärjestelmän kehittämistyössä on haluttu antaa merkittävä rooli YK:n Global Compactin monille kumppaneille. Tänä vuonna järjestelmä on avoinna ja kokeiltavissa noin tuhannelle Early Adopter -yritykselle, jotka osallistuvat raportointijärjestelmän kehittämiseen uudistuksen pilottihankkeessa. Tässä hankkeessa on mukana viisitoista suomalaista, eri kokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä.

Suomalaiset Early Adopter -yritykset:

Ahlstrom Capital Oy
Airam Electric Oy Ab
BDO Oy
Grano Oy
Mäkitalo Asianajotoimisto Oy
Med Group Oy
Nitor Group Oy
Opinio Juris Oy
Osuuskunta Tradeka
Solita Oy
St1 Nordic Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
UPM-Kymmene Oyj
Veikkaus Oy
XAMK

 
Vuonna 2023 käyttöön otettava standardisoitu raportointijärjestelmä mahdollistaa vastuullisuustiedon keräämisen kaikilta yli 15 000 Global Compactiin sitoutuneelta yritykseltä. Data tulee olemaan julkisesti saatavilla, ja sen vertailu on mahdollista sekä yrityksille itselleen että niiden sidosryhmille. Lisäksi tuleva järjestelmä tulee sopimaan paremmin yhteen kansainvälisten standardien ja viitekehysten kanssa. 

Uudistuneen järjestelmän yhtenä tärkeänä tavoitteena on tuottaa lisäarvoa raportoivalle yritykselle: järjestelmä mahdollistaa oman edistymisen mittaamisen ja seuraamisen vuosittain sekä auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja kilpailuedun mahdollisuuksia.

Uudistunut raportointijärjestelmä koostuu kuudestakymmenestä pakollisesta kysymyksestä, joilla kartoitetaan entistä yksityiskohtaisemmin yrityksen toimenpiteitä kymmenen periaatteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Lisäksi yritykset toimittavat toimitusjohtajan toteamuksen edelleen jatkuvasta sitoutumisesta Global Compactiin.

Early Adopter -hankkeen tuloksia arvioidaan syksyllä 2022. Tämän jälkeen järjestämme kaikille jäsenyrityksillemme koulutusta uudesta raportointijärjestelmästä. YK:n Global Compactin raportointiuudistus on tärkeä askel kohti vastuullisempaa ja läpinäkyvämpää liiketoimintaa.


Lisätietoa:

Karoliina Koistila
karoliina.koistila@globalcompact.fi
040 516 3772