Julkaistu 12.01.2022

Jaa

Rekry: Pääsihteeri, UN Global Compact Network Finland

Hae UN Global Compact Network Finlandin pääsihteerin tehtävää viimeistään 21.1. 2022.

Haluatko olla mukana tekemässä parempaa maailmaa yritysten vastuullisuutta vahvistamalla? YK:n Global Compact ajaa muutosta yritysvastuun kaikilla osa-alueilla. Nykyisen pääsihteerin siirtyessä uusiin tehtäviin haemme nyt Global Compact Network Finland ry:n käytännön toiminnasta vastaamaan

Pääsihteeriä

Vastaat Global Compact -toiminnan kehittämisestä Suomessa Global Compact -aloitteeseen sitoutuneiden yritysten odotusten mukaisesti. Vastaat myös Global Compact -aloitteeseen liittyvistä sidosryhmäsuhteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Pääsihteerin toimenkuvaan kuuluu järjestön kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinnolliset tehtävät,  yritys- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen sekä yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa yritysvastuuseen liittyvien koulutusten, tapahtumien ja viestinnän kehittäminen sekä toteuttaminen. 

Pääsihteerinä seuraat kansainvälistä Global Compact -toimintaa ja viestit siitä suomalaisille jäsenyrityksille, tehden yhteistyötä YK:n Global Compactin päätoimiston sekä muiden paikallisverkostojen kanssa Pohjoismaissa ja maailmalla.

Olennaista tehtävässä onnistumisessa on kehittää ja vahvistaa eri tavoin Global Compact -toiminnan tarjoamaa lisäarvoa suomalaisille Global Compact -jäsenyrityksille näiden kehittäessä vastuullista yritystoimintaansa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää esimerkiksi:

  • kokemusta ihmisten ja organisaation johtamisesta
  • valmiutta hoitaa rekisteröidyn yhdistyksen hallintoon, talouteen ja jäsenyyteen liittyviä asioita
  • tuntemusta ja näkemystä keinoista kehittää Global Compact -yhteistyötä yritysten ja sidosryhmien kanssa
  • paloa auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään vastuullisuuden avulla
  • vahvaa ymmärrystä ja osaamista yritysten yritysvastuuteemoista ja vastuullisuustyön kehittämisestä
  • riittävää kielitaitoa ja viestintävalmiuksia sekä kykyä edustaa Global Compact -aloitetta
  • arvostusta YK:n tavoitteita ja arvoja kohtaan sekä halua työskennellä globaalissa verkostossa.

Tarjoamme sinulle itsenäisen työtehtävän, jossa toimit Global Compact Network Finland ry:n hallituksen ja jäsenyritysten odotusten mukaisesti. Tehtävässä sinulla on ainutlaatuinen näköalapaikka ja verkostoitumismahdollisuus yritysvastuun keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan viimeistään 21.1.2022 klo 16.00 mennessä: anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi Tiedoksi, että haastatteluja voidaan aloittaa jo ennen hakuajan päättymistä. 


Lisätiedot: 

Global Compact Network Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Lundgren (UPM) (sami.lundgren@upm.com) tai UN Global Compact Network Finlandin pääsihteeri Anna-Kaisa Auvinen (anna-kaisa.auvinen@globalcompact.fi).

Global Compact on Yhdistyneiden kansakuntien yritysvastuualoite, johon on liittynyt maailmanlaajuisesti yli 14 000 organisaatiota ja Suomestakin noin 170 yritystä ja yhteisöä. UN Global Compact Network Finland edistää kestävää kehitystä tukemalla suomalaisyrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä YK:n Global Compactin periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti ja vastaa kansainvälisestä Global Compact -yhteistyöstä. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa.

Lisätietoa: www.globalcompact.fi