Julkaistu 22.06.2020

Jaa

Global Compact raportoi yritysten edistymisestä kestävän kehityksen agendalla

Global Compactin uusi raportti Uniting Business in the Decade of Action: Building on 20 Years of Progress tarkastelee yritysvastuun kehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Vuosi 2020 merkkaa YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen 20-vuotisjuhlaa. Lisäksi viisi vuotta on kulunut siitä, kun YK lanseerasi Agenda 2030:n ja siihen kuuluvat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDGs). Global Compact on yhdessä DNV GL:n kanssa julkaissut katsauksen, jossa tarkastellaan Global Compactiin sitoutuneiden yritysten tähänastista edistymistä kestävän kehityksen agendalla. Lisäksi katsauksessa selvitetään mitä systeemisiä muutoksia eri sektoreilla tarvitaan globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi 2030 mennessä.

Selvityksessä painotetaan konkreettisten toimien toteuttamisen tarvetta sitoutumisen lisäksi tulevina vuosina. ”With less than 4,000 days remaining until the 2030 target, we must step up and turn commitment into action”, sanoo Global Compactin entinen pääsihteeri Lise Kingo.

Katsauksessa tarkastellaan erikseen seitsemän eri toimialan edistymistä kestävässä kehityksessä. Tulokset on kerätty aiemmista tutkimusmateriaaleista 20 vuoden ajalta sekä Global Compactiin sitoutuneiden yritysten edustajien haastatteluista. Muun muassa jäsenyrityksemme UPM osallistui haastatteluihin ja raportissa esitellään yrityksen omistautumista metsiensä biodiversiteetin edistämiseksi.

Keskeiset tutkimustulokset

Yli 90% yrityksistä ovat integroineet Global Compactin kymmenen periaatetta toimintaansa ja kehittäneet niihin liittyviä linjauksia. 73% yrityksistä kertoo kymmeneen periaatteeseen sitoutumisen olevan tapa jolla he edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Suurin osa yrityksistä (84%) kertovat myös keskittyvänsä erikseen kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen kymmeneen periaatteeseen sitoutumisen lisäksi. Eniten huomiota yrityksiltä saa seuraavat tavoitteet: SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskavua, SDG 3: Terveyttä ja hyvinvointia, SDG 12: Vastuullista kuluttamista ja SDG 13: Ilmastotekoja. Yritykset näkevät tavoitteissa liiketoimintamahdollisuuksia: 61% yrityksistä kehittävät tuotteita ja/tai palveluita, jotka edistävät globaaleja tavoitteita.

Yritysten tulisi sisäistää globaalit tavoitteet vielä vahvemmin strategiaan ja toimintoihin. Tällä hetkellä vain 46% yrityksistä kertoo tavoitteiden olevan liiketoimintansa keskiössä ja vain 37% kehittää uusia liiketoimintamalleja, jotka edistävät tavoitteiden toteutumista.

SDG-edistymisen seuraaminen on parantunut viidellä prosentilla viimevuodesta (45% vs 40%). 57% yrityksistä mittaa oman toimintansa vaikutuksia globaaleihin tavoitteisiin, mutta vain harva yritys mittaa lisäksi toimittajien (13%), raaka-aineiden (10%) tai tuotekulutuksen (10%) vaikutuksia. Vain 31% mittaa negatiivisia vaikutuksia.

Toiminnan vaikutusten seuraaminen ei jakaudu tasaisesti kymmenen periaatteen välillä. 62% yrityksistä arvioivat toimintansa ympäristövaikutuksia, mutta vain 18% arvioivat ihmisoikeusvaikutuksia. Myös korruption vastaisuus (25%) ja työntekijöiden oikeudet (29%) jäävät vähemmälle huomiolle.

Yrityselämä kaipaa entistä kunnianhimoisempia tavoitteita, jotta Agenda 2030 toteutuisi – vain 39% yrityksistä uskoo tavoitteidensa olevan tarpeeksi kunnianhimoisia ja/tai yhteiskunnan tarpeita vastaavia.

Tutustu raporttiin täältä.

DNV GL on itsenäinen vastuullisuus- ja riskienhallintapalvelujen tarjoaja.