Julkaistu 18.09.2023

Jaa

Suomalaisten UN Global Compact jäsenyritysten kannanotto YK:n yleiskokousviikolla (UNGA78)

Suomalaiset UN Global Compactin jäsenyritykset ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja UN Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Yritykset luovuttivat sunnuntaina 17. syyskuuta YK:n yleiskokousviikolla New Yorkissa Suomen hallitukselle kannanoton.

Kannanotossa allekirjoittaneet suomalaisyritykset toivovat, että Suomen hallitus ottaa etunojaa ja osoittaa edelläkävijyyttä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisessä jatkossakin yritysten rinnalla – sillä Agenda2030:n toimeenpano ei saa epäonnistua. Kannanoton otti hallituksen puolesta vastaan ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Lue koko kannanotto.

Olemme puolivälissä Agenda2030:n toteuttamisen määräaikaa. Maailma ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat tällä matkalla kokeneet  ja kokevat ennennäkemättömiä haasteita. Me, UN Global Compactin suomalaisyritykset uskomme, että tässä haastavassa tilanteessa tulee edelleen ottaa rohkeita askelia kohti kestävämpää tulevaisuutta kaikilla sektoreilla. Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030, Pariisin ilmastosopimus sekä Kunming-Montrealin luonnon monimuotoisuuskehys vaativat koko yhteiskunnalta, kaikilta toimijoilta, nopeita ja kunnianhimoisia panostuksia.

Vastuullinen liiketoiminta on elintärkeää suomalaisten yritysten kilpailukyvyn, kasvumahdollisuuksien ja siten tulevaisuuden turvaamiseksi. Me olemme sitoutuneet edistämään liiketoiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs) sekä toimimaan (UN Global Compactin) vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Toteutamme kunnianhimoisia toimia niin ympäristön, ilmaston ja biodiversiteetin kuin sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnonkin osalta. Olemme asettaneet tavoitteita ja toimineet muun muassa tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SDG 13), puhtaan energian (SDG 7), kiertotalouden (SDG 12), sukupuolten tasa-arvon (SDG 5), elämiseen riittävän palkan (SDG 8) sekä samapalkkaisuuden (SDG 5) puolesta.

Suomi tunnetaan kansainvälisesti kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n toimeenpanon edelläkävijyydestä sekä kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan. Suomella on myös erinomainen maine YK-toimijoiden keskuudessa. 

Me yritykset teemme omilla sektoreilla oman osuutemme, mutta on tärkeää, että valtio johtaa työtä ja tekee yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, sillä Agenda2030 vaatii kaikkien toimia ja koko yhteiskunnan osallisuutta. Suomalaisen elinkeinoelämän edustajina toivomme ja myös pyydämme Suomen hallitusta ottamaan etunojaa ja osoittamaan edelläkävijyyttä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämisessä jatkossakin yritysten rinnalla. 

Yritysten investoinnit kestävyyssiirtymän toteuttamiseksi edellyttävät valtiolta ennustettavaa politiikkaa ja pitkän tähtäimen näkymää tuleville vuosikymmenille. Toivomme, että valtiovalta tukee yrityksiä matkalla kestävyyssiirtymään; (kestävän),  rahoituksen saatavuus ja esimerkiksi sujuvat luvitusprosessit ovat avainasemassa siirtymän tukemisessa. Lisäksi toivomme, että julkisissa hankinnoissa ekologinen ja sosiaalinen kestävyys otetaan aiempaa paremmin huomioon, mikä hyödyttäisi koko yhteiskuntaa mutta myös vastuullisuuteen panostavia yrityksiä. Suomen on oltava etujoukoissa edistämässä kestävän kehityksen mukaista ja oikeudenmukaista tulevaisuutta, jotta Suomi olisi houkutteleva ympäristö tulevaisuuden osaajille. Tarvitsemme lisää osaajia oikeudenmukaista, kaikilla osa-alueilla kestävää siirtymää toteuttamaan.

Agenda2030 on ollut meille tärkeä kompassi ja viitekehys, se on antanut yhteisen kansainvälisen kielen ja sisällön kestävään kehityksen edistämiseen  ja toiminut inspiraation lähteenä kehittäessämme vastuullista liiketoimintaa. Agenda2030 on toivon agenda, myös meille yrityksille. Sen toimeenpano ei saa epäonnistua.

UN Global Compact Finland jäsenyritykset YK:n Yleiskokousviikolla 2023 (UNGA78):

Fortum Oyj, Posti Group Oyj, Tradeka, VTT Oy, S-ryhmä, Fiskars Group, Kesko Oyj,  Alko Oy, Ylva.