Julkaistu 23.10.2020

Jaa

75-vuotias YK on maailman tärkein yhteistyösopimus

Yhdistyneet kansakunnat on maailman tärkein valtioiden välinen yhteistyösopimus. YK täyttää tällä viikolla 75 vuotta, ja se on koko historiansa ajan tehnyt työtä rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta. Myös ympäristötavoitteet ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat vahvasti YK:n agendalla.

YK viettää 75-vuotisjuhlaansa vaikeassa tilanteessa. Koronapandemian varjossa maailma on valtavien globaalien toisiinsa kytkeytyneiden haasteiden äärellä. Kansainvälistä sääntöperusteista järjestelmää tarvitaan kipeästi ratkomaan haasteita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, terveysuhkiin, ydinaseiden uhkaan  ja ihmisoikeusrikkomuksiin. Yhdenkään maan yksittäiset toimet eivät riitä näitä ratkomaan vaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja kumppanuutta.

”YK on koronapandemian keskellä muistuttanut kansainvälisen järjestelmän ja sopimusten merkityksestä. Se on vahvasti puolustanut ihmisoikeuksia ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä sekä kestävää kehitystä siitäkin huolimatta, että vahvoja vastaväitteitä ja näiden periaatteiden kyseenalaistajia riittää useissa YK:n jäsenvaltioissa”, muistuttaa Global Compact Suomen verkoston pääsihteeri Lenita Toivakka.

Vaikeina aikoina kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu, samoin yhteisten pelisääntöjen. Juuri nyt maailma ja sen ihmiset tarvitsevat vahvaa YK:ta enemmän kuin koskaan. Sääntöperäinen maailma on kaikkien maailman valtioiden ja ihmisten turva.

Global Compact on YK:n yritysvastuualoite ja yleismaailmallinen yritysvastuun kehikko. Se on YK:n pääsihteerin vetoomus yrityksille ja yhteisöille lähteä tukemaan kansainvälistä yhteistyötä ja kestävää kehitystä.

”Yritysten innovaatioita ja resursseja tarvitaan globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Suuri merkitys on yritysten sitoutumisella YK:n periaatteisiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ilman yksityisen sektorin sitoutumista kestävä kehitys ottaa takapakkia. YK:n Global Compact on vastuullisten yritysten ja yhteisöjen globaali verkosto, joka yhteistyössä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta”, toteaa Toivakka.