Julkaistu 15.02.2022

Jaa

Marja Innanen johtamaan UN Global Compact -toimintaa Suomessa

Marja Innanen on valittu YK:n Global Compactin Suomen paikallisverkoston pääsihteeriksi.

Tehtävässään Innanen tulee vastaamaan keväällä 2019 perustetun UN Global Compact Network Finlandin käytännön toiminnasta ja kehittämisestä sekä YK:n yritysvastuualoitteeseen liittyvistä sidosryhmäsuhteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

”UN Global Compactin Suomen verkosto on lunastanut paikkansa Suomessa, ja jäsenmäärä on kasvanut hienosti. Verkoston tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä edistämään kunnianhimoista vastuullisuustyötä. YK:n alainen aloite tarjoaa jäsenilleen aidosti maailmanlaajuisen verkoston, jolla kotimaista osaamista voidaan viedä myös maailmalle”, kommentoi UN Global Compact Network Finlandin puheenjohtaja Sami Lundgren.

Lundgrenin mukaan Innanen tuo verkostoon erityisesti pitkäaikaista kokemusta ja syvää intohimoa kestävän kehityksen edistämiseen sekä kykyä kehittää UN Global Compact Network Finlandin toimintaa eteenpäin. ”Pääsihteeri valittiin monen kovan luokan osaajan joukosta, ja oli upeaa huomata kiinnostus Global Compactin tekemistä kohtaan. Marjalta löytyy ennen kaikkea vahva visio ja tuore näkökulma, joilla luotsata niin paikallisverkoston toimintaa kuin yritysvastuutakin eteenpäin Suomessa”, sanoo Lundgren.

Innanen siirtyy pääsihteerin tehtävään valtioneuvoston kansliasta kestävän kehityksen pääsihteeristöstä. Innanen on koordinoinut valtioneuvostotasolla kestävän kehityksen ja Agenda2030:n toimeenpanoa sekä fasilitoinut yhteiskunnan osallistumista kestävän kehityksen työhön kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteerinä. Monipuolisen virkamiesuransa ohella Innanen on työskennellyt muun muassa konsulttina, luonnonsuojelun asiantuntijana sekä tutkijana, ja hänellä on laajat verkostot suomalaiseen yritysvastuukenttään.

”Yritykset ovat kehityksen moottoreita – eikä kestävä kehitys toteudu ilman yrityksiä. On hienoa päästä vaihtamaan nyt näkökulmaa ja mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. UN Global Compact -verkoston vahvuus on siinä, että se tuo suomalaisyrityksille globaalin perspektiivin ja raamit sekä parhaat esimerkit kansainvälisiltä markkinoilta. Haluan olla osaltani tukemassa suomalaisyritysten menestystä ja niiden saamaa liiketoimintahyötyä entistä vastuullisemmasta toiminnasta”, sanoo Marja Innanen.

Innanen aloittaa tehtävässään 1.4.2022.

Lisätiedot:

Sami Lundgren, Global Compact Network Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 580 0910

Karoliina Koistila, Network Manager, UN Global Compact Network Finland, puh. 040 516 3772


UN Global Compact: kansainvälisesti tunnustettu ja käytännönläheinen keino edistää yritysvastuuta

UN Global Compact on maailman suurin yritysvastuualoite, johon on sitoutunut yli 15 000 yritystä ja muuta toimijaa 164 maasta. Yli 20 vuotta toiminut UN Global Compact -verkosto on tukenut maailmanlaajuisesti kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään korruptiota.

YK:n Global Compactin suomalaisessa paikallisverkostossa, UN Global Compact Network Finlandissa, on mukana jo yli 160 yritystä ja yhteisöä. Verkosto kasvaa tasaisesti yhä useamman suomalaisen yrityksen kehittäessä liiketoimintansa vastuullisuutta YK:n periaatteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Suomalaisyritysten kokemusten mukaan UN Global Compact tarjoaa erinomaisen verkoston ja mielenkiintoisia työkaluja, jotka auttavat menestymään yritysvastuun edelläkävijänä. YK tuo Global Compact -aloitteeseen uskottavuutta ja kansainvälisen ulottuvuuden.

Global Compact Network Finland ry käynnisti toimintansa 1.1.2020, mistä lähtien se on tarjonnut jäsenyrityksilleen koulutusohjelmia, tapahtumia sekä verkostoitumismahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Global Compact Network Finland ry:n toiminnasta vastaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Sami Lundgren (UPM).