Julkaistu 02.11.2022

Jaa

Sophia Lawson Hellu aloittanut UN Global Compact Suomen sosiaalisen vastuun asiantuntijana

Lawson Hellu vahvistaa tehtävässään verkoston tarjontaa ja osaamista sosiaalisen vastuun saralla.

UN Global Compact Suomen sosiaalisen vastuun asiantuntijana on aloittanut valtiotieteiden maisteri Sophia Lawson Hellu. Lawson Hellulla on vahvaa osaamista muun muassa taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien sekä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden teemojen parissa. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Ihmisoikeusliitossa.

Yritysten sosiaalinen vastuu on noussut kuumaksi puheenaiheeksi ympäristö- ja ilmastoteemojen rinnalle, ja yritykset etsivät käytännön tukea ihmisoikeustyöhönsä. Sophia Lawson Hellu vahvistaa tehtävässään UN Global Compact Suomen sisältöosaamista tällä saralla – hän tulee vastamaan verkoston sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä koulutusohjelmista, vertaisoppimisryhmistä, tapahtumista ja muista sisällöistä. 

Sophia Lawson Hellun keskeisimpiä vastuita on koordinoida ja vetää Suomessa YK:n Global Compactin uutta Business & Human Rights -koulutusohjelmaa, jossa yritykset oppivat tunnistamaan liiketoimintansa keskeisiä ihmisoikeusvaikutuksia sekä muuttamaan nämä havainnot konkreettiseksi toiminnaksi. Koulutusohjelma alkaa vuoden 2023 alussa, ja ohjelmaan ilmoittautuminen on parhaillaan auki.

   

Lisätiedot:

Marja Innanen, UN Global Compact Suomen pääsihteeri, +358 50 471 7314, marja.innanen@globalcompact.fi

Sophia Lawson Hellu, +358 50 313 1351, sophia.lawsonhellu@globalcompact.fi 

   

YK:n Global Compact on maailman laajin yritysvastuuverkosto, johon kuuluu yli 16 000 yritystä yli 160 maasta. Global Compactiin sitoutuneet organisaatiot edistävät yritysvastuun kymmentä periaatetta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka muodostavat vastuullisuustyön globaalin viitekehyksen. UN Global Compact Suomi tarjoaa jäsenilleen kansainvälisen vertaisoppimisverkoston ja laajan koulutustarjonnan vastuullisuustyön kehittämiseen.