Julkaistu 15.08.2022

Jaa

Rekry: Sosiaalisen vastuun asiantuntija, UN Global Compact Network Finland

Hae UN Global Compact Network Finlandin sosiaalisen vastuun asiantuntijan tehtävää viimeistään 2.9.2022.

Rekrytointi tähän tehtävään on päättynyt. Emme ota enää hakemuksia vastaan.

Haluatko olla mukana tekemässä parempaa maailmaa yritysten vastuullisuutta vahvistamalla? YK:n Global Compact ajaa muutosta yritysvastuun kaikilla osa-alueilla. Vahvistamme Global Compactin Suomen verkoston tarjontaa ja osaamista ja haemme

Sosiaalisen vastuun asiantuntijaa 

Vastaat Suomen paikallisverkostossa sosiaaliseen vastuuseen liittyvästä sisällöstä, tarjonnasta, sidosryhmäsuhteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tuet sosiaalisen vastuun teemoista tehtävää viestintää. 

Asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien koulutusohjelmien, tapahtumien ja oppimisverkostojen kehittäminen, toteuttaminen ja koordinointi. Vuoden 2023 aikana lanseeraamme uusia sosiaalisen vastuun koulutusohjelmia (mm. Business and Human Rights) YK:n Global Compactin päätoimiston sekä kansainvälisen verkostomme tuella.

Asiantuntija seuraa kansainvälistä Global Compact -toimintaa sekä tekee yhteistyötä YK:n Global Compactin pääkonttorin sekä muiden paikallisverkostojen kanssa Pohjoismaissa ja maailmalla. Asiantuntija osallistuu myös muuhun Suomen paikallisverkoston työhön. 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

  • ymmärrystä sosiaalisen vastuun teemoista ja käytännössä osoitettua osaamista. Olet työskennellyt esim. ihmisoikeuksien, tasa-arvon, hyvinvoinnin, monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja/tai inklusiivisuuden parissa viime aikoina. 
  • yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia sekä sosiaalista vastuuta koskevien yleismaailmallisten periaatteiden, ohjeiden, sääntely- ja raportointiympäristön sekä kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda2030) tuntemusta
  • vähintään 1–5 vuoden työkokemusta (erityisesti sosiaalisen vastuun aihepiiristä)
  • osaamista hankkeiden tai ohjelmien suunnittelusta, organisoinnista ja fasilitoinnista sekä viestimisestä
  • tiimityötaitoja, omatoimisuutta ja asennetta tarttua toimeen
  • sosiaaliseen vastuuseen liittyvien toimijoiden ja verkostojen tuntemusta
  • paloa auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään vastuullisuuden avulla
  • ymmärrystä yritysvastuuteemoista ja yritysten vastuullisuustyön kehittämisestä
  • riittävää suomen ja englannin kielen taitoa, esiintymisvalmiuksia sekä kykyä edustaa Global Compact -aloitetta myös kansainvälisesti
  • arvostusta YK:n tavoitteita ja arvoja kohtaan sekä halua työskennellä globaalissa verkostossa.

     

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän, jossa pääset kehittymään ja kehittämään uutta tarjontaa UN Global Compact Network Finland ry:n hallituksen ja jäsenyritysten odotusten mukaisesti. Tehtävässä sinulla on ainutlaatuinen näköalapaikka ja verkostoitumismahdollisuus yritysvastuun keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Tulet osaksi pientä ja tehokasta työyhteisöämme. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa. 

Asiantuntijan tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian, viimeistään 1.11. lähtien.
Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävässä on 3 kk koeaika. 

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Vapaamuotoiset hakemukset sekä cv palkkatoiveineen pyydetään toimittamaan viimeistään 2.9.2022 klo 16.00 mennessä: marja.innanen@globalcompact.fi


Lisätiedot: 

UN Global Compact Network Finlandin pääsihteeri Marja Innanen, puh 050 471 7314. 

Global Compact on YK:n yritysvastuualoite, johon on liittynyt maailmanlaajuisesti yli 16 000 organisaatiota ja Suomestakin noin 180 yritystä ja yhteisöä. UN Global Compact Network Finland edistää kestävää kehitystä tukemalla suomalaisyrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä YK:n Global Compactin periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti ja vastaa kansainvälisestä Global Compact -yhteistyöstä Suomessa. Lisätietoa: www.globalcompact.fi