Julkaistu 29.05.2020

Jaa

#sdgfichat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista oli yksi päivän näkyvimmistä

GLOBAL COMPACT FINLANDIN #SDGFICHATISSA KESKUSTELTIIN VILKKAASTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISTA

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli SDGt puhuttivat Twitterissä 28.5.2020, kun #sdgfichat keräsi vastuullisuudesta keskustelevat yhteen. Chatissa puhuttiin muun muassa siitä, miksi yhteiset kestävyys- ja vastuullisuustavoitteet ovat tärkeitä ja miten niistä tulisi viestiä.

Ajatuksia herättävään keskusteluun osallistui keskusteljoita kymmenistä yrityksistä muun muassa UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti, Mustin ja Mirrin maajohtaja Juhana Lamberg sekä päättäjiä, kuten europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Lisäksi mukana oli useita muita twiittaajia sekä organisaatioita, kuten Unicef, Marttaliitto, Sitra ja Kirkon Ulkomaanapu. Tunniste #sdgfichat keräsi runsaasti keskustelijoita ja oli yksi päivän näkyvimmistä aiheista Twitterissä.

Chatin alussa kerrottiin YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) keskeisimmistä päämääristä ja pohdittiin, miksi yhteiset globaalit tavoitteet ovat tärkeitä.

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

Esille nousi yhteisen vision merkitys: Agenda2030 luo yhteisen kielen toimijoiden vastuullisuustyölle, joka auttaa yhdistämään voimat, fokusoimaan toimintaa ja lisäämään vaikuttavuutta. Ilman yhteisiä tavoitteita yhteiskuntien, yritysten, organisaatioiden ja yksilöiden on vaikea löytää yhteistä suuntaa ja ratkaisukeinoja globaaleihin haasteisiin. Suomalaisilla yrityksillä on paljon ratkaisuja globaalien ongelmien ratkaisemiseksi

Seuraavaksi mietittiin mitkä tavoitteet ovat erityisen tärkeitä Suomelle.

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

Monen keskustelijan mielestä Suomella on suuri mahdollisuus vaikuttaa tavoitteeseen 4: hyvä koulutus. Tasa-arvoinen, kaikille kuuluva koulutus vaikuttaa myös muiden tavoitteiden, kuten köyhyyden poistamisen toteutumiseen. Lisäksi keskusteltiin Suomen teknologia- ja innovaatio-osaamisen vaikutuksesta tavoitteeseen 13: ilmastotekoja. Koettiin myös, että Suomelta löytyy pitkän ajan kokemusta rauhan rakentajana ja paljon jaettavaa osaamista tavoitteeseen 16 liittyen: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Kolmannessa kysymyksessä haluttiin tietää, mitkä SDGt ovat tärkeitä keskustelijoille yksilötasolla.

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

Vastauksissa nousi esille erityisesti vastuulliseen kuluttamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät tavoitteet 12 ja 13. Keskustelijat jakoivat esimerkkejä siitä, miten he hillitsevät ilmastokriisiä omilla kulutus- ja elämäntapavalinnoillaan. Esimerkkejä olivat muun muassa autoilun vähentäminen ja ilmastoystävällinen ruokavalio. Monen keskustelijan mielestä ilmastoteot jokaisen arjessa ovat välttämättömiä tulevien sukupolvien tulevaisuuden turvaamiseksi. Toinen keskustelijoille tärkeä SDG oli tavoite 5: sukupuolten välinen tasa-arvo ja työ naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Neljäs kysymys käsitteli kestävän kehityksen tavoitteita viestinnän näkökulmasta.

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

Avoimuus, rehellisyys ja rohkeus. Näitä periaatteita keskustelijat painottivat, kun mietittiin miten tavoitteista tulisi viestiä. Keskustelijoiden mielestä faktapohjaisuus on välttämätöntä, ja tekoja tarvitaan sanojen tueksi. Saavutusten lisäksi tulisi viestiä epäonnistumisista – koska avoin kokemusten jakaminen opettaa ja innostaa myös muita. Lisäksi keskustelijat korostivat, että on tärkeää määritellä arvot selkeästi ja ymmärtää miksi tavoitteet ovat tärkeitä ennen kuin aloittaa niistä viestimisen. Kestävyyshaasteiden toteamisen lisäksi tulisi viestiä toivosta ja halusta ongelmien ratkaisuun.

Viimeinen kysymys sitoi kestävän kehityksen tavoitteet nykyhetken koronakriisiin.

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

Vastauksista loisti pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus: kestävän kehityksen tavoitteiden eteen työskentely jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta. Monen mielestä kriisi korostaa vastuullisuuden, arvojen ja tavoitteiden eteen tehdyn työn merkitystä entisestään. Globaali kriisitilanne auttaa ymmärtämään yhteistyön voimaa ja muistuttaa meitä yhteisten tavoitteiden tärkeydestä.

Kiitos vilkkaasta ja ajatuksia herättäneestä keskustelusta. Jatketaan työtä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. 

Kiinnostaako aihe ja asian edistäminen enemmän, voit haastaa edelleen yrityksiä ja organisaatioita kertomaan omasta vastuullisuustyöstään twitterissä käyttämällä aihetunnusta #sdgfichat 

HAASTE: Kommentoi  yrityksen, organisaation tai henkilön twitter-tili, jonka haluat osallituvan keskusteluun YK:n kestävän kehityksen tavoitteista #sdgfichat

Anna palautetta ja toiveita, mistä aiheesta haluaisit keskustella seuraavan kerran twitterchatissa!

lenita.toivakka@globalcompact.fi