Julkaistu 09.03.2022

Jaa

Miten yksityinen sektori voi tukea YK:n humanitaarista apua Ukrainassa?

Ukrainan sota ja sen myötä nopeasti heikkenevä turvallisuusympäristö kaikkialla maassa ovat vaarantaneet satojen tuhansien ihmisten hengen.

YK tuomitsee vahvasti Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Konfliktin laajenemisen ennustetaan kasvattavan humanitaarisia tarpeita miljoonien ukrainalaisten keskuudessa. YK:n humanitaarista apua koordinoivat organisaatiot ja kumppanit tarvitsevat yksityisen sektorin tukea arviolta yli 6 miljoonan avun tarpeessa olevan ihmisen auttamiseksi.

Kannustamme kaikkia suomalaisia yrityksiä osallistumaan Ukrainan humanitaarisen avun toteutukseen. Ohjeita avun antamiseen löydät tästä Ukraine Humanitarian Crisis Business Guidesta. Opas auttaa yrityksiä vastaamaan tarpeisiin, jotka YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA on linjannut Ukrainan humanitaarisen avun vetoomuksessaan (Ukraine Flash Appeal).

Huomioimalla nämä ohjeet voimme varmistaa, että apu vastaa tarpeita Ukrainassa:

1. Linjaa yrityksen tukitoiminnot Ukraine Flash Appealin ja Regional Refugee Response Planin kanssa

Taloudellinen tuki tunnetuille avustusjärjestöille ja koordinoituihin avustusrahastoihin on yksi tehokkaimmista toimista humanitaarisissa hätätilanteissa. Myös yksityinen sektori voi osallistua Ukrainan humanitaariseen apuun tukemalla Ukraine Flash Appealissa ja Refugee Response Planissa mainittuja järjestöjä ja hankkeita.

Ukraine Flash Appeal listaa Ukrainan kriisin keskeisimmät humanitaarisen avun tarpeet ja esittelee YK:n strategian ja sektorikohtaiset suunnitelmat näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Vetoomuksesta löydät myös tarvittavat sektorikohtaiset yhteystiedot, jos sinulla on kysymyksiä avun lähettämiseen liittyen.

2. Tee rahalahjoitus

YK ja sen kansainväliset sekä paikalliset humanitaarisen avun kumppanit ovat sitoutuneet toimittamaan apua ja suojaa Ukrainan kansalle. Voit tukea heidän työtään lahjoittamalla Ukrainan humanitaariseen rahastoon (Ukraine Humanitarian Fund, UHF).

Lisätietoa: UHF Fact Sheet, ocha.donor.relations@un.org

3. Tee tavara- tai palvelulahjoitus

Vaikka humanitaarista apua tarvitaan kiireellisesti, OCHA pyytää, että yritykset eivät lähettäisi sellaisia lahjoituksia, jotka eivät välttämättä vastaa tunnistettuja tarpeita tai kansainvälisiä laatustandardeja. Lahjoittajia rohkaistaankin lähettämään taloudellisia/käteislahjoituksia tavaralahjoitusten sijaan. Jos yritys haluaa lahjoittaa tavaroita tai palveluita, olethan ensin yhteydessä OCHA:an lahjoituksen yksityiskohdista, jotta se voidaan ohjata sopivimpaan vastaanottajaorganisaatioon. Yritysten, joilla on työntekijöitä, toimittajia tai asiakkaita Ukrainan alueella, tai joilla on olemassa olevia sopimuksia alueen humanitaaristen järjestöjen kanssa, tulisi pyrkiä tarjoamaan tukea suoraan näille ryhmille.

Lisätietoa: Karen Smith, OCHA:n yksityisen sektorin neuvonantaja, ocha-ers-ps@un.org

4. Vaadi sodan loppumista

Puolusta taisteluiden lopettamista ja sodan loppumista. Tue YK:n viestiä ja vaadi kaikkia osapuolia pitämään kiinni velvoitteistaan turvallisen, nopean ja esteettömän humanitaarisen avun mahdollistamiseksi sitä tarvitseville siviileille sekä humanitaaristen avustustyöntekijöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi.

5. Tee kaupallinen tarjous

Mikäli tarjouksesi on luonteeltaan kaupallinen, tutustu UN Global Marketplace -alustaan.

Nopea apu ja reagointi tilanteeseen on tärkeää, mutta muistutamme, että sodan seuraukset tulevat jatkumaan vielä pitkään. Yksityisen sektorin apua ja tukea konfliktialueella tarvitaan jatkossakin. Toimimalla pitkäjänteisesti yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa, joilla on pitkä kokemus humanitaarisen avun kansainvälisestä koordinoinnista, voimme varmistaa, että apu vastaa tarpeita Ukrainassa sekä pakolaisia vastaanottavissa maissa.

Lisätietoa: Introduction to the UN Humanitarian System

Photo credit:  Photo: OCHA/Yevhen Maloletka​