Julkaistu 25.05.2023

Jaa

SDG Flag Day -kampanja kannustaa nostamaan lipun salkoon 25. syyskuuta kestävän kehityksen puolesta

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivänä 25. syyskuuta järjestettävän liputuskampanjan tarkoituksena on sekä lisätä tietoutta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:sta että aktivoida kuntia, yrityksiä, kouluja, päiväkoteja, järjestöjä ja yksityishenkilöitä näyttämään sitoutumisensa ja kertomaan toimistaan kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Syyskuun 25. päivänä olemme puolessa välissä Agenda2030-toimintaohjelman määräaikaa. Toimintaohjelman keskiössä olevat 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) ja niiden alatavoitteet ohjaavat maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen työtä vuoteen 2030 saakka. Agenda2030 tähtää köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, ihmisten hyvinvointi ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon.

Liputuskampanja kannustaa kaikkia yhteiskunnan toimijoita Suomessa näyttämään tukensa kestävän kehityksen toimintaohjelmalle nostamalla SDG-lipun salkoon 25. syyskuuta ja kertomaan osallistumisestaan sosiaalisessa mediassa.

Agenda2030 oli globaalisti historiallinen neuvottelutulos, joka yhdessä Pariisin ilmastosopimuksen ja  Kunmingin-Montrealin luonnon monimuotoisuuskehyksen  kanssa viitoittavat tietä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpään ja reilumpaan maailmaan. Agenda2030 on mahtava viitekehys ja konkreettinen tavoitepatteristo kaikille yhteiskunnan eri toimijoille, se luo toivoa ja suuntaa, minne kulkea. Nyt on korkea aika nostaa Agenda2030-tavoitteet taas esille ja pistää toimeksi. Liputuspäivänä kannustan kaikkia kertomaan omista toimistaan ja työstään kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja haastamaan muutkin mukaan!” sanoo YK:n Global Compact Suomen pääsihteeri Marja Innanen.

YK:n jäsenmaat sopivat Agenda2030-ohjelmasta tasan kahdeksan vuotta sitten ja toimeenpano on jo puolessa välissä. Viimeisin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaraportti korostaa edessä olevien haasteiden vakavuutta. Agenda2030-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Koko yhteiskunnalla on tärkeä rooli tavoitteiden toimeenpanossa. Maapallon elinkelpoinen tulevaisuus riippuu tämän päivän toimista ja päätöksistä. Liity mukaan kampanjaan nostamalla lippu salkoon ja kertomalla sitoutumisestasi kestävän kehityksen tavoitteisiin käyttämällä tunnisteita #TogetherForTheSDGs ja #SDGFlagDay.

Kampanjan aloitteentekijänä Suomessa on YK:n Global Compact -yritysvastuuverkosto. Kampanjaa tuetaan Suomessa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatushankevaroista. Suomen lisäksi kampanjaan osallistuu samanaikaisesti kymmeniä maita ympäri maailman.


Lisätietoja:

www.sdgflagday.fi

Marja Innanen, pääsihteeri, UN Global Compact Suomi, marja.innanen@globalcompact.fi, puh. 050 471 7314

UN Global Compactista lyhyesti:

UN Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 18 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.