Julkaistu 03.08.2020

Jaa

Global Compact Network Finlandin ensimmäinen koulutus alkaa 26.8. – aiheena Global Compactin kymmenen periaatetta

Global Compact -verkostomme syksyn ohjelma lähtee käyntiin neliosaisella koulutuksella Global Compactin kymmenestä periaatteesta. Ten Principles -koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään virtuaalisesti keskiviikkona 26.8. klo 15.

YK:n Global Compact perustuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvään periaatteeseen, joihin kaikkien Global Compact -yritysten tulee sitoutua. Nämä kymmenen periaatetta muodostavat ensimmäisen maailmanlaajuisessa YK-järjestelmässä tehdyn linjauksen yritysvastuun keskeisistä elementeistä ja toimivat siten muiden yritysvastuuta koskevien kansainvälisten linjausten perustana. Periaatteet ankkuroituvat YK:n kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, joihin Suomikin on sitoutunut.

Yrityksille Global Compactin kymmenen periaatetta antavat selkänojan ja vahvan pohjan yritysvastuun toteuttamiseen ja menestymiseen liiketoiminnassa, sillä ne sisältävät yritysvastuun kaikki kolme osa-aluetta (people, planet, prosperity). Periaatteisiin sitoutumalla ja niitä toteuttamalla yritykset luovat liiketoiminnalleen vastuullisen pohjan, jolta edistää esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Ten Principles -koulutus järjestetään yhteistyössä yritysvastuuasiantuntijoiden Merja Pentikäisen (OTT) ja Hanna Liappisin (FM) kanssa. Perehdymme jokaiseen kymmeneen periaatteeseen teemoittain asiantuntijoiden ja yritysesimerkkien johdolla. Koulutukseen osallistuvat oppivat

  • Mihin periaatteet perustuvat 
  • Mitä periaatteet konkreettisesti tarkoittavat
  • Miten periaatteiden avulla rakennetaan vastuullista ja tuottavaa liiketoimintaa

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään webinaarina keskiviikkona 26.8. klo 15. Tässä osassa esitelemme Global Compactin kymmenen periaatetta ja keskustelemme niistä kokonaisuutena, minkä jälkeen tulemme perehtymään jokaiseen periaatteeseen syvemmin tulevissa osissa.

Ten Principles -koulutuksen ajankohdat ovat seuraavat:

Osa 1 Ten Principles kokonaisuutena        ke 26.8.2020 klo 15

Osa 2 Ihmisoikeudet                                        to 10.9.2020 klo 15 – ilmoittaudu

Osa 3 Ympäristö                                                ke 23.9.2020 klo 15 – ilmoittaudu

Osa 4 Taloudellinen vastuu                            ke 7.10.2020 klo 15 – ilmoittaudu

Koulutus on täysin avoin ja ilmainen kaikille Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille. Koulutuksen ensimmäiseen osaan on ilmainen pääsy myös muilla yrityksillä. Seuraavasta kolmesta osasta Global Compact Network Finland perii maksun verkoston ulkopuolelta osallistuvilta.

Toivottavasti yrityksesi pääsee mukaan koulutukseen!