Julkaistu 21.01.2020

Jaa

Lenita Toivakka kehittämään Global Compact -yhteistyötä

Lenita Toivakka on valittu YK:n alaisuudessa toimivan Global Compact Suomen pääsihteeriksi 1.1.2020 alkaen. Toivakka vastaa keväällä 2019 perustetun kansallisen Global Compact Network Finland ry:n käytännön toiminnasta.

”Verkoston pääsihteeri on tärkeä linkki kansainvälisen YK:n Global Compact – aloitteen ja suomalaisyrityksien välillä. Toiminnan tavoitteena on edistää vastuullisen liiketoiminnan keinoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja yrityksien välistä kansainvälistä yhteistyötä”, Global Compact Network Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Lundgren kertoo.

”Verkostoituminen tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa Suomea ja sen yrityselämän osaamista kansainvälisesti esille kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) edistämiseksi”, Sami Lundgren jatkaa.

Lundgrenin mukaan pääsihteerin valinnassa painoi ennen kaikkea Lenita Toivakan monipuolinen kokemus yritysvastuun kehittäjänä sekä yritysmaailmassa että kansainvälisessä YK-yhteistyössä.

”Uskon, että Toivakan johdolla suomalaisyritykset hyötyvät nykyistä enemmän YK:n vastuullisuustyöstä ja vastaavasti Suomen maine kestävän kehityksen edelläkävijänä ja käytännön ratkaisujen tarjoajana vahvistuu”, Lundgren sanoo.

Ainutlaatuinen mahdollisuus Suomelle

”Global Compact on maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuun aloite. Odotan malttamattomana erittäin mielenkiintoisen ja ainutlaatuisen työtehtävän alkamista”, Toivakka sanoo.

Hänen mukaansa tehtävässä on mahdollista hyödyntää laajasti hänen tähänastista työkokemustaan yksityiseltä ja julkiselta sektorilta Suomessa ja maailmalla. Toivakka on toiminut aiemmin ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ja ollut mukana kestävän kehityksen tavoitteiden eteenpäinviemisessä Suomessa ja YK:ssa. Kauppiasyrittäjänä toimiessaan Toivakka oli rakentamassa K-ryhmän palkittua ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmaa.

Juuri yritysvastuuta koskevan koulutusohjelman Aalto-yliopistossa päättänyt Toivakka uskoo, että Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ihmisoikeuksien edistämisen ja muiden kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisemisessa.

”Olemme muihin Pohjoismaihin verrattuna liian varovaisia nostamaan näitä asioista esille ja tarjoamaan ratkaisuja maailmalle, vaikka osaamista meillä on valtavasti”, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan kasvava joukko erikokoisia yrityksiä Suomessa haluaa kehittää liiketoimintansa vastuullisuutta ja kehittyä kestävän kasvun tiellä. Global Compact tarjoaa luontevan toimintaympäristön ja työkaluja yritysten vastuullisuustyöhön. Sen avulla yritykset voivat kehittää

ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvää osaamistaan ja samalla saavuttaa liiketoimintahyötyjä.

”Suomalaisten yritysten osaamista ja innovaatioita tarvitaan ratkaisemaan globaaleja haasteita”, Toivakka sanoo.

Yli 90 maassa vaikuttava Kansainvälinen kauppakamari ICC on vuodesta 1999 alkaen edistänyt maailmanlaajuisesti, myös Suomessa YK:n työtä Global Compact -aloitteen hyödyntämiseksi yritysten keskuudessa.

”Vihdoinkin Suomeen saadaan oma Global Compact-verkosto muiden Pohjoismaiden tavoin”, iloitsee Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. Hänen mukaansa Global Compact -aloitteen entistä laajempi hyödyntäminen suomalaisissa yrityksissä isoista pieniin avaa Suomelle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kansainvälisesti ja kansallisesti.

Lisätiedot:
Global Compact Network Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Lundgren p 040 580 0910
Global Compact Network Finland ry:n pääsihteeri (1.1.2020 alkaen) Lenita Toivakka, 046 9207629
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Timo Vuori, 050 553 5319

Global Compact pähkinän kuoressa

YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen lanseerasi YK:n pääsihteeri Kofi Annan Davosin World Economic Forumissa vuonna 1999. Pääsihteeri Annan haastoi kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta maailmanlaajuisesti edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään lahjontaa. Tänä päivänä Global Compact -aloitteeseen on sitoutunut lähes 10000 yritystä, yli 3000 muuta toimijaa, kaikilta toimialoilta ja kaikista maanosista, 161 maasta. Global Compact on kansainvälisesti tunnustettu ja käytännönläheinen keino edistää yrityksen vastuullisuutta.

Global Compact Suomessa

Jo alusta alkaen suomalaiset, kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset ovat sitoutuneet Global Compact-periaatteisiin. Tällä hetkellä Suomesta on mukana 85 toimijaa, mutta määrä kasvaa jatkuvasti yhä useamman yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta kehittäessä liiketoiminnan vastuullisuutta.

Suomalaisyritysten kokemusten mukaan Global Compact tarjoaa oivan työkalun kehittää yrityksen toimintaa ja YK:n tuovan Global Compact -aloitteeseen uskottavuutta ja kansainvälisen ulottavuuden. Suomen valtio on alusta asti tukenut myös YK:n Global Compact työtä eri tavoin.

Vuodesta 2000 alkaen suomalaiset Global Compact -yritykset ovat aktiivisesti osallistuneet kansainväliseen yhteistyöhön YK:n ja toisten yritysten kanssa. Myös pohjoismaiset yritykset ovat tehneet vuosittain yhteistyötä Global Compact Nordic Network -verkostossa.

Nyt kaikkiin Pohjoismaihin on perustettu erillinen Global Compact Local Network, joka vastaa kansallisen toiminnan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Global Compact Network Finland ry on äskettäin perustettu Global Compact -yritysten toimesta ja vuoden 2019 aikana on tehty toiminnan käytännön valmisteluita.

Global Compact Network Finland ry käynnistää 1.1.2020 alkaen täysimittaisen toiminnan. Se tulee järjestämään suomalaisille Global Compact -yritykselle tapahtumia ja palveluita sekä vastaamaan suomalaisten yritysten osallistumisesta YK:n kansainväliseen toimintaan.

Global Compact Network Finland ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Sami Lundgren (UPM) ja jäseninä Kati Ihamäki (OP Group), Timo Kolehmainen (Nokia), Niina Niemelä (Fiskars) ja Jaana Tyynismaa (Ramboll). Hallituksen johdon ja valvonnan alla käytännön toiminnasta vastaa pääsihteeri, joka aloittaa 1.1.2020 alkaen toimintansa WTC Helsingin tiloissa.