Julkaistu 19.08.2021

Jaa

Anna-Kaisa Auvinen kehittämään UN Global Compact -yhteistyötä

Anna-Kaisa Auvinen on valittu YK:n alaisuudessa toimivan UN Global Compact Suomen verkoston uudeksi pääsihteeriksi. Auvinen vastaa keväällä 2019 perustetun kansallisen Global Compact Network Finlandin käytännön toiminnasta ja kehittämisestä sekä YK:n yritysvastuualoitteeseen liittyvistä sidosryhmäsuhteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

”UN Global Compact Suomen verkosto on saanut lentävän lähdön perustamisestaan ja jäsenmäärä on kasvanut jo yli 150 yritykseen. Jäsenyritykset ovat osallistuneet aktiivisesti niin toimintaan kotimaassa kuin myös kansainväliseen yhteistyöhön. Verkoston tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä vastuullisuustyössään ja auttaa niitä rakentamaan kestävää kasvua ja tulevaisuuden menestystarinoita”, sanoo Global Compact Network Finlandin hallituksen puheenjohtajana toimiva Sami Lundgren

Lundgrenin mukaan pääsihteerin valinnassa painoi ennen kaikkea pitkällinen kokemus yritysten kanssa toimimisesta, syvällinen ymmärrys vastuullisuudesta ja kyvyt kehittää verkoston päivittäistä toimintaa. ”Verkoston kiinnostavuutta osoittaa hakijoiden korkea taso. Anna-Kaisalla yhdistyi hienosti kaikki haetut ominaisuudet ja hänellä on näyttöä sekä vastaavien verkostojen johtamisesta että vastuullisuustyöstä yritysten kanssa. Viimeisenä naulana oli intohimo suomalaisten yritysten toiminnan kehittämistä kohtaan”. Auvinen on aiemmin toiminut mm. Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ja Ympäristöyritysten liiton toimitusjohtajana sekä yritysvastuusasiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hänellä on laajat verkostot suomalaiseen yrityskenttään ja järjestöihin.

"On upeaa päästä tähän merkitykselliseen tehtävään edistämään vastuullisuutta laaja-alaisesti sekä YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli myös mm. ihmisoikeuksien edistämisessä. Vastuullisuus nähdään yrityksissä entistä enemmän kilpailuetuna ja asiana jota ehdottomasti halutaan edistää. Yritykset kuitenkin tarvitsevat tähän työhön luotettavia ja kansainvälisiä kumppaneita. Siksi YK:n alainen Global Compact Network Finland on erinomainen kumppani yksityiselle sektorille vastuullisuustyöhön. Uskon, että tämä kansainvälinen verkosto hyötyy laajasta vastuullisuusosaamisestani", Auvinen sanoo.

Global Compact Network Finland valitsi uuden pääsihteerin, kun pääsihteerinä toiminut Lenita Toivakka siirtyy syyskuun alussa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajaksi sekä ICC:n maajohtajaksi.

Lisätiedot:

Global Compact Network Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Lundgren, puh. 040 580 0910
Global Compact Network Finland ry:n pääsihteeri (23.8.2021 alkaen) Anna-Kaisa Auvinen, puh. 050 536 5078, anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi
 

UN Global Compact pähkinänkuoressa

YK:n Global Compact on YK:n pääsihteerin aloite ja vetoomus yksityiselle sektorille maailmanlaajuisesti edistää kestävää kehitystä ja liiketoiminnan vastuullisuutta. Sen lanseerasi YK:n pääsihteeri Kofi Annan Davosin World Economic Forumissa vuonna 1999. Pääsihteeri Annan haastoi kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta maailmanlaajuisesti edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään korruptiota.

Tänä päivänä UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite ja siihen on sitoutunut lähes 14 000 yritystä, yli 3000 muuta toimijaa, kaikilta toimialoilta ja kaikista maanosista, 162 maasta. Global Compact on kansainvälisesti tunnustettu ja käytännönläheinen keino edistää yritysvastuuta. 

UN Global Compact Suomessa

Global Compactin Suomen verkostossa, Global Compact Network Finlandissa, on mukana jo yli 150 yritystä ja yhteisöä. Verkosto kasvaa tasasesti yhä useamman suomalaisen yrityksen kehittäessä liiketoimintansa vastuullisuutta YK:n periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Suomalaisten yritysten kokemusten mukaan Global Compact tarjoaa erinomaisen verkoston ja mielenkiintoisia työkaluja, jotka auttavat kehittämään yrityksen toimintaa vastuullisemmaksi. Jäsenyritysten mukaan YK tuo Global Compact -aloitteeseen uskottavuutta ja kansainvälisen ulottuvuuden. Suomen valtio on alusta asti tukenut YK:n Global Compact -työtä eri tavoin.

Global Compact Network Finland ry käynnisti toimintansa 1.1.2020 ja sen ensimmäisenä pääsihteerinä toimi Lenita Toivakka. Verkosto on järjestänyt suomalaisille Global Compact -yritykselle koulutusohjelmia, tapahtumia sekä tilaisuuksia verkottumiseen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Verkoston tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä vastuullisuustyössään ja auttaa niitä rakentamaan kestävää kasvua sekä tulevaisuuden menestystarinoita.

Global Compact Network Finland ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Sami Lundgren (UPM) ja jäseninä Satu Kuoppamäki (OP-Ryhmä), Helena Laukko (YK-Liitto), Karoliina Loikkanen (Nokia), Jussi Manninen (VTT), Niina Niemelä (Neste) ja Jaana Tyynismaa (Ramboll).