Julkaistu 21.08.2023

Jaa

16 suomalaisyritystä kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötään uudessa koulutusohjelmassa

Yritykset ovat aloittaneet Target Gender Equality Accelerator -ohjelman, jossa ne oppivat vahvistamaan tasa-arvotyötänsä.

YK:n yritysvastuualoite UN Global Compact on kehittänyt Target Gender Equality Accelerator -koulutusohjelman, jossa yritykset oppivat asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja laatimaan toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-arvon, moninaisuuden ja samapalkkaisuuden edistämiseksi. Yhtenä tämän käytännönläheisen ohjelman työkaluna toimii UN Womenin ja UN Global Compactin kehittämät naisten voimaannuttamisen periaatteet (Women’s Empowerment Principles).

Kestävän kehityksen haasteiden ratkaisu edellyttää naisten laajaa osallisuutta ja johtajuutta. Suomi on jo pitkään ollut yksi maailman johtavista maista naisten tasa-arvon vaalimisessa, mutta työtä riittää edelleen. Esimerkiksi sukupuolten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin.

Koulutusohjelmassa yritysten edustajat osallistuvat kansainvälisiin koulutuksiin, vertaisoppivat toisten pohjoismaisten yritysten kanssa työpajoissa sekä opiskelevat itsenäisesti verkossa. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä UN Global Compactin Tanskan ja Ruotsin verkostojen kanssa. Yhteensä koulutusohjelmaan osallistuu 41 yritystä Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Suomesta koulutusohjelmaan osallistuu: Digia, Ilmatar Energy, Kemira, Kesko, Miltton Group, Nitor Group, Nokian Tyres, Paree Group, Patria, RiverRecycle, Sievo, Sitowise, Skanska, SOK, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja XAMK.


Lisätietoja:

Sophia Lawson Hellu
Programme Manager, Social Responsibility & Human Rights
UN Global Compact Suomi
+358 50 313 1351 / sophia.lawsonhellu(at)globalcompact.fi


UN Global Compactista lyhyesti:

YK:n Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 18 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.